1/1
กรุณากรอกข้อมูล
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 11 - 70 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 80 ปี)
 • เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพเพียงผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัว (ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยและผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ)
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ไม่รับประกันภัยอาชีพต่อไปนี้
  ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมเครื่อง ช่างหม้อน้ำ กรรมกร พนักงานทำความสะอาด พนักงานฉีดยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส วัตถุระเบิด ดินปืน คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน คนงานในเหมืองแร่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง นักประดาน้ำ นักกีฬาอาชีพประเภทที่มีการใช้ความเร็วในการแข่งขัน การปะทะกัน เช่น แข่งรถ ชกมวย รักบี้ เป็นต้น อาชีพทำไร่ ทำสวน และประมง เช่น คนกรีดยาง คนงานในไร่ ในสวน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ลูกเรือประมง คนขับรถ คนขับเรือ คนขับรถส่งของ-เอกสาร จักรยานยนต์รับจ้าง
ข้อยกเว้นสำคัญ
 • การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
หมายเหตุ
 • รายละเอียด เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข แผนประกันภัย และเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจาก อายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน
ซื้อประกัน Health Trust รับโปรโมชั่น 2 ต่อ
 • ต่อที 1 : ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน
เบี้ยประกันภัยรวม สิทธิ์ผ่อน 0%
3,000 - 5,999 บาท 3 เดือน
6,000 บาทขึ้นไป 6 เดือน หรือ 10 เดือน
 
 • ต่อที 2 : เมื่อซื้อประกันสุขภาพ Health Trust รับ Shopee Code (โค้ดส่วนลดบน Shopee)
เบี้ยประกันภัยรวม Shopee Code
11,500 - 17,000 บาท 1,200 บาท
17,001 - 20,000 บาท 1,500 บาท
ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป 2,000 บาท
 
* ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 เมษายน พ.ศ.2565
* ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลด Shopee ภายใน 30 วันหลังจากกรมธรรม์อนุมัติ
* บริษัทฯจะจัดส่งโค้ดส่วนลด Shopee ให้กับลูกค้าทางข้อความ SMS
* สิทธิ์ผ่อน 0% เฉพาะการซื้อประกันภัย ที่ทำรายการผ่านระบบออนไลน์และเป็นไปตามเงื่อนไข ด้วยบัตรเครดิต VISA / MASTER ได้แก่ ธ.กรุงเทพ, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ยูโอบี, ธ.ซิตี้แบงค์,
  ธ.ธนชาติ, ธ.กรุงไทย (เคทีซี), ธ.กรุงศรี, บัตรเครดิตเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตเทสโก้โลตัส

* รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
* บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
1.ช่วงอายุการรับประกันภัย?
ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 11 - 70 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 80 ปี) (นับปี พ.ศ.ปัจจุบัน - ปี พ.ศ.เกิด ) เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2.รับทุกอาชีพหรือไม่?
ต้องไม่ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้
ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมเครื่อง ช่างหม้อน้ำ กรรมกร พนักงานทำความสะอาด พนักงานฉีดยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส วัตถุระเบิด ดินปืน คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน คนงานในเหมืองแร่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง นักประดาน้ำ นักกีฬาอาชีพประเภทที่มีการใช้ความเร็วในการแข่งขัน การปะทะกัน เช่น แข่งรถ ชกมวย รักบี้ เป็นต้น อาชีพทำร่ ทำสวน และประมง เช่น คนกรีดยาง คนงานในไร่ ในสวน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ลูกเรือประมง คนขับรถ คนขับเรือ คนขับรถส่งของ-เอกสาร จักรยานยนต์รับจ้าง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3.มีระยะเวลารอคอยหรือไม่ มีเงื่อนไขอย่างไร?
- สำหรับโรคทั่วๆไปมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) จากการเจ็บป่วย 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
- สำหรับโรคดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) จากการเจ็บป่วย 120 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
- กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก (ไม่มีระยะเวลารอคอย)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4.ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 30 วัน นับอย่างไร?
