เมืองไทย Health Me ประกันสุขภาพ ราคาไม่แพง จะ Gen ไหนก็คุ้มครอง
 • เมนูลัด

เมืองไทย Health Me ประกันสุขภาพ ราคาไม่แพง สำหรับทุก Gen

Health Me ประกันสุขภาพ ราคาไม่แพงจากเมืองไทยประกันภัย ที่คุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาทต่อครั้ง ครอบคลุมทั้งเจ็บป่วยและบาดเจ็บ ครบทุก Gen ในครอบครัว สามารถออกแบบรูปแบบความคุ้มครองได้ตามไลฟ์สไตล์และวัยของตนเองและคนที่คุณรัก ไม่เคลม 5 ปี มีส่วนลดให้ 15%
Health Me คุ้มครอง คุ้มค่า ครอบคลุม
 • Health Me ข้ามผ่านข้อจำกัดด้านอายุ เป็นประกันสุขภาพของเด็ก วัยทำงาน และพ่อแม่สูงวัย ที่สำคัญนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้สูงสุด 25,000 บาท โดยมีช่วงอายุที่สามารถทำประกันสุขภาพ เพื่อคุ้มครองทั้งเจ็บป่วยและบาดเจ็บอยู่ที่ 6-70 ปี และต่ออายุได้จนอายุ 80 ปี
 • ประกันสุขภาพ ราคาไม่แพง ที่สามารถเลือกแผนประกันได้ตามแผนการเงินของแต่ละคน โดยให้วงเงินคุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาท ทั้งค่าห้องและค่ารักษาพยาบาล จ่ายค่าห้องสูงสุด 15,000 บาทต่อวัน ไม่เกิน 365 วันต่อปี ต่อการเข้าพักรักษาตัวหนึ่งครั้ง (เฉพาะค่าห้องผู้ป่วยปกติ)
 • ออกแบบความคุ้มครองตามไลฟ์สไตล์และวัย ไม่ว่าจะซื้อประกันสุขภาพให้ลูก ประกันสุขภาพของตัวเองในวัยทำงาน ก็สามารถออกแบบความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็นประกันค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ประกันชดเชยรายได้ หรือประกันโรคร้ายแรงต่าง ๆ ทำให้เรามั่นใจได้ว่า ไม่ว่าจะซื้อประกันสุขภาพลูก พ่อแม่ หรือตัวเราเองก็คุ้มครองครอบคลุมทุกเงื่อนไขตามที่เราออกแบบเอง
 • เบี้ยประกันถูกลง เพียงแค่เลือกแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก (Deduct) เหมาะสำหรับผู้ที่มีสวัสดิการคุ้มครอง โดยเมืองไทยประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกินกว่าที่สวัสดิการจ่ายให้ ให้เลือกได้ตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท ลดเบี้ยประกันให้ถูกลงกว่าเดิม
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4

1. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)

- วงเงินคุ้มครองต่อการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน จากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (จ่ายตามจริงไม่เกิน) (รวมข้อ 1.1-1.5)

1,000,000 3,000,000 5,000,000

10,000,000

1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล

1.1.1 ห้องผู้ป่วยปกติ สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 7,000 10,000 12,000 15,000

1.1.2 ห้องผู้ป่วยหนัก สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

จ่ายตามจริง
1.2 ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาล จ่ายตามจริง
1.3 ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด จ่ายตามจริง
1.4 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค จ่ายตามจริง

1.5 ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังการเกิดอุบัติเหตุ (ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
      รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน หลังจากวันที่รับการรักษาครั้งแรก

จ่ายตามจริง
2. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)
รวมการถูกฆาตกรรมและถูกทำร้ายร่างกายและขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000 100,000 100,000 100,000
 
