1/1
เช็คราคาง่ายๆด้วยตัวคุณเอง
ลงทะเบียนรับสิทธิลุ้นรางวัล รถยนต์ Toyota Fortuner และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่า 3 ล้านบาท
 
 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.เที่ยวลุ้นล้าน.com
         
     
         

เบี้ยประกันภัยรวมต่อคำสั่งซื้อ
 

ของสัมนาคุณ
 

เงื่อนไขการรับบัตรกำนัล
ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป Starbucks
e-coupon
เบี้ยประกันภัยรวมทุก 500 บาท
ต่อคำสั่งซื้อ รับ starbucks
e-Coupon 100 บาท
 
 
เงื่อนไขโปรโมชั่น
 • ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2562
 • ร่วมรายการเฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันเดินทางในประเทศ ผ่านทางออนไลน์เท่านั้น
 • เบี้ยประกันภัยรวมทุกๆ 500 บาทต่อคำสั่งซื้อจะได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท เศษของเบี้ยที่หารด้วย 500 บาทไม่ลงตัว ไม่นำมาคิดคำนวณ และไม่สามารถนำรายการสั่งซื้อคนละรายการมารวมกัน เพื่อให้เบี้ยประกันรวมเข้าเงื่อนไขการให้ของสมนาคุณ
 • Starbucks e-Coupon จะถูกจัดส่งผ่านระบบ SMS ไปยังมือถือของผู้ที่สมัครทำประกันภัยการเดินทางท่านแรก ซึ่งท่านจะได้รับ SMS จากทางบริษัทฯ ภายใน 30 วัน หลังจากซื้อประกันภัยการเดินทาง
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 60 วันหลังจัดส่งเท่านั้น
 • กรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
 • รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
 • บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
เงื่อนไขการรับประกันภัย 
1. อัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 60 ปีเท่านั้น
2. ในช่วงเวลาเดินทางเดียวกัน สามารถทำประกันภัยได้สูงสุด 1 กรมธรรม์/ผู้เอาประกันภัย
3. กิจกรรมที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ ล่าสัตว์, แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด, แข่งม้า, เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกี, แข่งสเก็ต, ชกมวย, โดดร่ม (เว้นแต่เป็นการโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต), ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน, เครื่องร่อน, เล่นบันจี้จั๊มพ์, ปีนหรือไต่เขา, ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ
4. ไม่คุ้มครองกรณีที่เดินทางโดยยานพาหนะ ดังต่อไปนี้
 • การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ( ทั้งในขณะเดินทางและระหว่างการท่องเที่ยว )
 • ยานพาหนะที่ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และไม่ได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์
 • ขณะผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำยานพาหนะใดๆ
 • อากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
5. รายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นอื่นๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป 

หมายเหตุ     
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
icon