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก (นับวันเวลาชนวันเวลา)
ตัวอย่าง ความคุ้มครองเริ่มวันที่ 1/5/2563 เวลา 16.30 น. Waiting period คือ วันที่1/5/2563 เวลา 16.30.00 น. ถึง วันที่ 30/5/2563 เวลา 16.30 น. เป็นระยะเวลาที่บริษัทไม่จ่ายค่าทดแทน (ยกเว้นกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ซึ่งไม่มีระยะเวลารอคอย)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.มีประกัน สุขภาพ อยู่แล้วกับทางบริษัท ประกันภัยอื่น หรือ บริษัทเมืองไทยประกันภัย สามารถซื้ออีกฉบับกับทางบริษัท เมืองไทยประกันภัยได้หรือไม่?
สามารถซื้อกับบริษัทได้ แต่จำกัดการซื้อประกัน Health Trust กับบริษัทเมืองไทยประกันภัย 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
6.เมื่อป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ต่อมาเสียชีวิต จะคุ้มครองอย่างไร?
คุ้มครองความเจ็บป่วยตามกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตามจริงและตามความเหมาะสมทางการแพทย์ แต่ไม่เกินวงเงินเอาประกันภัย และไม่คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7.ค่ารักษาพยาบาลจำเป็นต้องสำรองจ่ายหรือไม่?
สามารถรับบริการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายสำหรับการรักษาที่โรงพยาบาล/คลินิคเครือข่าย 420 แห่งทั่วประเทศ กรณีที่จำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติมตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หรือกรณีรักษาที่โรงพยาบาล/คลินิคนอกเครือข่าย ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่าย และส่งเอกสารเพื่อเรียกร้องค่าทดแทนค่ารักษาพยาบาลที่บริษัท
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8.เมื่อเจ็บป่วยที่ต่างประเทศ จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ อย่างไร และถ้ามีประกันเดินทางต่างประเทศอยู่แล้ว แผนประกันนี้จะมีผลหรือไม่?
- ให้ความคุ้มครองการรักษานอกประเทศไทยเฉพาะการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน และไม่สามารถคาดการณ์ได้
- กรณีที่มีประกันเดินทางต่างประเทศอยู่แล้วและมีความคุ้มครองการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยที่เหมือนกัน จะต้องเลือกใช้ค่ารักษาจากกรมธรรม์ใดกรมธรรม์หนึ่ง หากมีค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินในแผนประกันที่เลือกใช้ก่อนนั้น จะสามารถเคลมค่ารักษาส่วนเกินจากอีกกรมธรรม์ได้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9.ถ้าเจ็บป่วยที่ต่างประเทศ ต้องสำรองจ่ายหรือไม่?
เจ็บป่วยที่ต่างประเทศ ต้องสำรองจ่ายและส่งเอกสารเพื่อเรียกร้องค่าทดแทนค่ารักษาพยาบาลที่บริษัท
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10.รับประกันภัยชาวต่างชาติ หรือไม่
รับเฉพาะคนไทย สัญชาติไทย มีเลขที่บัตรประชาชน (ไม่จำกัดเชื้อชาติ) ต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11.การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก คืออะไร?
หมายถึงการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เกิดขึ้นก่อนการทำประกันภัย ซึ่งเป็นข้อยกเว้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
12.การรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาล คืออะไร?
