• เมนูลัด

ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย

“ทำประกันอัคคีภัย” จะไฟไหม้ หรือเจอภัยธรรมชาติก็ไม่หวั่น วางแผนคุ้มครองให้เรื่องหนักกลายเป็นเบา ประกันอัคคีภัยบ้าน คอนโด และทรัพย์สิน จากเมืองไทยประกันภัย
คุ้มครองภัยหลัก
1. ภัยจากไฟไหม้
2. ภัยจากฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
3. ภัยจากระเบิด
4. ภัยจากการเฉี่ยว หรือการชน จากยวดยานพาหนะของบุคคลภายนอก
5. ภัยจากอากาศยาน
6. ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากน้ำที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของน้ำ จากท่อน้ำ รวมถึงน้ำฝนที่สาดเข้ามาภายในบ้าน แต่จะยกเว้นไม่คุ้มครอง กรณีภัยจากน้ำท่วม การแตกหรือรั่วไหลของน้ำจากระบบท่อประปาใต้ดิน ระบบดับเพลิง
** คุ้มครองตามทุนประกันภัย

คุ้มครองภัยธรรมชาติ
1. ภัยจากลมพายุ
2. ภัยจากน้ำท่วม
3. ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ
4. ภัยจากลูกเห็บ
** คุ้มครองทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท/ปี

นอกจากนี้ กรมธรรม์อัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยยังให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีบ้านอยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากภัยที่คุ้มครองข้างต้น โดยพิจารณาตามตารางดังนี้
 
ตารางการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่าเช่าที่อยู่ชั่วคราว
 
โครงสร้างอาคาร มูลค่าความเสียหายเมื่อเทียบกับมูลค่าการก่อสร้างใหม่
เสียหายทั้งหมด 100% เสียหายเกินกว่าร้อยละ 50
คอนกรีต > 80% จ่ายตามจริง ไม่เกินวันละ 1,000 บาท และ
สูงสุดรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
จ่ายตามจริง ไม่เกินวันละ 1,000 บาท และ
สูงสุดรวมกันไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ครึ่งตึก ครึ่งไม้ จ่ายตามจริง ไม่เกินวันละ 500 บาท และ
สูงสุดรวมกันไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
จ่ายตามจริง ไม่เกินวันละ 500 บาท และ
สูงสุดรวมกันไม่เกิน 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 
อัตราเบี้ยประกันภัย(รวมภาษี อากร ) สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
รวมภัยบ้านอยู่อาศัย (เฉพาะบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮาส์)
สิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (ผนังคอนกรีตล้วน) สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (ผนังครึ่งตึกครึ่งไม้)
ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย
100,000 645.21 2,600,000 2,593.68 100,000 645.21 2,600,000 6,029.45
200,000 645.21 2,700,000 2,689.98 200,000 645.21 2,700,000 6,257.36
300,000 645.21 2,800,000 2,785.21 300,000 790.73 2,800,000 6,485.27
400,000 645.21 2,900,000 2,880.44 400,000 1,018.64 2,900,000 6,712.11
500,000 645.21 3,000,000 2,976.74 500,000 1,246.55 3,000,000 6,940.02
600,000 681.59 3,100,000 3,071.97 600,000 1,474.46 3,100,000 7,167.93
700,000 776.82 3,200,000 3,167.20 700,000 1,702.37 3,200,000 7,395.84
800,000 873.12 3,300,000 3,263.50 800,000 1,930.28 3,300,000 7,623.75
900,000 968.35 3,400,000 3,358.73 900,000 2,158.19 3,400,000 7,851.66
1,000,000 1,063.58 3,500,000 3,453.96 1,000,000 2,385.03 3,500,000 8,079.57
1,100,000 1,159.88 3,600,000 3,550.26 1,100,000 2,612.94 3,600,000 8,306.41
1,200,000 1,255.11 3,700,000 3,645.49 1,200,000 2,840.85 3,700,000 8,534.32
1,300,000 1,351.41 3,800,000 3,740.72 1,300,000 3,068.76 3,800,000 8,762.23
1,400,000 1,446.64 3,900,000 3,837.02 1,400,000 3,296.67 3,900,000 8,990.14
1,500,000 1,541.87 4,000,000 3,932.25 1,500,000 3,524.58 4,000,000 9,218.05
1,600,000 1,638.17 4,100,000 4,027.48 1,600,000 3,751.42 4,100,000 9,445.96
1,700,000 1,733.40 4,200,000 4,123.78 1,700,000 3,979.33 4,200,000 9,673.87
1,800,000 1,828.63 4,300,000 4,219.01 1,800,000 4,207.24 4,300,000 9,900.71
1,900,000 1,924.93 4,400,000 4,315.31 1,900,000 4,435.15 4,400,000 10,128.62
2,000,000 2,020.16 4,500,000 4,410.54 2,000,000 4,663.06 4,500,000 10,356.53
2,100,000 2,115.39 4,600,000 4,505.77 2,100,000 4,890.97 4,600,000 10,584.44
2,200,000 2,211.69 4,700,000 4,602.07 2,200,000 5,118.88 4,700,000 10,812.35
2,300,000 2,306.92 4,800,000 4,697.30 2,300,000 5,345.72 4,800,000 11,040.26
2,400,000 2,402.15 4,900,000 4,792.53 2,400,000 5,573.63 4,900,000 11,267.10
2,500,000 2,498.45 5,000,000 4,888.83 2,500,000 5,801.54 5,000,000 11,495.01

