ซื้อประกันการเดินทางในประเทศอุ่นใจไปตลอดทริป | เมืองไทยประกันภัย
 • เมนูลัด

ซื้อประกันการเดินทางในประเทศอุ่นใจไปตลอดทริป | เมืองไทยประกันภัย

ซื้อประกันการเดินทางในประเทศ TA ปันสุข จ่ายหลักสิบ คุ้มครองหลักแสน เบี้ยเริ่มต้นเพียง 48 บาท/ทริป
ประกันการเดินทางในประเทศ TA ปันสุข
ซื้อประกันการเดินทางในประเทศ TA ปันสุข จากเมืองไทยประกันภัย คุ้มค่า อุ่นใจ เพราะเราดูแลคุณตลอดทริป ไม่ว่าจะเดินทางท่องเที่ยว ทำงาน หรือกลับบ้านเกิดที่ต่างจังหวัด ก็คุ้มครอง ซื้อประกันเดินทางในไทยกับเรา จ่ายราคาหลักสิบคุ้มครองหลักแสน คุ้มครองทั้งอุบัติเหตุน้อยใหญ่ ครอบคลุมทุกรูปแบบการเดินทาง เช่น รถส่วนตัว รถสาธารณะ รถตู้ เครื่องบิน รถไฟ ฯลฯ
 
คุ้มครองครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาลและทรัพย์สิน
ประกันการเดินทางในประเทศ เป็นอีกหนึ่งความคุ้มครองสำหรับคนที่ต้องเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางข้ามจังหวัดเป็นประจำ สร้างความอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันใด ๆ ทั้งอุบัติเหตุ สัมภาระสูญหาย การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความล่าช้าในการเดินรถของผู้ให้บริการ อันก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้เดินทาง ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอีกต่อไป

ซื้อประกันการเดินทางในประเทศ กับเมืองไทยประกันภัย คุ้มค่า คุ้มราคา เรามีแผนให้เลือกทั้งประกันเดินทางในประเทศระยะสั้น ไปจนถึงการเดินทางระยะยาว ที่สำคัญสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองได้สูงสุด 1 ล้านบาท พร้อมความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกเรื่อง ซื้อประกันการเดินทางในประเทศ แต่ได้ทั้งประกันอุบัติเหตุเดินทาง ประกันทรัพย์สิน รวมถึงประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการเดินทาง แตกต่างจากการประกันอุบัติเหตุทั่วไปที่คุ้มครองเฉพาะเมื่อเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น โดยมีความคุ้มครองครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ดูแลค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็กหรือใหญ่ คุ้มครองครบ
- คุ้มครองการสูญเสียชีวิต อวัยวะ และทุพพลภาพระหว่างเดินทาง ทั้งจากอุบัติเหตุและถูกฆาตกรรมและทำร้ายร่างกาย
- คุ้มครองทรัพย์สินและสัมภาระที่เสียหายหรือสูญหายต่อสัมภาระในการเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว
- คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทาง
 
ซื้อประกันการเดินทางในประเทศ TA ปันสุข คุ้มค่ากว่า
ประกันเดินทางในประเทศ TA ปันสุข ราคาเริ่มต้นเพียง 48 บาท (เดินทาง 1-4 วัน) และมีแผนการคุ้มครองที่มีวงเงินสูงสุดอยู่ที่ 1 ล้านบาท สามารถเลือกระยะเวลาการเดินทางได้ตั้งแต่ 1-4 วัน ไปจนถึง 11-14 วัน สามารถซื้อประกันเดินทาง ผ่านช่องทางออนไลน์ และชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง ทั้งบัตรเครดิต QR Code PromptPay ทางธนาคาร หรือจุดให้บริการชำระเงิน เป็นต้น

หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทาง สามารถแจ้งขอยกเลิกประกันภัย พร้อมส่งเอกสารอธิบายเหตุผลได้ก่อนวันที่เริ่มคุ้มครอง
หมวดความคุ้มครอง / Coverage ทุนประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. การสูญเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
(รวมการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกาย) ระหว่างการเดินทาง
200,000 500,000 1,000,000
2. การสูญเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
200,000 500,000 1,000,000
3.ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 100,000 100,000 100,000
4.การยกเลิกการเดินทาง 5,000 10,000 15,000
5.การสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว 5,000 10,000 15,000
6.ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 200,000 500,000 1,000,000
7.ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง 2,000 5,000 10,000
ระยะเวลาเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัย (บาท)
1-4 วัน 48 95 160
5-7 วัน 79 185 310
8-10 วัน 110 258 450
11-14 วัน 150 352 642
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 1 - 85 ปีใช้ปีเกิดเทียบกับวันที่ตกลงทำประกันภัย
2. ในช่วงเวลาเดินทางเดียวกัน ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้คนล่ะ 1 ฉบับ
3. รับประกันเฉพาะคนไทยที่เดินทางภายในประเทศไทยเท่านั้น
4. ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้วิกลจริต
รายละเอียดเพิ่มเติม
1.กิจกรรมที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ ล่าสัตว์, แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด, แข่งม้า, เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกี, แข่งสเก็ต, ชกมวย, โดดร่ม (เว้นแต่เป็นการโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต), ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน, เครื่องร่อน, เล่นบันจี้จั๊มพ์, ปีนหรือไต่เขา, ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ
2.ไม่คุ้มครองสถานการณ์ ดังต่อไปนี้
 • ขณะผู้เอาประกันภัยกำลังขับขี่ หรือปฎิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
 • ขณะผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นกำลังลงหรือขณะโดยสาร อากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารหรือมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์
หมายเหตุ     
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 
 • ใบคำขอ
  Download
  .PDF - 0.38 MB
 • เงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้น
  Download
  .PDF - 1.15 MB
 • ใบคำขอ รายกลุ่ม
  Download
  .PDF - 0.72 MB
icon