ประกันค่ารักษาพยาบาล Health Me Plus | เมืองไทยประกันภัย
  • เมนูลัด

ประกันค่ารักษาพยาบาล Health Me Plus | เมืองไทยประกันภัย

คุ้มครองได้มากกว่าด้วยประกันค่ารักษาพยาบาล Health Me Plus

ความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิด และอาจตามมาด้วยค่ารักษาพยาบาลที่สูงในแต่ละครั้ง ทำให้หลายคนเริ่มมองหาประกันสุขภาพสำหรับวัยทำงาน ในรูปแบบประกันค่ารักษาพยาบาล และประกันสุขภาพที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ วันนี้ เมืองไทยประกันภัยมาพร้อมกับแผนประกันสุขภาพ ที่คุณสามารถเลือกซื้อความคุ้มค่าได้ทั้งครอบครัวกับ Health Me Plus เรียกได้ว่ามีแผนเดียว คุ้มครองครบ ไปดูกันว่าประกันสุขภาพ Health Me Plus ฉบับนี้จะมีจุดเด่นอะไรบ้าง?

ทำความรู้จักประกันสุขภาพ Health Me Plus

ประกันสุขภาพ Health Me Plus เป็นประกันชดเชยรายได้ฉบับใหม่จากเมืองไทยประกันภัย ที่ให้คุณเลือกแผนคุ้มครองเองได้ตามใจ เพื่อความคุ้มค่าที่ลงตัว โดยคุณสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อปีแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยหรือต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน หรือจะเลือกรักษาตัวที่ห้องพักแบบ VIP เราก็พร้อมคุ้มครองและดูแลคุณอย่างต่อเนื่อง

ประกัน Health Me Plus เหมาะสำหรับใครบ้าง?

แผนประกันฉบับนี้ยังเหมาะกับการเป็นประกันสุขภาพสำหรับพ่อแม่ ผู้สูงอายุ ที่คุณสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน แถมไม่ปฏิเสธการต่ออายุ สามารถคุ้มครองยาวจนถึงอายุ 80 ปี นอกจากนี้ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงหลังจากทำประกันฉบับนี้ สามารถรับความคุ้มครองได้สูงสุดถึง 500,000 บาท ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลาม ภาวะโคม่า ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคไตวายเรื้อรัง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคหลอดลมปอดอุดตันเรื้อรังขั้นรุงแรง ฯลฯ ช่วยให้คุณและครอบครัวสบายใจ คลายกังวลกับเรื่องค่ารักษาพยาบาลไปได้

ซื้อประกันสุขภาพทั้งครอบครัวกับ Health Me Plus จาก เมืองไทยประกันภัย

เพราะสุขภาพเป็นสิ่งที่เรียกกลับคืนมาไม่ได้ มอบความอุ่นใจให้กับคนที่คุณรัก ด้วยประกันสุขภาพสำหรับครอบครัวด้วยประกัน Health Me Plus จากเมืองไทยประกันภัยได้แล้ววันนี้ ที่คุณสามารถออกแบบแผนประกันได้ตามใจ พร้อมความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายต่อครั้งสูงสุดถึง 10 ล้านบาท แถมยังให้คุณเลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง ทั้งบัตรเครดิต QR Code PromptPay ทางธนาคาร หรือจุดให้บริการชำระเงิน
 
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

1. ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

1 ล้าน 3 ล้าน 5 ล้าน

10 ล้าน

1.1 ผลประโยชน์ กรณีผู้ป่วยใน

หมวด 1. ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุด 365 วัน) 8,000 10,000 12,000 15,000
หมวด 1. ห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่เกิน 15 วัน 16,000 20,000 24,000 30,000

หมวด 2. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย

จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง
2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง
2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง
2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000

หมวด 3. ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวด 4. ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ

จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดแลหัตถการ

จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor fee)

จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)

จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ

จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวด 5. การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)

จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

1.2 ผลประโยชน์ กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

หมวด 6. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็น ผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)

จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง
หมวด 7. ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000
หมวด 8. ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน แต่ละครั้งต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง 10,000 10,000 10,000 10,000
หมวด 9. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 15,000 15,000 20,000 20,000
หมวด 10. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 100,000 100,000 100,000 100,000
หมวด 11. ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 100,000 100,000 100,000 100,000

หมวด 12. ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

หมวด 13. ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก (Minor Surgery)

จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง
2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) (รวมการถูกฆาตกรรมและถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 100,000 100,000 100,000 100,000