ช่วงอายุ (ปี) ความรับผิดชอบส่วนแรก (บาท) เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4
6 - 10 ไม่มี ( 0 บาท ) 23,644 24,779 26,182 31,280
20,000 12,013 12,590 13,861 15,889
50,000 10,678 11,191 12,048 13,812
100,000 - 4,991 5,148 5,901
11 - 15 ไม่มี ( 0 บาท ) 16,856 19,057 21,374 26,018
20,000 7,597 8,588 9,971 11,719
50,000 6,533 7,384 8,826 10,327
100,000 - 2,912 3,166 3,702
16 - 20 ไม่มี ( 0 บาท ) 15,464 17,794 20,124 23,417
20,000 7,329 8,431 9,534 11,093
50,000 6,205 7,138 7,906 9,237
100,000 - 2,131 2,335 2,726
21 - 25 ไม่มี ( 0 บาท ) 17,255 20,588 21,702 26,107
20,000 8,716 9,848 10,961 13,183
50,000 7,869 8,891 9,941 11,957
100,000 - 2,995 3,267 3,741
26 - 30 ไม่มี ( 0 บาท ) 17,771 20,859 22,467 26,994
20,000 9,596 10,952 11,912 14,218
50,000 8,686 9,522 10,627 13,070
100,000 - 3,815 4,110 4,845
31 - 35 ไม่มี ( 0 บาท ) 20,106 24,629 25,685 27,299
20,000 10,702 11,695 12,393 14,886
50,000 8,874 9,886 11,076 13,307
100,000 - 4,191 4,524 5,180
36 - 40 ไม่มี ( 0 บาท ) 20,639 24,775 26,422 29,043
20,000 11,292 12,200 13,240 15,886
50,000 9,512 10,380 11,680 14,276
100,000 - 4,589 4,962 5,774
41 - 45 ไม่มี ( 0 บาท ) 25,826 31,797 33,360 36,986
20,000 13,120 15,122 16,944 18,785
50,000 11,071 12,264 13,477 16,330
100,000 - 5,528 6,045 6,975
46 - 50 ไม่มี ( 0 บาท ) 28,049 33,046 35,631 41,083
20,000 15,505 17,750 19,693 22,705
50,000 13,414 14,943 16,389 19,391
100,000 - 6,922 7,642 8,611
51 - 55 ไม่มี ( 0 บาท ) 36,673 45,383 47,473 49,466
20,000 21,152 23,081 25,842 29,941
50,000 17,362 18,944 21,641 26,318
100,000 - 10,324 11,122 12,879
56 - 60 ไม่มี ( 0 บาท ) 41,791 48,635 55,540 63,803
20,000 29,873 32,703 36,358 44,668
50,000 26,783 29,320 32,914 37,426
100,000 - 15,862 17,686 19,778
61 - 65 ปี ไม่มี ( 0 บาท ) 53,796 64,424 77,634 88,255
20,000 39,814 46,648 54,731 65,314
50,000 35,709 41,838 47,037 51,552
100,000 - 21,164 23,617 28,082
66 - 70 ปี ไม่มี ( 0 บาท ) 66,450 78,355 94,101 106,751
20,000 49,178 55,926 65,266 79,001
50,000 44,945 49,564 55,570 59,483
100,000 - 27,079 30,007 35,029
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
1. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) 1,000 1,500 2,000
อายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์) (บาท)
6 - 10 8,456 11,843 15,789
11 - 15
16 - 20
21 - 30 4,624 6,936 9,248
31 - 40 5,079 7,542 9,948
41 - 50 6,505 9,811 13,004
51 - 60 8,235 12,013 16,680
61 - 65 9,013 13,274 17,639
66 - 70 9,971 14,802 19,529
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3

2. ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ในฐานะผู้ป่วยใน อันเนื่องจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย

(สูงสุด 30 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

1,000 1,500 2,000
อายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์) (บาท)
6 - 10 1,278 1,775 2,289
11 - 15
16 - 20
21 - 30 1,470 2,175 2,876
31 - 40 1,598 2,215 2,866
41 - 50 1,846 2,482 3,205
51 - 60 2,315 3,042 3,919
61 - 65 2,817 3,623 4,653
66 - 70 3,539 4,646 6,005
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4

3. โรคร้ายแรง

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับความคุ้มครองนี้ หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็น
ครั้งแรกว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- โรคมะเร็งระยะลุกลาม
- โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
- โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
- โรคไตวายเรื้อรัง
- ภาวะโคม่า
- การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
- โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
- ตับวาย
- โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
- ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

