ประกันรถยนต์ 2+ เมืองไทย 2+ แคร์ | เมืองไทยประกันภัย
 • เมนูลัด

ประกันรถยนต์ 2+ Care เข้าใจคนใช้รถมากกว่าใคร

ใช้รถใช้ถนนอย่างมั่นใจด้วยประกันรถยนต์ 2+ Care ตอบโจทย์คนขับรถด้วยเบี้ยประกันภัย เริ่มต้นเพียง 7,500.70 บาท/ปี ที่มาพร้อมบริการเสริมเป็นรถใช้ระหว่างซ่อมให้แก่ลูกค้าเฉพาะลูกค้าที่เป็นฝ่ายถูก เพื่อให้ชีวิตไม่ติดขัด เพิ่มความคุ้มครองเงินชดเชยกรณีรถชนรถ (ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด) โจรกรรมทรัพย์สินภายในรถยนต์ รวมถึงคุ้มครองกรณีสูญหาย ไฟไหม้
ความคุ้มครองที่จะได้รับ
1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ได้แก่ ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก และความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
2. ความรับผิดชอบต่อรถประกัน คุ้มครองกรณีรถชนกับยานพาหนะทางบก สูญหาย ไฟไหม้
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล และหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่
4. ความคุ้มครองที่เพิ่มเติม ได้แก่ การประกันภัยโจรกรรมสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ และเงินชดเชยปลอบขวัญเนื่องจากอุบัติเหตุเนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก (สูงสุด 3 ครั้ง / ปี)
5. บริการรถทดแทนระหว่างซ่อม (กรณีเป็นฝ่ายถูก) และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 
 
ความคุ้มครอง  รหัสรถ 110+320 รหัสรถ 210
รถเก๋ง-รถกระบะ รถตู้โดยสาร
ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) 5 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก    
1.1ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก (บาท/คน) 
ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก (บาท / ครั้ง)
1.2ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (บาท/ครั้ง)
500,000
10,000,000
1,000,000
500,000
10,000,000
1,000,000
2. ความเสียหายต่อรถที่เอาประกัน    
2.1กรณีสูญหาย ไฟไหม้ (บาท/ครั้ง)
2.2กรณีชนกับยานพาหนะทางบก** (บาท / ครั้ง) 
ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย
ตามทุนประกันภัย
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย    
3.1ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท / คน) 
3.2ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท / คน) 
3.3หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (บาท / ครั้ง) 
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
200,000
4. ความคุ้มครองที่เพิ่มเติม    
4.1การประกันภัยโจรกรรมสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์  จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน    
4.2เงินชดเชยปลอบขวัญเนื่องจากอุบัติเหตุเนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก
(สูงสุด 3 ครั้ง / ปี)
10,000

1,000บาท/ครั้ง
 
10,000

1,000บาท/ครั้ง
 
บริการรถทดแทนระหว่างซ่อม กรณีเป็นฝ่ายถูก 3 วัน / อุบัติเหตุ / ปี 3 วัน / อุบัติเหตุ / ปี
ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย
100,000 7,500.70   7,900.88
150,000 7,900.88   8,299.99
200,000 8,299.99   8,700.17
250,000 8,600.66   9,000.84
300,000 9,100.35   9,500.53
350,000 9,600.04 10,000.22
400,000 10,100.80 10,500.98
450,000 10,700.00 11,100.18
500,000 11,200.76 11,600.94

คำถามที่พบบ่อย

วิธีทำประกันรถยนต์เมืองไทย 2+ แคร์
เข้าใจคนใช้รถมากกว่าใคร ภัยมาครั้งไหนก็ยังยิ้มได้ ด้วยการซื้อประกันรถยนต์ 2+ รายเดือน กับเมืองไทยประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยตนเองง่ายๆ บนเว็บไซต์ www.mticonnect.com ราคาเบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 2 พลัสแคร์ เริ่มต้น 7,500.70 บาท/ ปี ผ่อน 0% ได้นานสูงสุด 10 เดือน โดยมีขั้นตอนดังนี้: 
1. เลือกแผนประกันรถยนต์ตามที่ต้องการ > คลิกที่นี่
2. กรอกข้อมูลรถของคุณ ระบบจะคำนวณเบี้ยให้โดยอัตโนมัติ
3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล/ ข้อมูลรถคันที่ต้องการทำประกัน 
4. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เลือกธนาคารที่ต้องการชำระเงิน / วิธีการชำระเงิน กรณีไม่มีบัตรเครดิต สามารถชำระเงินด้วยวิธีการอื่นๆ ได้แก่ สแกน QR Code Online ด้วย Mobile App K-Plus, TMB Touch หรือสแกน Bar Code ณ จุดให้บริการชำระเงิน ได้แก่ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกธนาคาร, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11), ไปรษณีย์ไทย, บัตรเดบิต, บัญชีออมทรัพย์, พร้อมเพย์, Samsung Pay, M Visa และ Rabbit Line Pay
 
กรณีชำระเงินสำเร็จ
     > คุณจะได้รับ SMS และอีเมลยืนยันผลการชำระเงิน
     > สามารถตรวจสอบข้อมูลรายการสั่งซื้อทางอีเมลที่คุณแจ้งไว้
     > สำหรับประกันชั้น 2+ Care หากเลือกรับกรมธรรม์ทางอีเมล กรมธรรม์และเงื่อนไขกรมธรรม์จะจัดส่งเป็นรูปแบบ e-Policy ให้ทางอีเมล หากเลือกรับกรมธรรม์ทางไปรษณีย์ เอกสารกรมธรรม์และเงื่อนไขกรมธรรม์จะจัดส่งให้ทางไปรษณย์หลังจากที่ผ่านการพิจารณาและชำระเงินสำเร็จแล้ว ประมาณ 5-10 วันทำการ
 
