คำถามที่พบบ่อย
: 12 รายการ
 • Q
  อยากทราบวิธีซื้อประกันเดินทางผ่านระบบออนไลน์
  A
  1. เลือกแผนประกันเดินทางตามต้องการ ดูความคุ้มครองที่เหมาะกับคุณ > คลิกที่นี่
  2. กรอกข้อมูลการเดินทาง ได้แก่ ประเทศ/ โซนประเทศที่เดินทาง แบบรายเที่ยวหรือรายปี และจำนวนผู้เดินทาง เพื่อคำนวณเบี้ย                                                                                                          
   
  3. หากต้องการใช้ประกอบการขอวีซ่า ต้องเลือกกรมธรรม์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และเลือกทุนประกันตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป
  4. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ต้องการทำประกัน
  5. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เลือกธนาคารที่ต้องการชำระเงิน / วิธีการชำระเงิน
  (กรณีไม่มีบัตรเครดิต กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ mti_ecommerce@muangthaiinsurance.com)

  กรณีที่ 1 ชำระเงินสำเร็จ
    > จะได้รับ SMS และอีเมลยืนยันผลการชำระเงิน
    > สามารถตรวจสอบข้อมูลรายการสั่งซื้อได้ทางอีเมลที่ระบุไว้
    > จะได้รับกรมธรรม์และเงื่อนไขกรมธรรม์ทางอีเมลทันที หลังชำระเงินสำเร็จ

  กรณีที่ 2 ชำระเงินไม่สำเร็จ
    > จะได้รับ SMS และอีเมลแจ้งผลการชำระเงินไม่สำเร็จ
    > สามารถชำระเงินซ้ำได้ทางอีเมลที่ระบุ โดยไม่ต้องทำรายการซ้ำ
    > หลังจากชำระเงินสำเร็จ คุณจะได้รับข้อความและกรมธรรม์ทางอีเมลทันที เช่นเดียวกับกรณีที่ 1
  อ่านเพิ่มเติม
 • Q
  ประกันภัยการเดินทางของเมืองไทยประกันภัยมีกี่แบบ ?
  A
  มี 3 แบบคือ
    1. ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ > คลิกที่นี่
    2. ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ > คลิกที่นี่
    3. ประกันภัยการเดินทางสำหรับชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย > คลิกที่นี่
 • Q
  ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ สามารถใช้ยื่นขอวีซ่าได้หรือไม่ ?
  A
  ใช้ยื่นได้ เพราะประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของเมืองไทยประกันภัยได้รับการรับรองจากสถานทูตในกลุ่มเชงเก้น โดยเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่สถานทูตกำหนด แต่แนะนำให้เลือกซื้อทุนประกันภัยตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป จึงสามารถนำไปใช้ในการยื่นขอวีซ่าได้ 
 • Q
  ถ้าจะขอวีซ่าไปเยอรมัน จะต้องเลือกซื้อแบบประกันที่มีความคุ้มครองอย่างไร หรือเลือกแผนใด ?
  A
  การซื้อประกันการเดินทางผ่านระบบออนไลน์ เพื่อยื่นขอวีซ่า สามารถทำได้ดังนี้
  1. เลือกซื้อแผนประกันการเดินทางสำหรับเดินทางต่างประเทศ  > คลิกที่นี่
  2. เลือกโซนการเดินทางแบบ Worldwide / Schengen
  3. เลือกประเทศที่จะเดินทางไป
  4. ต้องกดเลือกรับเอกสารกรมธรรม์เป็นแบบภาษาอังกฤษเท่านั้น
  5. กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงในเว็บไซต์
  6. ชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต
  7. จะได้รับกรมธรรม์ประกันการเดินทางทางอีเมลที่คุณระบุ

  สามารถปริ้นท์เอกสารกรมธรรม์นี้นำไปใช้ยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตได้ทันที
 • Q
  หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ต้องทำอย่างไร ?
  A
  ต้องแจ้งขอยกเลิกประกันภัย พร้อมส่งเอกสารการปฏิเสธการออกวีซ่าจากสถานทูต หรือเหตุผลที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ให้บริษัททราบก่อนวันคุ้มครองที่ระบุในตารางกรมธรรม์จะเริ่ม ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้                                               
  1. ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันภัย โทร. 1484                                                                                     
  2. สอบถามข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับประกันเดินทาง  > คลิกที่นี่                                                                               
  3. สำหรับลูกค้าประกันเดินทางออนไลน์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ mti_ecommerce@muangthaiinsurance.com
icon