เปรียบเทียบประกันรถยนต์

ความคุ้มครองประกันรถยนต์ ประกันรถยนต์
ชั้น 1
เมืองไทย
2+ แคร์
เมืองไทย
2+ พลัส
เมืองไทย
2+ เซฟ
เมืองไทย
2+ คุ้มเวอร์
เมืองไทย
2+ Surpirse
เมืองไทย
3+ เซฟ
เมืองไทย
3+ แคร์
เมืองไทย
3 +Surpise
เมืองไทย
3+ คุ้มเวอร์
เมืองไทย
3 เซฟ
  ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก                      
- ชีวิต / ร่างกาย
- ทรัพย์สิน
คุ้มครองต่อรถยนต์เอาประกัน                      
- รถชนรถ  
- สูญหาย / ไฟไหม้          
- น้ำท่วม                
- เสียหายทั้งคัน                
- ความเสียหายจากทุกกรณี                    
คุ้มครองบุคคลภายในรถคันที่เอาประกัน                      
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ค่ารักษาพยาบาล
- การประกันตัวผู้ขับขี่
ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก เลือกได้ มี/ไม่มี
รับเงินชดเชยค่าเดินทาง
ระหว่างนำรถเข้าซ่อม
               
ความคุ้มครองที่เพิ่มเติม                      
การประกันภัยโจรกรรมสำหรับ
ทรัพย์สิน ส่วนบุคคล ที่อยู่ภายในรถยนต์
จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
                 
เงินชดเชยปลอบขวัญ
เนื่องจากอุบัติเหตุ เนื่องจากการชน
กับยานพาหนะทางบก(สูงสุด 3 ครั้ง / ปี)
                 
บริการรถทดแทนระหว่างซ่อม
กรณีเป็นฝ่ายถูก
                 
ราคาเริ่มต้น (บาท) 9,500 7,500 7,900 7,200 8,400 5,900 6,400 6,700 4,900 7,100 1,900
รถเก๋งเอเซียและรถกระบะ
รถเก๋งยุโรป                  
รถตู้ (ไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์)        
  ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย ซื้อเลย

* ขึ้นอยู่กับรายละเอียดรถยนต์ อายุผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อและการเลือกจำนวนเงินค่าเสียหายส่วนแรก

 

icon