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทำประกันอัคคีภัย

เบี้ยประกันที่อยู่อาศัย ราคาเริ่มต้นที่เท่าไร?
อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยบ้านและคอนโดอาจมีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามประเภทของโครงสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้
สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (ผนังคอนกรีตล้วน)
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 645.21-2,498.45 บาท และมีทุนประกันภัยอยู่ที่ 100,000-2,500,000 บาท
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 2593.68-4,888.83 บาท และมีทุนประกันภัยอยู่ที่ 2,600,000-5,000,000 บาท

ประกันบ้านในราคาที่กล่าวมาข้างต้นคุ้มครองอะไรบ้าง?
ครอบคลุมทุกอุบัติเหตุหลัก ให้คุณอยู่บ้านอย่างสบายใจ และหมดกังวล ด้วยการคุ้มครองดังต่อไปนี้
1. คุ้มครองภัยจากไฟไหม้
2. คุ้มครองภัยจากฟ้าผ่า และรวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าลัดวงจร อันเนื่องมาจากฟ้าผ่า
3. ภัยจากการระเบิด
4. ภัยจากอากาศยาน
5. ภัยจากการเฉี่ยว ชน อันเนื่องมาจากยวดยานพาหนะของบุคคลภายนอก
6. ภัยเนื่องจากน้ำ เช่น ภัยที่เกิดจากการรั่วไหลของน้ำจากท่อภายในบ้าน ภัยที่เกิดจากน้ำฝนที่สาดเข้ามาภายในบ้าน แต่ไม่รวมถึงกรณีน้ำท่วม หรือท่อประปาใต้ดินมีการแตก และรั่วไหล 

โดยการคุ้มครองข้างต้นจะมีการคุ้มครองตามทุนประกันภัยที่แตกต่างกันออกไป 

นอกจากการคุ้มครองข้างต้นแล้ว ประกันอัคคีภัยบ้านและคอนโดยังรวมถึงภัยธรรมชาติ (ทุกภัยธรรมชาติมีการคุ้มครองรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท ต่อปี) ดังต่อไปนี้
1. ภัยจากลมพายุ
2. ภัยจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้ำ สึนามิ หรือภัยที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ
3. ภัยจากลูกเห็บ

อย่างไรก็ตาม กรมธรรม์อัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยไม่เพียงแต่ให้ความคุ้มครองตามที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น แต่ยังคุ้มครองค่าเช่าสำหรับที่อยู่อาศัยชั่วคราวอีกด้วย 

