คำถามที่พบบ่อย
: 13 รายการ
 • Q
  อยากทราบวิธีซื้อประกันภัยอุบัติเหตุผ่านระบบออนไลน์
  A
  1. เลือกแผนประกันอุบัติเหตุตามต้องการ ดูความคุ้มครองที่เหมาะกับคุณ > คลิกที่นี่
  2. กรอกข้อมูลของคุณ ได้แก่ วันเกิด อายุ อาชีพ เพื่อคำนวณเบี้ย
  3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการทำประกัน
  4. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เลือกธนาคารที่ต้องการชำระเงิน / วิธีการชำระเงิน
  (กรณีทีไม่มีบัตรเครดิต กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ mti_ecommerce@muangthaiinsurance.com)

  กรณีที่ 1 ชำระเงินสำเร็จ
    > จะได้รับ SMS และอีเมลยืนยันผลการชำระเงิน
    > สามารถตรวจสอบข้อมูลรายการสั่งซื้อได้ทางอีเมลที่ระบุไว้
    > จะได้รับกรมธรรม์และเงื่อนไขกรมธรรม์ ส่งตามที่อยู่ที่ระบุภายใน 5 วันทำการ

  กรณีที่ 2 ชำระเงินไม่สำเร็จ
    > จะได้รับ SMS และอีเมลแจ้งผลการชำระเงินไม่สำเร็จ
    > สามารถชำระเงินซ้ำได้ทางอีเมลที่ระบุ โดยไม่ต้องทำรายการซ้ำ
    > หลังจากชำระเงินสำเร็จ จะได้รับข้อความและกรมธรรม์ เช่นเดียวกับกรณีที่ 1
  อ่านเพิ่มเติม
 • Q
  ซื้อประกันอุบัติเหตุ , สุขภาพ และประกันโรคมะเร็ง ต้องผ่านการตรวจสุขภาพหรือไม่ ?
  A
  ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องกรอกข้อมูลตามเงื่อนไขในใบคำขอเอาประกันภัยให้ครบถ้วน ตอบคำถามสุขภาพตามความจริงทุกประการ มิฉะนั้นบริษัทฯ อาจถือเป็นเหตุปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัย 
 • Q
  ลูกค้าเก่าของบริษัทฯ สามารถชำระเงินค่าเบี้ยประกันต่ออายุได้ด้วยวิธีใดบ้าง ?
  A
  1. ผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ ชำระค่าเบี้ยประกันภัยต่ออายุ เลือกได้หลายช่องทาง >คลิกที่นี่
  2. สำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถต่ออายุพร้อมชำระผ่านระบบออนไลน์ >คลิกที่นี่
 • Q
  หากต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในกรมธรรม์ จะต้องทำอย่างไร?
  A
  1. ผู้ถือกรมธรรม์สามารถแจ้งขอแก้ไขข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันภัย โทร. 1484  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาทำการ 08.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  2. เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว คุณสามารถสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์                                                                        
  - ข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยอุบัติเหตุ > คลิกที่นี่
  - ข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยสุขภาพและโรคร้ายแรง > คลิกที่นี่                                                                           
  3. สำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านระบบออนไลน์ สามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่ mti_ecommerce@muangthaiinsurance.com
  เจ้าหน้าที่จะตอบกลับในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น.
 • Q
  ถ้าต้องการแจ้งหรือเบิกค่าเคลมประกันต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?
  A
  1. ขึ้นอยู่กับประเภทของการเคลม สามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นได้ ที่นี่ และสามารถสอบถามเรื่องเอกสารประกอบการเคลมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันภัย โทร. 1484
  2. เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว สามารถแจ้งเคลมผ่านระบบออนไลน์ > คลิกที่นี่
icon