คำนวณราคา ประกันเดินทางต่างประเทศ Happy Mile Travel
MUANGTHAI
INSURANCE
CONNECT
YOUR SMILE
  • ประกันเดินทาง

ประกันเดินทางภายในประเทศ

ซื้อประกันการเดินทางในประเทศ TA ปันสุข จ่ายหลักสิบ คุ้มครองหลักแสน เบี้ยเริ่มต้นเพียง 48 บาท/ทริป

ช่วงอายุ 1 ปี - 60 ปี
วันที่เดินทาง
ถึง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
-
วัน
จำนวนผู้เอาประกัน
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ทุนประกัน
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ราคาเบี้ยประกัน
24,000
.00
บาท
เอกสารกรมธรรม์
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
รหัสโปรโมชั่น (ถ้ามี)
* กรุณาระบุรหัสโปรโมชั่น (ถ้ามี)
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
icon