ประกันสำหรับเด็ก ครบทุกการรักษา | เมืองไทยประกันภัย
 • เมนูลัด

ประกันสำหรับเด็ก ครบทุกการรักษา | เมืองไทยประกันภัย

อุ่นใจสำหรับวัยซนด้วยประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กอายุ 1 เดือน - 15 ปี ดูแลลูกของคุณ คุ้มครองทุกที่ ทุกเวลา พร้อมเงิดชดเชย และทุนประกันภัยสูงสุด 1ล้านบาท
ประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก เพื่อลูกรักของคุณ
ประกันอุบัติเหตุ สำหรับลูกน้อยนับเป็นเรื่องสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องให้ความใส่ใจ เพราะวัยเด็กเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและเรียนรู้ มีความซุกซน ไม่อยู่นิ่ง อยากรู้อยากเห็น สนใจสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าผู้ใหญ่ จึงไม่แปลกที่ประกันคุ้มครองเด็กหรือประกันภัยวัยซนในราคาที่คุ้มค่าจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ควรมีเอาไว้ให้อุ่นใจ เพื่อรองรับปัญหาค่ารักษาพยาบาลที่อาจไม่เพียงพอในการจ่ายแต่ละครั้ง ประกันลูกน้อยเป็นสิ่งที่ทำไว้อย่างไรก็คุ้ม อย่างไรก็ตามผู้ปกครองควรจะศึกษารายละเอียดของแบบประกัน และการคุ้มครอง รวมถึงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้ดี ก่อนที่จะวางแผนทำประกันเด็กให้แก่ลูกรักของคุณ
 
ซื้อประกันเด็กออนไลน์ สะดวก คุ้มครองทุกความต้องการของลูกรัก

รายละเอียดความคุ้มครอง
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน โดยประกันจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ตามวงเงินการรักษา ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความคุ้มครองของแบบประกันและกรมธรรม์ที่กำหนด

เงื่อนไขความคุ้มครอง
1. เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดช่วงอายุที่รับประกัน
2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
3. คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมถึงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
4. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน
5. ซื้อได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย
6. รับประกันภัยทั้งคนไทยและต่างชาติ (ชาวต่างชาติ: ใช้สำเนา Passport ที่ยังมีผลบังคับ และเอกสารแสดงการมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น)
 
ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง (บาท)
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
(ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย)
200,000 300,000 500,000
2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
100,000 150,000 250,000
3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
จากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์
100,000 150,000 250,000
4. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
จากอุบัติเหตุสาธารณะ
400,000 600,000 1,000,000
5. การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
(รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
20,000 30,000 50,000
6. กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน
(รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือ ถูกทำร้าย)
40,000 60,000 100,000
7. ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการ บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
(ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วย 180 วัน)
(รวมการขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
10,000 10,000 10,000
อายุที่รับประกันภัย 1 เดือน - 15 ปี
เบี้ยประกันภัยสุทธิ 1,480 1,980 2,480
อากร 20 20 20
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร 1,500 2,000 2,500

 
ซื้อประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเด็กเหมาจ่าย ราคาคุ้ม ครอบคลุมทุกอย่าง
แผนประกันสำหรับเด็กจากเมืองไทยประกันภัย เริ่มต้น 1,500 บาท ให้วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 1,000,000 บาท เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่กำลังวางแผนหาประกันที่เหมาะสมให้กับลูกรัก คุ้มครองการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ และเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทั่วไป อุบัติเหตุสาธารณะ รวมถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจประกันลูกน้อย สามารถซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ และชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง ทั้งบัตรเครดิต QR Code PromptPay ทางธนาคาร หรือจุดให้บริการชำระเงิน เป็นต้น
เงื่อนไขการรับประกัน
1. ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 1 เดือน - 15 ปี โดยใช้ปีเกิดเทียบกับปีที่ตกลงทำประกันภัย
2. ไม่รับประกันอาชีพเสี่ยง (อาชีพชั้น 3 และ 4) ดังนี้ พนักงานส่งเอกสาร พนักงานขับรถ มอเตอร์ไซต์รับจ้าง กรรมกร คนงาน คนงานเหมือง ยาม หนุ่มโรงงาน สาวโรงงาน เกษตรกร ชาวประมง พนักงานติดตั้งเสาอากาศ ช่างต่างๆ (เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างซ่อมไฟฟ้า 
ช่างประปา ช่างซ่อมรถยนต์) พนักงานต้อนรับบนรถ เรือ หรือเครื่องบิน เป็นต้น
3. รับประกันภัยทั้งคนไทยและต่างชาติ
4. รับประกันชาวต่างชาติ และต่างด้าว เฉพาะที่มี Passport (ติดต่อเจ้าหน้าที่ E - mail : MTI_Ecommerce@muangthaiinsurance.com หรือ Line : @mtifriend)
5. จำนวนกรมธรรม์สูงสุด/คน : ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันได้ 1 ฉบับเท่านั้น

หมายเหตุ    
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 
ยิ้มรับความสุขกับประกันภัยอุบัติเหตุ 
 • ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบเบาๆ 0% นานสูงสุดถึง 10 เดือน
 
เบี้ยประกันภัยรวม รับสิทธิ์ผ่อน 0%
3,000 - 5,999 บาท 3 เดือน
 6,000 บาท ขึ้นไป  6 หรือ 10 เดือน
 •  

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ระยะเวลาการร่วมรายการตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
 • สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตเฉพาะ VISA / MASTER ทุกธนาคารที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สิทธิ์ผ่อน 0% เฉพาะการซื้อประกันภัย ที่ทำรายการผ่านระบบออนไลน์และเป็นไปตามเงื่อนไข ด้วยบัตรเครดิต VISA / MASTER เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ ได้แก่ ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ยูโอบี, ธ.ซิตี้แบงค์, ธ.ธนชาติ, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรี, บัตรเครดิตเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตเทสโก้โลตัส
 • บริษัทฯจะจัดส่งโค้ดส่วนลดทางข้อความ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือที่อยู่ของผู้ถือกรมธรรม์รายแรกที่ระบุในข้อมูลการซื้อ ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจัดส่งภายใน 30 วันหลังทำรายการ สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 60 วันหลังจัดส่งเท่านั้น
 • กรณียกเลิกกรมธรรม์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลหรือแจ้งยกเลิก QR code ที่ท่านได้รับ
 • เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
 • บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
 • กรมธรรม์ประกันภัย P.A. Happy Kids
  Download
  .PDF - 0.32 MB
 • Claim Form P.A. HAPPY Kids
  Download
  .PDF - 0.14 MB
 • ใบคำขอเอาประกันภัย เมืองไทย P.A. HAPPY Kids
  Download
  .PDF - 0.44 MB
icon