คำถามที่พบบ่อย
: 13 รายการ
 • Q
  สอบถามผลการพิจารณาสินไหมได้ทางไหนบ้าง?
  A
  1. ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันภัย โทร. 1484 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาทำการ 08.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  2. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว สามารถสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้เลย
    - ประกันภัยอุบัติเหตุ > คลิกที่นี่
    - ประกันภัยสุขภาพและโรคร้ายแรง > คลิกที่นี่
 • Q
  อยากสอบถามความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลต่างๆ
  A
  1. ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันภัย โทร. 1484 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาทำการ 08.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เพื่อสอบถามผลการพิจารณา โดยแจ้งชื่อผู้เอาประกันและหมายเลขกรมธรรม์สำหรับตรวจสอบข้อมูล
  2. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว สามารถสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้เลย
    - ประกันภัยอุบัติเหตุ > คลิกที่นี่
    - ประกันภัยสุขภาพและโรคร้ายแรง > คลิกที่นี่
 • Q
  ค่ารักษาพยาบาลสามารถเบิกซ้ำซ้อนได้หรือไม่ ?
  A
  ไม่สามารถทำได้ จะจ่ายค่าทดแทนสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับค่าทดแทนแล้วจากสวัสดิการของรัฐ หรือประกันภัยอื่น บริษัทฯ รับผิดชอบเพียงส่วนที่ขาดเท่านั้น
 • Q
  ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง และครอบคลุมแค่ไหน?
  A
  คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากความบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบัติเหตุ (ที่มิได้ระบุเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์) โดยให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก 
 • Q
  อยากทราบระยะเวลาการประกันภัยของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ และประกันโรคมะเร็ง
  A
  เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแบบปีต่อปี
icon