ประกันอุบัติเหตุเมืองไทย PA Easy Play
 • เมนูลัด

ประกันอุบัติเหตุเมืองไทย PA Easy Play

เล่นให้เต็มที่ สนุกหมดห่วง จากเมืองไทยประกันภัย
คุ้มครองชีวิตสูงสุด 1,000,000 บาท คุ้มครองครอบคลุมกระดูกแตกหัก ไฟไหม้
น้ำร้อนลวก ค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยรายได้ เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 1,880 บาท

 

ประกันอุบัติเหตุ PA Easy Play ราคาสบาย ๆ คุ้มครองครอบคลุม

สายเที่ยว อินฟลูฯ ชอบเดินทาง รักการผจญภัย ต้องซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบรายปีเอาไว้ เดินทางได้แบบหมดห่วง ไร้กังวล เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินเมื่อไร เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล ไม่ต้องสำรองจ่าย คุ้มครองครอบคลุมทุกเรื่อง หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไปเลย

ความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Easy Play

 • ซื้อประกันอุบัติเหตุจากเมืองไทยประกันภัยคุ้มครองสุดคุ้ม มีชดเชยรายได้
 • ผจญภัยได้อย่างเต็มที่ หมดห่วงทั้งเรื่องค่ารักษาพยาบาล และการสูญเสียรายได้เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล ราคาเริ่มต้น 1,880 บาทเท่านั้น
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 25,000 บาทต่อครั้ง
 • กระดูกแตก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก บาดเจ็บ ถูกฆาตกรรมหรือทำร้าย สูงสุด 25,000 บาทต่อครั้ง
 • ชดเชยรายได้ สูงสุด 500 บาทต่อวัน
 • ค่าปลงศพ 10,000 บาท 

 PA Easy Play เหมาะกับใคร

 • เหมาะสำหรับสายเที่ยว ชอบเล่นสนุก ผจญภัย ที่เดินทางบ่อย
 • เหมาะกับคนที่ชอบทำกิจกรรม Outdoor ไม่ว่าจะเป็นเดินป่า เล่นกีฬา
 • สายอินฟลูฯ ทำคอนเทนท์ หรือคนที่เดินทางบ่อย ๆ ช่วยเพิ่มความอุ่นใจ ทุกครั้งที่ออกไปทำกิจกรรมสนุก ๆ
 
ความคุ้มครอง
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย
(ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุจากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย ข้อ 2 อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ข้อ 3 และอุบัติเหตุจากการก่อการร้าย ข้อ4)
300,000 500,000 1,000,000
2. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2)
จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย (สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)
150,000 250,000 500,000
3. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2)
จากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)
150,000 250,000 500,000
4. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร
จากการก่อการร้าย (อบ.2) (สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)
150,000 250,000 500,000
5. ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือ
ทำร้ายร่างกายหรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และการก่อการร้าย
5,000 10,000 25,000
6. ผลประโยชน์ เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุทั่วไป
รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกายหรือขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และการก่อการร้าย (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
ไม่คุ้มครอง 300 500
7. กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายในรวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้าย
ร่างกายหรือขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการก่อการร้าย
5,000 15,000 25,000
8. ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการป่วย (ระยะเวลารอคอยจากการป่วย 180 วัน)
รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกายหรือขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการก่อการร้าย
10,000 10,000 10,000
เบี้ยประกันรายปี อายุ 16-65 ปี
แผน 1 แผน 2 แผน 3
เบี้ยประกันภัยสุทธิ 1,880.00 2,480.00 4,380.00
อากร 20.00 20.00 20.00
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร 1,900.00 2,500.00 4,400.00
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. ผู้เอาประกันภัยอายุ 16 - 65 ปี
 2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต
 3. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทยเท่านั้น
 4. ไม่รับประกันภัยผู้ที่ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ คนขับแท็กซี่ ผู้ที่ประกอบอาชึพ หรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป(รวมถึงมอไซค์รับจ้าง พนักงานส่งเอกสาร) รปภ. คนงานก่อสร้าง ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน ทั้งวิศวกรและคนงาน พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง
 5. สามารถซื้อแผนประกันนี้ได้ 1 กรมธรรม์ต่อคนเท่านั้น
หมายเหตุ
 • รายละเอียด เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข แผนประกันภัย และเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจาก อายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
ทาง Call Center โทร.1484
แจ้งเคลมออนไลน์ คลิกที่นี่
ค้นหาเครือข่ายโรงพยาบาล คลิกที่นี่
ต่ออายุประกันออนไลน์ คลิกที่นี่
 • ใบคำขอประกันสุขภาพเมืองไทย PA Easy Play
  Download
  .PDF - 0.24 MB
icon