50,000 100,000 250,000 500,000
อายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์) (บาท)
6 - 10 321 626 1,492 2,892
11 - 15
16 - 20
21 - 30 340 677 1,680 3,340
31 - 40 716 1,244 3,320 6,461
41 - 50 1,555 2,496 6,990 13,561
51 - 60 3,257 5,039 14,300 27,679
61 - 65 5,084 9,271 21,842 42,131
66 - 70 7,176 13,714 31,455 61,048
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3
4. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล อันเนื่อง
มาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย)

ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย
ด้วยโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองโรคร้ายแรง ดังต่อไปนี้
- โรคมะเร็งระยะลุกลาม
- โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
- โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
- โรคไตวายเรื้อรัง
- ภาวะโคม่า
- การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
- โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
- ตับวาย
- โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
- ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

(สามารถเลือกซื้อผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล อันเนื่อง
มาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเพิ่มเติมได้ ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครองโรคร้ายแรงเท่านั้น)

1,000 1,500 2,000
อายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์) (บาท)
6 - 10 61 85 110
11 - 15
16 - 20
21 - 30 64 95 126
31 - 40 136 188 244
41 - 50 293 395 511
51 - 60 614 809 1,043
61 - 65 960 1,238 1,591
66 - 70 1,351 1,777 2,299
*ความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจการทำประกัน
 
คำถามที่พบบ่อย

วิธีทำประกันสุขภาพเมืองไทย Health Me
ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ สำหรับคนทุก Gen คุ้มครองอายุ 6-70 ปี ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพลูก พ่อแม่ หรือตัวเอง ก็สามารถทำได้ และสามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปี ด้วยประกันสุขภาพเมืองไทย Health Me ที่ Help คุณมากกว่าใคร คุ้มครองทั้งเจ็บป่วยและบาดเจ็บ สามารถซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยตนเองง่าย ๆ บนเว็บไซต์ www.mticonnect.com ราคาเบี้ยประกันสุขภาพเมืองไทย Health Me ผ่อนชำระ 0% ได้นานสูงสุด 10 เดือน โดยมีขั้นตอนดังนี้: 
1. เลือกแผนประกันสุขภาพตามต้องการ ดูความคุ้มครองที่เหมาะกับคุณคลิกที่นี่
2. กรอกข้อมูลของคุณ ได้แก่ วันเกิด อายุ อาชีพ เพื่อคำนวณเบี้ย
3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และตอบคำถามสุขภาพ เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัยที่ต้องการทำประกัน
4. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เลือกธนาคารที่ต้องการชำระเงิน / วิธีการชำระเงิน
(กรณีไม่มีบัตรเครดิต สามารถชำระเงินด้วยวิธีการอื่นๆ ได้แก่ บัตรเดบิต, บัญชีออมทรัพย์, พร้อมเพย์, K Plus, Samsung Pay, M Visa, QR Code Online และ Rabbit LINE Pay)
 
กรณีชำระเงินสำเร็จ
> คุณจะได้รับ SMS และอีเมลยืนยันผลการชำระเงิน
> สามารถตรวจสอบข้อมูลรายการสั่งซื้อทางอีเมลที่คุณแจ้งไว้
> กรมธรรม์และเงื่อนไขกรมธรรม์ จะจัดส่งให้หลังจากที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ประมาณ 5-10 วันทำการ
 
กรณีชำระเงินไม่สำเร็จ
> คุณจะได้รับ SMS และอีเมล แจ้งว่าชำระเงินไม่สำเร็จ
> สามารถชำระเงินซ้ำได้อีกครั้ง ทางอีเมลที่ระบุไว้  โดยไม่ต้องกรอกใบคำขอใหม่ 
> หลังชำระเงินสำเร็จ คุณจะได้รับข้อความยืนยันผลการชำระเงิน และกรมธรรม์เช่นเดียวกับกรณีที่ 1
 
ซื้อประกันสุขภาพ Health Me ต้องผ่านการตรวจสุขภาพหรือไม่?
ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ เพียงผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัว และต้องกรอกข้อมูลตามเงื่อนไขในใบคำขอเอาประกันภัยให้ครบถ้วน ตอบคำถามสุขภาพตามความจริงทุกประการ มิฉะนั้นบริษัทฯ อาจถือเป็นเหตุปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัย
 
