คำถามที่พบบ่อย
: 16 รายการ
 • Q
  คำถามเรื่องประกันภัยรถยนต์
  A
  1. เลือกแผนประกันรถยนต์ตามที่ต้องการ > คลิกที่นี่
  2. กรอกข้อมูลรถของคุณ ระบบจะคำนวณเบี้ยให้โดยอัตโนมัติ
  3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล/ ข้อมูลรถคันที่ต้องการทำประกัน 
  4. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เลือกธนาคารที่ต้องการชำระเงิน / วิธีการชำระเงิน 
  (หากไม่มีบัตรเครดิต กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ mti_ecommerce@muangthaiinsurance.com

  กรณีชำระเงินสำเร็จ
    > คุณจะได้รับ SMS และอีเมลยืนยันผลการชำระเงิน
    > สามารถตรวจสอบข้อมูลรายการสั่งซื้อทางอีเมลที่คุณแจ้งไว้
    > สำหรับประกันชั้น 2+ และ 3+ และ พ.ร.บ. กรมธรรม์จะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุ ภายใน 5 วันทำการ
    > สำหรับประกันชั้น 1 กรมธรรม์และเงื่อนไขกรมธรรม์ จะจัดส่งให้หลังจากที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ประมาณ 5 วันทำการ

  กรณีชำระเงินไม่สำเร็จ
    > คุณจะได้รับ SMS และอีเมล แจ้งว่าชำระเงินไม่สำเร็จ
    > สามารถชำระเงินซ้ำได้ทางอีเมลที่คุณแจ้งไว้ โดยไม่ต้องทำรายการซ้ำ
    > หลังชำระเงินสำเร็จ คุณจะได้รับข้อความยืนยันผลการชำระเงิน และกรมธรรม์เช่นเดียวกับกรณีที่ 1
  อ่านเพิ่มเติม
 • Q
  ถ้าซื้อประกันรถยนต์ผ่านระบบออนไลน์ จะได้รับคุ้มครองทันทีหรือไม่?
  A
  สำหรับประกันรถยนต์ชั้น 1 : จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หลังจากรถคุณผ่านการพิจารณารับประกันภัย และตรวจสภาพจากบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

  สำหรับประกันรถยนต์ 2+,3+,3 และ พ.ร.บ. : จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ตามวันที่ที่คุณระบุไว้ เช่น ระบุเป็นวันที่ 1 มกราคม 2560 คุ้มครองจะเริ่มต้น 1 มกราคม 2560 (เวลา 00.01 น.) และสิ้นสุดความคุ้มครอง 1 มกราคม 2561 (เวลา 16.30 น.)  
 • Q
  ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งด้วยหรือไม่ ?
  A
  หากตกแต่งเพิ่มเติม ต้องแจ้งให้ทราบทันที เมื่อบริษัทฯ บันทึกข้อมูลอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมแล้ว เวลาเกิดอุบัติเหตุ บริษัทฯ จะรับผิดชอบความเสียหาย
   
 • Q
  รับประกันรถติดตั้งแก๊ส LPG และ NGV หรือไม่?
  A
  รับประกันภัย ยกเว้นรถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์หรือให้เช่า เช่น รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งสินค้า เป็นต้น
   
 • Q
  เมื่อโอนกรรมสิทธิ์รถ ความคุ้มครองจากกรมธรรม์จะยังคงอยู่หรือไม่?
  A
  เมื่อโอนรถ สิทธิ์ความเป็นเจ้าของจะโอนจากเจ้าของรถคนเดิม มาเป็นสิทธิ์ของเจ้าของรถคนใหม่ ทำให้กลายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และเข้ามาเป็นผู้เอาประกันภัยแทน ประกันภัยรถยนต์จึงคุ้มครองต่อเนื่องตลอดอายุกรมธรรม์ แต่ต้องโอนรถยนต์โดยเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
icon