คำถามที่พบบ่อย
: 16 รายการ
 • Q
  เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์เรียบร้อยแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์ได้หรือไม่?
  A
  สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทางบริษัทฯ จะออกสลักหลังกรมธรรม์ และส่งให้ตามที่อยู่ที่กำหนด (ประมาณ 15 วันทำการ)
 • Q
  อยากทราบวิธีการแจ้งเคลม
  A
  อุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี แต่รถเสียหายมาก
  โทร.แจ้ง 1484 ทันที ให้เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกตรวจสอบในที่เกิดเหตุ และบริการประสานเรื่องจัดซ่อมให้

  อุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี และรถเสียหายไม่มาก
  เมื่อต้องการซ่อมรถ ให้โทร.แจ้ง 1484 โดยสามารถเลือกได้ดังนี้
  1. นำรถไปทำเคลมที่อู่ซ่อมมาตรฐานที่รับงานซ่อมของบริษัทฯ กว่า 400 อู่ทั่วประเทศ และจัดซ่อมเลย
  2. แจ้งความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภัยไปพบ และทำเคลมให้ตามสถานที่นัดหมายที่สะดวก แล้วนำใบเคลมไปติดต่อซ่อมภายหลัง
  3. สามารถนำรถไปติดต่อทำเคลมที่บริษัทฯ ได้ทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขาย่อยทั่วประเทศ 
 • Q
  ติดต่อเรื่องบริการสินไหมประกันภัยรถยนต์ได้ทางใด?
  A
  ผ่านทางบริการโทร.แจ้งอุบัติเหตุ หรือติดต่อสอบถามที่หมายเลข 1484 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 
 • Q
  นำรถไปซ่อมกับอู่ที่ไม่ได้รับงานซ่อมของบริษัทฯ ได้หรือไม่?
  A
  ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
  1. นำรถไปประเมินราคากับอู่ที่ต้องการจัดซ่อม
  2. นำใบเคลมและใบเสนอราคาติดต่อบริษัทฯ เพื่อตกลงราคาก่อนจัดซ่อม
  *อาจต้องสำรองจ่ายค่าซ่อมไปก่อน แล้วนำเอกสารมาเบิกคืนจากบริษัทฯ 
 • Q
  ขอคำแนะนำกรณีมีแต่ประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ
  A
  เมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
  1. รีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
  2. โรงพยาบาลสามารถรับมอบอำนาจจากผู้ประสบภัย เพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทฯ
  3. การขอรับค่าเสียหาย ผู้ประสบภัยจะแจ้งขอรับจากบริษัทฯ เอง หรือจะมอบอำนาจให้สถานพยาบาล/โรงพยาบาลเป็นผู้รับแทนได้
  4. ค่าเสียหายเบื้องต้น รับได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ร้องขอ (เอกสารถูกต้องและครบถ้วน)
  5. ค่าเสียหายส่วนเกินเบื้องต้น รับได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ร้องขอ (เอกสารถูกต้องและครบถ้วน)
  6. ผู้ประสบภัยจากรถที่เป็นผู้ขับขี่และเป็นฝ่ายผิด จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
icon