Muang
Thai
Insurance
Connect
Your Smile
ส่งต่อให้เพื่อน
ช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีรถเสีย
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ครอบคลุมทุกจังหวัดทุกเส้นทาง บนท้องถนนทั่วประเทศไทย รวมถึงบ้านพักอาศัยของท่าน ตลอด 24 ชั่วโมง ติดต่อขอใช้บริการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1484 กด 8
เมืองไทย ยิ้มได้...เมื่อรถเสีย มากกว่าการประกันภัย อุ่นใจทุกเส้นทาง
เมืองไทยประกันภัยมอบสิทธิพิเศษและบริการเสริมสำหรับลูกค้าคนพิเศษ ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ครอบคลุมทุกจังหวัด*ทุกเส้นทางบนท้องถนนทั่วประเทศไทย รวมถึงบ้านพักอาศัยของท่าน ตลอด 24 ชั่วโมง
*ยกเว้นตามเกาะต่างๆ (ไม่รวมถึงเกาะภูเก็ตที่อยู่ในพื้นที่บริการ)
 
 
สิทธิพิเศษที่ได้รับ
 • ฟรี.. บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ไม่ จำกัดจำนวนครั้ง
 • ฟรี.. บริการ ยก/ลาก ระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตร ไม่ จำกัดจำนวนครั้ง
 • ฟรี.. บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค 24 ชั่วโมง กรณีรถเสีย ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ฟรี.. นำกุญแจสำรองมาที่เกิดเหตุ ระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตร ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ฟรี... จัดหาช่างกุญแจที่มีความชำนาญเพื่อเปิดรถ ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ฟรี.. บริการเติมน้ำมัน กรณีน้ำมันหมดฉุกเฉิน ให้ 10 ลิตร ต่อปี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ฟรี.. บริการโรงแรมที่พัก หรือรถเช่า กรณีรถเสียห่างจากที่พักเกิน 100 กม. วงเงินไม่เกินวันละ 1,500 บาท  
  สูงสุด 2 วัน จำนวน 1 ครั้งต่อปี

ช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการ
 • ศูนย์รับแจ้งรถเสีย 24 ชั่วโมง เมืองไทยประกันภัย โทร.02-290-3383
 • Call center โทร.1484 กด8
 • A2G(เบอร์ตรง) โทร.02-021-1689
 • App Muangthai Claim Di

ข้อมูลในการขอใช้บริการ
 • ชื่อนามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์
 • เลขทะเบียนรถ หรือหมายเลขกรมธรรม์
 • อาการรถเบื้องต้น
 • สถานที่เกิดเหตุ
บริการเสริมพิเศษ (ประสานงาน)
 • บริการเลขาส่วนตัว
 • การให้บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน
ข้อยกเว้น 
 • ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่ทดแทน
 • ค่าใช้จ่ายเป็นผลมาจากการดูแลรถยนต์ผิดพลาด
 • ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในรายการที่ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิ ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ 
 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลจากที่ลูกค้าอยู่ภายใต้ของอิทธิพลเครื่องดื่มมึนเมา สุรา หรือยาเสพติด
 • การบริการจะจำกัดเฉพาะรถที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และไม่รวมถึงอุบัติเหตุ
 • การบริการนี้จะครอบคลุมเฉพาะรถของลูกค้าที่มีปัญหาขัดข้องในพื้นที่สาธารณะ อาทิ ถนนสาธารณะ ซุปเปอร์ไฮเวย์ ที่จอดสาธารณะและที่ส่วนบุคคลเท่านั้น จะขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการช่วยเหลือบนถนนที่ปิดการจราจร พื้นที่ที่มีการก่อสร้าง หรือบริเวณที่รถบริการไม่สามารถเข้าไปให้บริการได้ เช่น ในสนามแข่งรถ และถนนส่วนบุคคลที่ไม่อนุญาตให้เข้า
เงื่อนไขในการให้บริการ 
 • สำหรับรถที่ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภทกับ บมจ.เมืองไทยประกันภัย
 • เฉพาะรถเก๋ง กระบะ ตู้ ที่ใช้ส่วนบุคคลหรือใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่รวมรถรับจ้างหรือให้เช่า
 • ตลอดระยะเวลาคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และสิ้นสุดเมื่อมีการแจ้งยกเลิกจากผู้เอาประกันภัย หรือจากบริษัท
 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยสละสิทธิ์ที่ได้รับนี้ ไม่สามารถจะปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเป็นส่วนลดเงินสดในการชำระเบี้ยประกันภัยได้
Download โบรชัวร์