ประกันรถยนต์ 3 เมืองไทย 3 Short Term | เมืองไทยประกันภัย
 • เมนูลัด

เมืองไทย 3 SHORT TERM (ระยะสั้น 90 วัน)

จุดเด่น
 • เหมาะสำหรับช่วงประหยัด และใช้รถยนต์น้อยลง โดยคุ้มครอง 90 วัน
 • คุ้มครองทั้งรถเก๋ง กระบะ ตู้ และรถใหญ่
 • รับกรมธรรม์สะดวก รวดเร็ว ผ่านทาง Email
ความคุ้มครอง  รหัสรถ 110 รหัสรถ 320  รหัสรถ 210
รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้
ซ่อมอู่ ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
จำนวนที่นั่ง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) 5 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก      
 • ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก (ต่อคน)
 • ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)
500,000
10,000,000
1,000,000
500,000
10,000,000
1,000,000
500,000
10,000,000
1,000,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย      
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท ต่อคน)
 • ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท ต่อคน)
 • หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (บาท ต่อครั้ง)
50,000
50,000
200,000
50,000
50,000
200,000
50,000
50,000
200,000
เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ (บาท) 555.16 755.14 1,010.03
เงื่อนไขการรับประกัน    
1. รหัสรถ 110 ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
2. รหัสรถ 210 รถตู้โดยสารส่วนบุคคล จดทะเบียนไม่เกิน 15 ที่นั่ง
3. รหัสรถ 320 ใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 4 ตัน
ไม่ใช้เพื่อการบรรทุกและขนส่งสินค้าทีมีความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด แก๊ส ห้ามใช้อัตราเบี้ยนี้กับรถกระบะบรรทุกติดตู้ทึบ เช่น ตู้แห้ง หรือติดตั้งคอกสูงกว่าหัวเก๋ง 4. ไม่จำกัดยีห้อรุ่นรถและอายุรถ
 
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
 • One-Stop Service รวดเร็วทันใจในขั้นตอนเดียว ไม่ว่าจะมาด้วยตัวเอง หรือโทรผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชม.ทั่วประเทศ
 • ทาง Call Center โทร. 1484 ช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยได้ ทันที 
 • ต่ออายุประกันออนไลน์ คลิกที่นี่

อู่ออนไลน์ (Online Garage)
 • สะดวก
รับแจ้งซ่อม–ประเมินราคาความเสียหาย ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมอนุมัติซ่อมได้ทันทีในขั้นตอนเดียว
 • ประหยัดเวลา
นำรถเข้าตรวจสภาพความเสียหายจากอุบัติเหตุ ณ อู่ใกล้บ้าน ที่มีเครื่องหมายอู่ออนไลน์เมืองไทยประกันภัย
 • รับประกันคุณภาพ
ด้วยอู่ที่ได้มาตรฐานทั่วประเทศมากกว่า 400 แห่ง 
icon