 
ช่วงอายุ (ปี) ความรับผิดชอบส่วนแรก (บาท)
ต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
11 - 15 ไม่มี ( 0 บาท ) 22,432 24,695 26,945 30,519
20,000 11,001 12,110 13,213 14,964
40,000 10,329 11,370 12,405 14,995
80,000 - 4,955 5,405 6,119
16 - 20 ไม่มี ( 0 บาท ) 20,250 22,406 24,549 27,941
20,000 10,135 11,213 12,284 13,980
40,000 9,325 10,317 11,303 13,729
80,000 - 4,497 4,925 5,604
21 - 25 ไม่มี ( 0 บาท ) 22,503 24,945 27,371 31,211
20,000 11,711 12,981 14,242 16,239
40,000 10,811 11,984 13,148 15,334
80,000 - 5,005 5,490 6,258
26 - 30 ไม่มี ( 0 บาท ) 23,494 26,869 28,672 32,326
20,000 13,165 15,055 16,065 18,111
40,000 11,287 12,907 13,772 15,882
80,000 - 7,000 7,469 8,419
31 - 35 ไม่มี ( 0 บาท ) 25,166 28,613 31,905 33,318
20,000 14,353 16,318 18,194 19,332
40,000 11,587 13,172 14,687 16,369
80,000 - 7,454 8,310 8,677
36 - 40 ไม่มี ( 0 บาท ) 26,707 31,373 34,186 35,520
20,000 16,032 18,831 20,519 21,675
40,000 12,296 14,442 15,736 17,450
80,000 - 8,171 8,903 9,250
41 - 45 ไม่มี ( 0 บาท ) 32,243 36,061 43,044 45,813
20,000 19,353 21,644 25,834 27,495
40,000 14,842 16,598 19,811 22,504
80,000 - 9,390 11,206 11,926
46 - 50 ไม่มี ( 0 บาท ) 34,973 39,228 46,934 50,084
20,000 22,669 25,426 30,420 32,461
40,000 17,181 19,271 23,054 24,601
80,000 - 11,664 13,953 14,889
51 - 55 ไม่มี ( 0 บาท ) 46,579 52,358 61,270 67,082
20,000 31,587 34,039 37,995 45,488
40,000 22,880 25,717 30,093 32,947
80,000 - 15,564 18,211 19,937
56 - 60 ไม่มี ( 0 บาท ) 59,849 63,914 77,357 82,150
20,000 40,584 43,340 52,454 55,704
40,000 29,396 31,391 37,992 40,345
80,000 - 18,996 22,989 24,412
61 - 65 ไม่มี ( 0 บาท ) 87,720 97,137 110,339 120,885
20,000 59,480 65,865 74,816 81,966
40,000 43,080 47,704 54,186 59,364
80,000 - 28,863 32,784 35,916
66 - 70 ไม่มี ( 0 บาท ) 124,011 135,565 160,989 164,067
20,000 84,805 91,919 109,156 111,243
40,000 60,899 66,572 79,055 80,567
80,000 - 40,276 47,827 48,741
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผน 1 แผน 2 แผน 3
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) 1,000 1,500 2,000
อายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์) (บาท)
11 - 20 8,456 11,843 15,789
21 - 30 4,624 6,936 9,248
31 - 40 5,079 7,542 9,948
41 - 50 6,505 9,811 13,004
51 - 60 8,235 12,013 16,680
61 - 65 9,013 13,274 17,639
66 - 70 9,971 14,802 19,529
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผน 1 แผน 2 แผน 3

ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะ ผู้ป่วยในอันเนื่องจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย(สูงสุด 30 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

1,000 1,500 2,000
อายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์) (บาท)
11 - 20 1,278 1,775 2,289
21 - 30 1,470 2,175 2,876
31 - 40 1,598 2,215 2,866
41 - 50 1,846 2,482 3,205
51 - 60 2,315 3,042 3,919
61 - 65 2,817 3,623 4,653
66 - 70 3,539 4,646 6,005
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

โรคร้ายแรง

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับความคุ้มครองนี้ หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็น
ครั้งแรกว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
- โรคมะเร็งระยะลุกลาม
- ภาวะโคม่า
- โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
- โรคไตวายเรื้อรัง
- ตับวาย
- โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
- โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
- การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
- โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย

50,000 100,000 250,000 500,000
อายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์) (บาท)
11 - 20 320 626 1,492 2,892
21 - 30 320 640 1,600 3,200
31 - 40 716 1,244 3,320 6,461
41 - 50 1,555 2,496 6,990 13,561
51 - 60 3,257 5,039 14,300 27,679
61 - 65 5,084 9,271 21,842 42,131
66 - 70 7,176 13,714 31,455 61,048
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 11 - 70 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 80 ปี (การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)
2. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย ที่มีสัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น
3. สามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได้ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
4. ไม่รับประกันภัยผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมต่างๆ กรรมกร คนงานก่อสร้าง พนักงานทำความสะอาด พนักงานฉีดยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส/ วัตถุระเบิด/ ดินปืน พนักงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน พนักงานในเหมืองแร่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง นักประดาน้ำ อาชีพทำไร่ ทำสวน และประมง เช่น คนกรีดยาง คนงานในไร่ ในสวน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ลูกเรือประมง พนักงานในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ /ถ่านไฟฉาย /ปิโตรเลียม /โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ / โรงงานที่ต้องใช้กัมมันตภาพรังสีในการผลิต เช่น โรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ ผู้ที่ทำงานสัมผัสฝุ่นละอองจากถ่านหินและน้ำมัน ฝุ่นแร่ใยหิน (Asbestos) หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี / ฝุ่น / ควัน ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป (ให้รวมถึงมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และพนักงานส่งเอกสารด้วย) พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง พนักงานปฏิบัติงานบนที่สูง พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานกับเครื่องจักร นักกีฬาอาชีพประเภทที่มีการใช้ความเร็วในการแข่งขัน การปะทะกัน เช่น แข่งรถ ชกมวย รักบี้ เป็นต้น
5. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด (ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท)
6. สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ขอผลการตรวจสุขภาพประจำปีทุกราย

เงื่อนไขและข้อกำหนดที่สำคัญ
1. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์จากการบาดเจ็บหรือการป่วย รวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
2. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์จากการป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นครั้งแรก
3. บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์จากการป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นครั้งแรก
4. ผลประโยชน์โรคร้ายแรง ที่เลือกซื้อเพิ่มเติม บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ สำหรับการป่วยด้วยโรคร้ายแรงใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นครั้งแรก

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
หมายเหตุ: รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขทั่วไป ข้อกำหนดและข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล แบบพิเศษพลัส
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยสำหรับต่ออายุกรมธรรม์ตามช่วงอายุ และสงวนสิทธ์ในการพิจารณาเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือกำหนดค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment)
icon