ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA TRUST เมืองไทยประกันภัย คุ้มยกกำลัง 3
 • เมนูลัด

เมืองไทย PA Trust

เพราะชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "PA Trust by เมืองไทยประกันภัย"
รู้ใจคนทำงาน ให้หมดห่วงกับภาระหนี้สินเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน ด้วยความคุ้มครองรอบด้านทั้งการบาดเจ็บอุบัติเหตุ ถูกทำร้ายร่างกาย การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ เจ็บชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารับการรักษาพยาบาลและคุ้มครองหนี้ค้างชำระสูงสุด 1,000,000 บาท
ความคุ้มครอง
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
จาก อุบัติเหตุทั่วไป รวมฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
300,000 500,000 1,000,000
2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
150,000 250,000 500,000
3. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 7 วัน จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
(รวมการถูกฆาตกรรม / ทำร้ายร่างกาย และการขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์)
5,000 10,000 20,000
4. ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป ต่อครั้ง
(รวมการถูกฆาตกรรม / ทำร้ายร่างกาย และการขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์)
10,000 25,000 50,000
5. ผลประโยชน์คุ้มครองหนี้ค้างชำระ กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทั่วไป
(รวมการถูกฆาตกรรม แต่ไม่รวมการขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์)
300,000 500,000 1,000,000
6. ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
(ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วย 180 วัน)
5,000 10,000 20,000
เบี้ยประกันรายปี
แผน 1 แผน 2 แผน 3
เบี้ยประกันภัยสุทธิ 1,780.00 2,780.00 4,480.00
อากร 20.00 20.00 20.00
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร 1,800.00 2,800.00 4,500.00
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • อายุผู้เอาประกันต้องมีอายุ 16-65 ปี คำนวณจากปีปัจจุบันลบปีเกิด โดยไม่ดูวันและเดือนเกิด
 • รับประกันเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย
 • ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้วิกลจริต
 • ไม่รับประกันภัยอาชีพ คนขับรถแท็กซี่ ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป(ให้รวมถึงมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และพนักงานส่งเอกสารด้วย) รปภ. คนงานก่อสร้าง ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกรและคนงาน พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง
 • จำนวนกรมธรรม์สูงสุด/คน : ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันคนละ 1 ฉบับ
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
หมายเหตุ
- รายละเอียด เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข แผนประกันภัย และเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจาก อายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน 
 • ผ่อน 0% นาน 10 เดือน
เบี้ยประกันภัยรวม รับสิทธิ์ผ่อน 0%
3,000 - 5,999 บาท 3 เดือน
6,000 บาทขึ้นไป 6 หรือ 10 เดือน
 
* ระยะเวลาการร่วมรายการตั้งแต่ 1 กันยายน - 30 กันยายน พ.ศ. 2565
* ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลด Shopee ภายใน 30 วันหลังจากกรมธรรม์อนุมัติ
* บริษัทฯจะจัดส่งโค้ดส่วนลด Shopee ให้กับลูกค้าทางข้อความ SMS
* รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
* บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • ใบคำขอ เมืองไทย PA Trust
  Download
  .PDF - 0.24 MB
icon