• เมนูลัด

ประกันอุบัติเหตุเมืองไทย PA Simple

 • เพราะชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล "PA Simple” จากเมืองไทยประกันภัย มาพร้อมค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้ง โดยไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 450 แห่งทั่วประเทศไทย พร้อมเงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลสูงสุด 1,500 บาทต่อวัน และจ่ายแบบจัดหนักให้มากถึง 365 วันต่อปี

  ถ้าถามว่าซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ไหนดี ก็ต้องซื้อประกันอุบัติเหตุจาก เมืองไทยประกันภัยเลย เพราะประกัน PA Simple จากเมืองไทยประกันภัยเป็นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่คุ้มครองแบบจัดหนัก จัดเต็ม ไม่ว่าคุณจะบาดเจ็บหรือสูญเสียรายได้เนื่องจากอุบัติเหตุ เรามีความคุ้มครองเงินชดเชยรายได้รายวันให้ในกรณีที่รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล อีกทั้งยังเป็นประกันอุบัติเหตุรายปี จ่ายแค่ปีละครั้งเท่านั้น เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากรเริ่มต้นเพียง 2,700 บาทต่อปีเท่านั้น
ความคุ้มครองที่จะได้รับ
1. คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป
2. คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิง (อบ.1) จากการถูกฆาตกรรม ทำร้ายร่างกาย
3. คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิง (อบ.1) ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
4. ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป ต่อครั้ง (รวมการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกาย และจากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์)
5. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุเล็ก ใหญ่ หรือต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประกันภัยอุบัติเหตุ PA Simple By เมืองไทยประกันภัยก็เข้าใจทุกคน พร้อมมอบความคุ้มครอง และชดเชยรายได้จากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิด หากต้องการซื้อประกันอุบัติเหตุออนไลน์ แจ้งเคลมออนไลน์ ต่ออายุประกันออนไลน์ หรือค้นหาเครือข่ายโรงพยาบาลออนไลน์ ก็สามารถทำได้แล้ววันนี้ที่ www.mticonnect.com

* โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 
ความคุ้มครอง
แผน 1 แผน 2
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จาก อุบัติเหตุทั่วไป
(ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
500,000 1,000,000
2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
250,000 500,000
3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
250,000 500,000
4. ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป ต่อครั้ง
(รวมการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกาย และจากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์)
50,000 100,000
5. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล
จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
(รวมการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกาย และจากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์)
1,000 1,500
อายุ (ปี)
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร
16 - 65 2,700 3,550

คำถามที่พบบ่อย

เงื่อนไขการทำประกันมีอะไรบ้าง?
• ผู้เอาประกันต้องมีอายุ 16-65 ปี โดยคำนวณจากปีเท่านั้น
• รับประกันเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย
• มีสุขภาพแข็งแรง รวมถึงไม่เป็นผู้วิกลจริต
• ไม่รับประกันภัยอาชีพคนขับแท็กซี่ ผู้ที่มีอาชีพขับรถทั่วไป รปภ. คนงานก่อสร้าง ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง และพนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง
• ผู้เอาประกันภัย 1 คน ทำประกันได้คนละ 1 ฉบับ
 
หากต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในกรมธรรม์ จะต้องทำอย่างไร?
• โทรแจ้งศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันภัย โทร. 1484 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-17.00 น.
• สอบถามข้อมูลผ่านทางออนไลน์ คลิกที่นี่
• สำหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านระบบออนไลน์ แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่ mti_ecommerce@muangthaiinsurance.com
• สอบถามข้อมูลผ่าน Line โดยค้นหา Line ID : @mtifriend
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • อายุผู้เอาประกันต้องมีอายุ 16 - 65 ปี คำนวณจากปีปัจจุบันลบปีเกิด โดยไม่ดูวันและเดือนเกิด
 • รับประกันเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย
 • ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้วิกลจริต
 • ไม่รับประกันภัยอาชีพ คนขับรถแท็กซี่ ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป(ให้รวมถึงมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และพนักงานส่งเอกสารด้วย) รปภ. คนงานก่อสร้าง ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกรและคนงาน พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง
 • จำนวนกรมธรรม์สูงสุด/คน : ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันคนละ 1 ฉบับ
หมายเหตุ
- รายละเอียด เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข แผนประกันภัย และเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจาก อายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน 
 • ต่อที่ 1 ผ่อน 0% นาน 10 เดือน
เบี้ยประกันภัยรวม รับสิทธิ์ผ่อน 0%
3,000 - 5,999 บาท 3 เดือน
6,000 บาทขึ้นไป 6 หรือ 10 เดือน
 • ต่อที่ 2 รับ Shopee Code (โค้ดส่วนลดบน Shopee) มูลค่าสูงสุด 500 บาท
เบี้ยประกันภัยรวม Shopee Code
2,700 บาท 200 บาท
3,550 บาท 500 บาท

* ระยะเวลาการร่วมรายการตั้งแต่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564
* ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลด Shopee ภายใน 30 วันหลังจากกรมธรรม์อนุมัติ
* บริษัทฯจะจัดส่งโค้ดส่วนลด Shopee ให้กับลูกค้าทางข้อความ SMS
* รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
* บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • ใบคำขอประกันสุขภาพเมืองไทย PA Simple
  Download
  .PDF - 0.24 MB
icon