1/1
เช็คราคาง่ายๆด้วยตัวคุณเอง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
เงื่อนไขโปรโมชั่น
 • ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ วันนี้ - 31 ส.ค. 2562
 • ร่วมรายการเฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศแผน Happy Mile Travel ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
 • เบี้ยประกันภัยรวม 500-2,499 บาท ลูกค้าจะได้รับ Starbucks e-Coupon โดยเบี้ยทุกๆ 500 บาทต่อคำสั่งซื้อจะได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท เศษของเบี้ยที่หารด้วย 500 บาทไม่ลงตัว ไม่นำมาคิดคำนวณ และไม่สามารถนำรายการสั่งซื้อคนล่ะรายการมารวมกัน เพื่อให้เบี้ยประกันรวมเข้าเงื่อนไขการให้ของสมนาคุณ
 • Starbucks e-Coupon จะถูกจัดส่งผ่านระบบ SMS ไปยังมือถือของผู้ที่สมัครทำประกันภัยการเดินทางท่านแรก ซึ่งท่านจะได้รับ SMS จากทางบริษัทฯ ภายใน 30 วัน หลังจากซื้อประกันภัยการเดินทาง
 • เบี้ยประกันภัยรวม 2,500 บาทขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับบัตรเงินสด King Power โดยเบี้ยทุกๆ 2,500 บาทต่อคำสั่งซื้อจะได้รับ บัตรเงินสด King Power มูลค่า 500 บาท เศษของเบี้ยที่หารด้วย 2,500 บาทไม่ลงตัว ไม่นำมาคิดคำนวณ และไม่สามารถนำรายการสั่งซื้อคนล่ะรายการมารวมกัน เพื่อให้เบี้ยประกันรวมเข้าเงื่อนไขการให้ของสมนาคุณ
 • บัตรเงินสด King Power จะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ของผู้ที่สมัครทำประกันภัยการเดินทางท่านแรก ภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำรายการซื้อประกันเดินทาง
 • สมาชิกบัตร KTC รับเพิ่ม Travel Tag มูลค่า 129 บาท จำนวน 1 ชิ้น/กรมธรรม์ เฉพาะลูกค้าที่ชำระค่าเบี้ยประกันเดินทางผ่านบัตรเครดิต KTC
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 60 วันหลังจัดส่งเท่านั้น
 • กรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
 • บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 
 
icon