คำถามที่พบบ่อย
: 12 รายการ
 • Q
  หากต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในกรมธรรม์ จะต้องทำอย่างไร?
  A
  1. ผู้ถือกรมธรรม์สามารถแจ้งขอแก้ไขข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันภัย โทร. 1484 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  2. สอบถามข้อมูลทางออนไลน์เกี่ยวกับประกันภัยเดินทาง  >คลิกที่นี่                                                                  
  3. สำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านออนไลน์ สามารถแจ้งให้แก้ไขข้อมูลได้ที่ mti_ecommerce@muangthaiinsurance.com
  เจ้าหน้าที่จะตอบกลับในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
 • Q
  หากไปศึกษาต่อในต่างประเทศ จะซื้อประกันภัยการเดินทางเพื่อคุ้มครองขณะอยู่ต่างประเทศได้หรือไม่?
  A
  เรามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ 2 แบบ คือ เมืองไทย Enjoy Travel ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 90 วันต่อการเดินทางแต่ละครั้ง และ เมืองไทย Happy Mile Travel ให้ความคุ้มครองสูงสุด 180 วันต่อการเดินทางแต่ละครั้ง ซึ่งทั้ง 2 แบบสามารถใช้เพื่อยื่นขอวีซ่าได้ แนะนำให้ผู้เอาประกันภัยพิจารณาเรื่องระยะเวลาในการเดินทางเพื่อศึกษาต่ออีกครั้ง ก่อนตัดสินใจว่าระยะเวลาครอบคลุมหรือไม่
 • Q
  ถ้าอยู่ต่างประเทศเกิน 365 วัน ควรซื้อประกันภัยแผนรายปีหรือไม่?
  A
  ไม่แนะนำ เนื่องจากการประกันภัยเดินทางจะให้ความคุ้มครองโดยต้องมีจุดเริ่มต้นจากประเทศไทย ไปยังสถานที่ปลายทาง และให้ความคุ้มครองสูงสุด 90 วัน สำหรับ เมืองไทย Enjoy Travel และ 180 วัน สำหรับ เมืองไทย Happy Mile ต่อการเดินทางแต่ละครั้ง
 • Q
  เมื่อมีอาการเจ็บป่วย ต้องรักษาพยาบาลในต่างประเทศ จะคุ้มครองหรือไม่ ?
  A
  ขึ้นอยู่กับแผนทึ่คุณเลือกซื้อ แผนประกันเดินทางต่างประเทศที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อมีการเจ็บป่วย ได้แก่ แผนเมืองไทย Happy Mile Travel , เมืองไทย Enjoy Travel และเมืองไทย Enjoy Visa Plan คุ้มครองการเจ็บป่วย รวมถึงการบาดเจ็บ เนื่องจากอุบัติเหตุในระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งผู้ป่วยนอก/ใน ยกเว้นโรคประจำตัว และโรคที่เป็นมาก่อนการเดินทาง
 • Q
  ถ้าซื้อประกันเดินทางแล้ว แต่ป่วยไม่สามารถไปได้ จะขอเรียกร้องผลประโยชน์จากการยกเลิกการเดินทางได้หรือไม่ ?
  A
  ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่คุณเลือก หากเป็นแผนที่มีผลประโยชน์เรื่องการยกเลิกการเดินทาง ได้แก่ เมืองไทย Happy Mile Travel (เฉพาะแผน Smart Plan หรือ Extra Plan) และ เมืองไทย Enjoy Travel ก็จะได้รับความคุ้มครอง
icon