กรณีชำระเงินไม่สำเร็จ
     > คุณจะได้รับ SMS และอีเมล แจ้งว่าชำระเงินไม่สำเร็จ
     > สามารถชำระเงินซ้ำได้ทางอีเมลที่คุณแจ้งไว้ โดยไม่ต้องทำรายการซ้ำ
     > หลังชำระเงินสำเร็จ คุณจะได้รับข้อความยืนยันผลการชำระเงิน และกรมธรรม์เช่นเดียวกับกรณีที่ 1
     > สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการชำระเงินได้ที่ mti_ecommerce@muangthaiinsurance.com หรือ Line ID : @mtifriend
 
ถ้าซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ จะได้รับคุ้มครองทันทีหรือไม่?
สำหรับการทำประกันรถยนต์ 2+ รายเดือนผ่านช่องทางออนไลน์จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ตามวันที่ที่คุณระบุไว้ โดยเริ่มต้นความคุ้มครองหลังจากทำรายการและชำระเงินสำเร็จ 1 วันเป็นต้นไป เช่น ถ้าทำรายการสั่งซื้อและชำระเงินสำเร็จวันที่ 1 มกราคม 2560 จะสามารถระบุความคุ้มครองเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
เงื่อนไขแผนประกันภัยรถยนต์ เมืองไทย 2+ แคร์
รถยนต์ที่รับประกันภัย
1. รับประกันภัยรถอายุไม่เกิน 20 ปี (ตามปีจดทะเบียน)
2. รถเก๋งส่วนบุคคล จดทะเบียนไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัสรถ 110) ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า เฉพาะรถที่อยู่ในกลุ่ม 3, 4 และ 5
3. รถกระบะ PICK UP บรรทุกส่วนบุคคล (รหัสรถ 320) ใช้เพื่อการพาณิชย์ น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน ไม่ใช้เพื่อการบรรทุกและขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด แก๊ส และ ไม่ใช้อัตราเบี้ยนี้กับรถกระบะบรรทุกติดตู้ทึบ เช่น ตู้แห้ง หรือติดตั้งคอกสูงกว่าหัวเก๋ง
4. รถตู้โดยสารส่วนบุคคล (รหัสรถ 210) จดทะเบียนไม่เกิน 15 ที่นั่ง

รถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย
1.รถที่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า
2.รถนำเข้า
3.รถ Super Car เช่น Porsche, Bentley, Rolls-Royce เป็นต้น
4.รถแต่งโหลดซิ่ง รถแข่ง รถดัดแปลง
5.รถที่ไม่มีการผลิต หรือไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้แล้ว
6.รถที่มีราคาต่ำกว่า 100,000 บาท รวมทั้งรถที่มีราคาตลาด ณ ปัจจุบันน้อยกว่าวงเงินที่เอาประกันภัย

*กรณีชนกับยานพาหนะทางบก
1.ความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบกซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งระบุคู่กรณีได้ ดังนั้นจึงไม่คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์กรณีอุบัติเหตุจากการพลิกคว่ำ ชนรั้วบ้าน ภัยธรรมชาติ และภัยอื่นๆ
2.ยานพาหนะทางบก คือ รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ กำลังไฟฟ้า รวมถึงจักรยานยนต์ รถพ่วง รถไฟ รถราง

 
 • รายการยี่ห้อ รุ่นรถยนต์ที่รับประกันภัยที่ใช้กับเมืองไทย 2+ แคร์
รถกลุ่ม 3 คือรถเอเชียขนาดใหญ่ เช่น Toyota Camry, Toyota Fortuner, Honda Accord, Honda CRV, Honda CIVIC, Nissan Cefiro, Nissan Teana รวมรถยุโรปบางรุ่น เช่น Chevrolet Zafira, Ford ทุกรุ่น
รถกลุ่ม 4 คือรถเอเชียขนาดกลาง เช่น Toyota Altis, Mazda 3, Nissan Tiida, Mitsubishi New Lancer เป็นต้น
รถกลุ่ม 5 คือรถเอเชียขนาดเล็ก เช่น Toyota Vios, Toyota Yaris, Toyota Avanza, Honda Jazz, Honda City, Honda Brio, Nissan March, Nissan Almera เป็นต้น

หมายเหตุ    
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
3. งานต่ออายุ : ค่าเบี้ยคงที่ ไม่มีส่วนลดเพิ่มในงานต่ออายุปีถัดไป
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
 • One-Stop Service รวดเร็วทันใจในขั้นตอนเดียว ไม่ว่าจะมาด้วยตัวเอง หรือโทรผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชม.ทั่วประเทศ
 • ทาง Call Center โทร. 1484 ช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยได้ ทันที 
 • ต่ออายุประกันออนไลน์ คลิกที่นี่

อู่ออนไลน์ (Online Garage)
 • สะดวก
รับแจ้งซ่อม–ประเมินราคาความเสียหาย ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมอนุมัติซ่อมได้ทันทีในขั้นตอนเดียว
 • ประหยัดเวลา
นำรถเข้าตรวจสภาพความเสียหายจากอุบัติเหตุ ณ อู่ใกล้บ้าน ที่มีเครื่องหมายอู่ออนไลน์เมืองไทยประกันภัย
 • รับประกันคุณภาพ
ด้วยอู่ที่ได้มาตรฐานทั่วประเทศมากกว่า 400 แห่ง 
 •  
 • ใบคำขอ เมืองไทย 2+ แคร์
  Download
  .PDF - 0.09 MB
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า เมืองไทย 2+ Care
  Download
  .PDF - 0.28 MB
icon