การทำประกันอัคคีภัยบ้านและคอนโดนั้นก็เสมือนเป็นการทำประกันทรัพย์สินอย่างหนึ่งของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหากมีภัยมา หรือเกิดอุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิด คุณก็จะได้รับความคุ้มครอง ทำให้เรื่องหนักๆ ที่คุณต้องเจอกลายเป็นเรื่องเบา และช่วยคลายภาระ รวมถึงความกังวลที่คุณต้องเจอไปได้เยอะเลยทีเดียว แถมการทําประกันทรัพย์สินที่เมืองไทยประกันภัยคุณยังสามารถผ่อนได้ 0% สูงสุด 10 เดือน หรือสามารถติดตามโปรโมชั่นดีๆ ได้ที่ https://www.mticonnect.com/โปรโมชั่น/ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย
ข้อยกเว้นความคุ้มครองการทำประกันทรัพย์สิน
1. กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากภัยสงคราม การกบฏ การปฏิวัติ รัฐประหาร การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การนัดหยุดงาน การจลาจลไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่ก็ตาม การกระทำอันมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม
2. กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการแผ่รังสี การแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือกากนิวเคลียร์ การระเบิดของกัมมันตภาพรังสีหรือส่วนประกอบนิวเคลียร์ใด ๆ ก็ตาม
3. ทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง เช่น เงิน ทองคำ อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง แบบพิมพ์ แม่พิมพ์ หลักทรัพย์ เอกสารธุรกิจ เอกสารสำคัญต่าง ๆ แสตมป์ ธนบัตร เงินตรา ยานพาหนะทุกชนิด ต้นไม้ สนามหญ้า การตกแต่งสวน
4. ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟฟ้าหรือหลอดไฟฟ้า อันเกิดจากการเดินเครื่องเกินกำลัง ไฟฟ้าลัดวงจร การรั่วของกระแสไฟฟ้า การเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ
5. ความเสียหายจากการเผาทำลายทรัพย์สิน โดยคำสั่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

หมายเหตุ
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
     

ซื้อประกันอัคคีภัยบ้านและคอนโดสำหรับที่อยู่อาศัย รับโปรโมชั่น 2 ต่อ

 • ต่อที่ 1 ผ่อนชำระค่าประกันอัคคีภัยบ้านและคอนโดแบบเบาๆ 0% นานสูงสุดถึง 10 เดือน
เบี้ยประกันภัยรวม รับสิทธิ์ผ่อน 0%
3,000 - 5,999 บาท 3 เดือน
 6,000 บาท ขึ้นไป  6 หรือ 10 เดือน
 
 • ต่อที่ 2 รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท
เบี้ยประกันภัยรวม รับโค้ดส่วนลด Shopee
 1,000 - 3,000 บาท  200 บาท
 3,001 - 5,000 บาท  500 บาท
 5,001 - 7,000 บาท  800 บาท
 7,001 บาท เป็นต้นไป  1,000 บาท


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ระยะเวลาการร่วมรายการตั้งแต่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564
 • สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตเฉพาะ VISA / MASTER ทุกธนาคารที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สิทธิ์ผ่อน 0% เฉพาะการซื้อประกันภัย ที่ทำรายการผ่านระบบออนไลน์และเป็นไปตามเงื่อนไข ด้วยบัตรเครดิต VISA / MASTER เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ ได้แก่ ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ยูโอบี, ธ.ซิตี้แบงค์, ธ.ธนชาติ, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรี, บัตรเครดิตเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตเทสโก้โลตัส
 • บริษัทฯจะจัดส่งโค้ดส่วนลดทางข้อความ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือที่อยู่ของผู้ถือกรมธรรม์รายแรกที่ระบุในข้อมูลการซื้อ ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจัดส่งภายใน 30 วันหลังทำรายการ สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 60 วันหลังจัดส่งเท่านั้น
 • กรณียกเลิกกรมธรรม์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลหรือแจ้งยกเลิก QR code ที่ท่านได้รับ
 • เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
 • บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
 • ใบคำขอ ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน
  Download
  .PDF - 0.19 MB
icon