หมายถึง หลังจากที่ได้รับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล และมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ว เช่น แพทย์นัดติดตามอาการ แพทย์นัดล้างแผล เกิดอาการอักเสบ เป็นต้น รวมถึงการทำกายภาพบำบัดตามคำสั่งแพทย์เท่านั้นซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในมาก่อน โดยจะให้ความคุ้มครองการรักษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาล (นับถัดจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล) ทั้งนี้จะคุ้มครองไม่เกินวงเงินที่ระบุเอาประกันภัยไว้ อย่างใดอย่างหนึ่งถึงกำหนดก่อน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.มีโรคประจำตัวอยู่แล้วทำได้หรือไม่ เช่น เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ ลมชัก ไทรอยด์ หอบหืด ภูมิแพ้
ไม่สามารถทำประกันภัยได้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
14.พิการ เช่น แขนขาด ขาขาด ตาปอด หรือเป็น ออทิสติก ผู้ป่วยติดเตียง สามารถทำประกันได้หรือไม่
ไม่สามารถทำประกันภัยได้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
15.จะได้รับกรมธรรม์ภายในกี่วัน มีบัตรประกันภัยหรือไม่?
ลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์ พร้อมบัตรประกันภัย ทางไปรษณีย์ ภายใน 5-10 วันทำการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
16.สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?
สามารถลดหย่อนภาษีได้ โดยนำเบี้ยประกันสุขภาพ สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี (ตามที่กรมสรรพากรเพิ่งประกาศเป็นมาตรการเยียวยาสำหรับผู้มีเงินได้ที่ซื้อประกันสุขภาพในปี 2563 เป็นต้นไป) แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต สูงสุดต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามกำหนดของกรมสรรพากร
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17.สามารถลดหย่อนให้พ่อหรือแม่ได้หรือไม่?
สามารถลดหย่อนภาษีให้บิดา มารดาได้ โดยนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพ ไม่เกิน 15,000 บาท ตามที่ระบุในหนังสือรับรองค่าเบี้ยประกันสุขภาพสำหรับบิดามารดา ภายใต้เงื่อนไขว่า บิดาหรือมารดา จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
18.หากต้องการเคลมติดต่อช่องทางไหน?
1. กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่โรงพยาบาล/คลินิคเครือข่าย สามารถติดต่อสอบถามสิทธิและความคุ้มครองได้ที่ โทร. 02 290 3388 (TPA : ทุกวัน ตลอด 24 ชม.)
2. กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล หรือเรียกร้องผลประโยชน์อื่น เช่น การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) ติดต่อ Call Center : 1484
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
19.เอกสารในการเคลมมีอะไรบ้าง?
1. กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่โรงพยาบาล/คลินิคเครือข่าย เอกสารที่ใช้ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประกันภัย เพื่อยื่นใช้บริการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
2. กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล หรือเรียกร้องผลประโยชน์อื่น เช่น การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) เอกสารที่ต้องนำส่งบริษัทประกันภัย มีดังนี้

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
20.ผู้รับประโยชน์เป็นใครได้บ้าง?
ระบุชื่อทายาทตามกฎหมาย หรือบุคคลอื่นตามความประสค์ของผู้เอาประกันภัย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
21.อาการเจ็บป่วย ภายในระยะเวลารอคอย (waiting period) จะเคลมได้หรือไม่?
หากเอกสารทางการแพทย์รวมถึงประวัติการรักษาระบุว่าอาการเจ็บป่วย รวมถึงความผิดปกติของการเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นในระยะเวลารอคอย จะไม่สามารถเรียกร้องค่าทดแทนค่ารักษาพยาบาลได้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
22.หากเจ็บป่วยเกิดขึ้นภายในระยะเวลารอคอย (waiting period) และบริษัทจะไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ สามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ได้หรือไม่?
หากผู้เอาประกันภัยประสงค์ยกเลิกกรมธรรม์สามารถบอกเลิกได้ โดยคืนเบี้ยตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด (short rate)
(แต่หากซื้อประกันผ่านช่องทางออนไลน์จะได้เบี้ยคืนเต็มจำนวนหากยกเลิกภายใน 15 วัน เนื่องจากช่องทางออนไลน์มีเงื่อนไข freelook period 15 วัน)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
23.ระยะเวลาชดใช้ค่าทดแทนกี่วัน?
จ่ายค่าทดแทนที่ได้รับความคุ้มครองภายใน 15 วันหลังจากได้รับเอกสารและข้อมูลครบถ้วน
icon