คำถามที่พบบ่อย
: 12 รายการ
 • Q
  กรณีเที่ยวบินล่าช้า จะคุ้มครองด้วยหรือไม่?
  A
  ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่คุณเลือก หากเป็นแผนการเดินทางที่มีผลประโยชน์เรื่องการล่าช้าของการเดินทาง ได้แก่ เมืองไทย Happy Mile Travel (เฉพาะแผน Smart Plan หรือ Extra Plan) และ เมืองไทย Enjoy Travel กรณีไม่สามารถหายานพาหนะอื่นทดแทนได้ภายใน 6 ชั่วโมง สำหรับ เมืองไทย Happy Mile Travel และ 12 ชั่วโมง สำหรับ เมืองไทย Enjoy Travel จะชดเชยค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม โดยต้องเก็บใบเสร็จรับเงิน และขอหนังสือรับรองจากสายการบินไว้ด้วย 
 • Q
  ถ้ามีเหตุฉุกเฉินต้องโทร.แจ้งขอรับการรักษาด่วนในต่างประเทศ ต้องทำอย่างไร?
  A
  ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของเมืองไทยประกันภัย มีบริการความช่วยเหลือฉุกเฉินในการเดินทางพิเศษ ภายใต้การดำเนินงานของ Allianz Global Assistance ที่ให้บริการทั่วโลก สามารถติดต่อโทร. (662) 342 3214 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
icon