คำถามที่พบบ่อย
: 13 รายการ
 • Q
  อยากทราบรายชื่อโรงพยาบาลในเครือของเมืองไทยประกันภัย ?
  A
  สามารถค้นหารายชื่อโรงพยาบาลในเครือของเมืองไทยประกันภัยได้ที่นี่ >คลิกที่นี่
 • Q
  อยากทราบวิธีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองเงินสดจ่ายไปก่อน
  A
  ในกรณีที่เลือกซื้อแผนประกันภัยแบบมีค่ารักษาพยาบาล บริษัทฯ จะมอบบัตร Medical card ใช้เป็นบัตรเครดิตค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลเครือข่ายของเมืองไทยประกันภัย ตามวงเงินที่ระบุไว้บนบัตร โดยไม่ต้องสำรองเงินสดจ่ายไปก่อน  
 • Q
  สามารถซื้อประกันอุบัติเหตุ (PA) ได้กี่กรมธรรม์ ?
  A
  ผู้เอาประกันภัยหนึ่งคนสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้สูงสุดคนละ 1 ฉบับต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “เมืองไทย Happy Family” แล้ว 1 ฉบับ จะไม่สามารถซื้อ “เมืองไทย Happy Family” ได้อีก แต่สามารถซื้อ “เมืองไทย Your Happy” ได้อีก 1 ฉบับ
icon