ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ - เมืองไทย 3 เซฟ | เมืองไทยประกันภัย
MUANGTHAI
INSURANCE
CONNECT
YOUR SMILE
  • ประกันรถยนต์

เมืองไทย 3 เซฟ

เริ่มต้นเพียง 1,900 บาท คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 จากอุบัติเหตุรถยนต์ที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ก่อและต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย รับประกันไม่จำกัดยี่ห้อ รุ่น และอายุรถ (ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์)

ประเภทรถที่จดทะเบียน
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ยี่ห้อ / รุ่น
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ปีที่จดทะเบียน / ขนาดเครื่องยนต์ (ซีซี)
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ทุนประกัน
คุ้มครองบาดเจ็บ / เสียชีวิต / ทรัพย์สินบุุคลภายนอก
รหัสโปรโมชั่น (ถ้ามี)
กรุณาระบุรหัสโปรโมชั่น (ถ้ามี)
icon