• ชื่อเครือข่ายโรงพยาบาล
  โรงพยาบาลกระบี่
  325 ถ.อุตรกิจ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
  เบอร์โทรศัพท์
  สิทธิ์การเข้ารักษา
 • โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่นแนล
  1 ถ.พิศาลภพ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์กระบี่
  529-531 ถ.อุตรกิจ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
 • โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง
  555 ถ.คลองแห้ง เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
 • คลินิกเวชกรรมอินเตอร์เนชั่นแนล(เครือรพ.วัฒนแพทย์ตรัง)
  721/1 หมู่ 2 - เมืองกระบี่ กระบี่ 81110
 • คลินิกเวชกรรมอ่าวนางเมดิคอล
  143/3-4 หมู่ 2 - เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
 • โรงพยาบาลตำรวจ
  492/1 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ตัวอย่างบัตร P.A. Medical Card/Health Card
icon
บัตรนี้สำหรับใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย โปรดตรวจสอบการใช้สิทธิ์ ตามตารางรายชื่อเครือข่ายโรงพยาบาลข้างต้น
icon
สิทธิ์การเข้ารับการรักษาด้วยบัตร P.A. Medical Card/Health Card
กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่เครือข่ายของบริษัท ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนและนำหลักฐานส่งให้บริษัทเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
icon opd
ย่อมาจาก Out-Patient-Department
คือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือคลินิก โดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
icon opd
สามารถใช้สิทธิ์ ผู้ป่วยนอก ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
icon opd
สามารถใช้สิทธิ์ ผู้ป่วยนอก ได้ แต่ต้องสำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล
icon
ย่อมาจาก IN-Patient-Department
คือผู้ป่วยที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป
icon ipd
สามารถใช้สิทธิ์ ผู้ป่วยใน ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
icon ipd
สามารถใช้สิทธิ์ ผู้ป่วยใน ได้ แต่ต้องสำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล
icon