ประกันสุขภาพ Health Me จ่ายแบบรายเดือนได้หรือไม่?
ประกันสุขภาพ Health Me เป็นประกันสุขภาพราคาไม่แพง ที่สามารถเลือกชำระเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต VISA และ MASTER CARD ได้แก่ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ยูโอบี, ธ.ซิตี้แบงค์, ธ.ธนชาติ, ธ.กรุงไทย (เคทีซี), ธ.กรุงศรี, บัตรเครดิตเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตเทสโก้โลตัส ได้นานสูงสุด 10 เดือน ในกรณีที่ค่าเบี้ยประกัน 6,000 บาทขึ้นไป และ 3 เดือนในกรณีที่ค่าเบี้ยประกัน 3,000-6,000 บาท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อประกันสุขภาพผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่นี่
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 6 - 70 ปีบริบูรณ์ (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 80 ปีบริบูรณ์)
2. เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว (ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท)
4. ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
5. ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
6. ซื้อได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย
7. ผู้เอาประกันภัยจะสามารถเลือกซื้อผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเพิ่มเติมได้ ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครองโรคร้ายแรงเท่านั้น
8. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย
9. ไม่รับประกันภัยอาชีพต่อไปนี้
ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมเครื่อง ช่างหม้อน้ำ กรรมกร พนักงานทำความสะอาด พนักงานฉีดยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส วัตถุระเบิด ดินปืน คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน คนงานในเหมืองแร่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง นักประดาน้ำ นักกีฬาอาชีพประเภทที่มีการใช้ความเร็วในการแข่งขัน การปะทะกัน เช่น แข่งรถ ชกมวย รักบี้ เป็นต้น อาชีพรับจ้างทำไร่ รับจ้างทำสวน และคนงานประมง เช่น คนกรีดยาง คนงานในไร่ ในสวน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ลูกเรือประมง คนขับรถ คนขับเรือ คนขับรถส่งของ-เอกสาร จักรยานยนต์รับจ้าง

ข้อยกเว้นสำคัญ
1. การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
2. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
3. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
4. ผลประโยชน์โรคร้ายแรง และผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ที่เลือกซื้อเพิ่มเติม บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ สำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน หลังจากที่ข้อตกลงคุ้มครองมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

** ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ซื้อประกันสุขภาพ รับโปรโมชั่น 2 ต่อ

 • ต่อที่ 1 ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบเบาๆ 0% นานสูงสุดถึง 10 เดือน
เบี้ยประกันภัยรวม รับสิทธิ์ผ่อน 0%
3,000 - 5,999 บาท 3 เดือน
 6,000 บาท ขึ้นไป  6 หรือ 10 เดือน
 
 • ต่อที่ 2 รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท
เบี้ยประกันภัยรวม รับโค้ดส่วนลด Shopee
 1,000 - 3,000 บาท  200 บาท
 3,001 - 5,000 บาท  500 บาท
 5,001 - 7,000 บาท  800 บาท
 7,001 - 11,500 บาท  1,000 บาท
 11,501 - 17,000 บาท  1,200 บาท
 17,001 - 20,000 บาท  1,500 บาท
 20,001 บาท ขึ้นไป  2,000 บาท
 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ระยะเวลาการร่วมรายการตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
 • สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตเฉพาะ VISA / MASTER ทุกธนาคารที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สิทธิ์ผ่อน 0% เฉพาะการซื้อประกันภัย ที่ทำรายการผ่านระบบออนไลน์และเป็นไปตามเงื่อนไข ด้วยบัตรเครดิต VISA / MASTER เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ ได้แก่ ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ยูโอบี, ธ.ซิตี้แบงค์, ธ.ธนชาติ, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรี, บัตรเครดิตเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตเทสโก้โลตัส
 • บริษัทฯจะจัดส่งโค้ดส่วนลดทางข้อความ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือที่อยู่ของผู้ถือกรมธรรม์รายแรกที่ระบุในข้อมูลการซื้อ ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจัดส่งภายใน 30 วันหลังทำรายการ สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 60 วันหลังจัดส่งเท่านั้น
 • กรณียกเลิกกรมธรรม์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลหรือแจ้งยกเลิก QR code ที่ท่านได้รับ
 • เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
 • บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
 • ใบคำขอประกันสุขภาพเมืองไทย Health Me
  Download
  .PDF - 0.27 MB
icon