ประกันรถยนต์ 3+ ราคาไม่แพง ต้องเมืองไทย 3+ เซฟ | เมืองไทยประกันภัย
 • เมนูลัด

ประกันรถยนต์เมืองไทย 3+ เซฟ

ขวัญใจคนอยากเซฟ เมืองไทย 3+ เซฟ ให้คุณทำประกันรถยนต์ 3+ ราคาถูก คุ้มครองมาก คุ้มครองกรณีรถชนรถ วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 500,000 บาท พร้อมคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์)
ความคุ้มครองที่จะได้รับ
1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ทั้งชีวิต/ร่างกาย และทรัพย์สิน
2. ความเสียหายต่อรถที่เอาประกัน ในกรณีรถชนรถ
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย ได้แก่ อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล และหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่

 

ความคุ้มครอง  รหัสรถ 110+320 รหัสรถ 210
รถเก๋ง-รถกระบะ รถตู้
ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) 5 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก    
 • ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก (ต่อคน)
 • ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)
500,000
10,000,000
1,000,000
500,000
10,000,000
1,000,000
2. ความเสียหายต่อรถที่เอาประกัน    
 • กรณีชนกับยานพาหนะทางบก* (บาท ต่อครั้ง)
ตามที่ระบุ ตามที่ระบุ
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย    
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท ต่อคน)
 • ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท ต่อคน)
 • หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (บาท ต่อครั้ง)
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
200,000
ทุนประกันภัย เบี้ยประกันรถยนต์ตามทุน (บาท)
100,000 6,400 6,700
150,000 6,700 7,000
200,000 7,000 7,500
250,000 7,200 7,900
300,000 7,300 8,400
350,000 7,700 9,100
400,000 7,900 9,600
450,000 8,200 10,200
500,000 8,600 10,700
เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ (บาท) (ไม่รวม พ.ร.บ.)
*ความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งระบุคู่กรณีได้ ดังนั้นจึงไม่คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ กรณีอุบัติเหตุจากการพลิกคว่ำ ชนรั้วบ้าน ภัยธรรมชาติ และภัยอื่นๆ
ยานพาหนะทางบก คือรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ กำลังไฟฟ้า รวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง

หมายเหตุ: เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมภาษีและอากรแสตมป์แล้ว
 
คำถามที่พบบ่อย

วิธีทำประกันรถยนต์เมืองไทย 3+ เซฟออนไลน์
ขับขี่อุ่นใจ จะทริปไหนๆ ก็ยิ้มได้ เมื่อภัยมาด้วยการซื้อประกันรถยนต์ชั้น 3+ กับเมืองไทยประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยตนเองง่ายๆ บนเว็บไซต์ www.mticonnect.com โดยมีขั้นตอนดังนี้: 
1. เลือกแผนประกันรถยนต์ตามที่ต้องการ > คลิกที่นี่
2. กรอกข้อมูลรถของคุณ ระบบจะคำนวณเบี้ยให้โดยอัตโนมัติ
3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล/ ข้อมูลรถคันที่ต้องการทำประกัน
4. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เลือกธนาคารที่ต้องการชำระเงิน / วิธีการชำระเงิน 
กรณีไม่มีบัตรเครดิต สามารถชำระเงินด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้แก่ สแกน QR Code Online ด้วย Mobile App K-Plus, TMB Touch หรือสแกน Bar Code ณ จุดให้บริการชำระเงิน ได้แก่ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกธนาคาร, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11), ไปรษณีย์ไทย, บัตรเดบิต, บัญชีออมทรัพย์, พร้อมเพย์, Samsung Pay, M Visa และ Rabbit LINE Pay
 
กรณีชำระเงินสำเร็จ
> คุณจะได้รับ SMS และอีเมลยืนยันผลการชำระเงิน
> สามารถตรวจสอบข้อมูลรายการสั่งซื้อทางอีเมลที่คุณแจ้งไว้
> สำหรับประกันรถยนต์เมืองไทย 3+ เซฟ หากเลือกรับกรมธรรม์ทางอีเมล กรมธรรม์และเงื่อนไขกรมธรรม์จะจัดส่งเป็นรูปแบบ e-Policy ให้ทางอีเมล หากเลือกรับกรมธรรม์ทางไปรษณีย์ เอกสารกรมธรรม์และเงื่อนไขกรมธรรม์จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังจากที่ผ่านการพิจารณาและชำระเงินสำเร็จแล้ว ประมาณ 5-10 วันทำการ
 
กรณีชำระเงินไม่สำเร็จ
> คุณจะได้รับ SMS และอีเมล แจ้งว่าชำระเงินไม่สำเร็จ
> สามารถชำระเงินซ้ำได้อีกครั้ง ทางอีเมลที่ระบุไว้  โดยไม่ต้องกรอกใบคำขอใหม่
> หลังชำระเงินสำเร็จ คุณจะได้รับข้อความยืนยันผลการชำระเงิน และกรมธรรม์เช่นเดียวกับกรณีที่ 1
> สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการชำระเงินได้ที่ mti_ecommerce@muangthaiinsurance.com หรือ แอดไลน์ Line ID: @mtifriend
 
ซื้อประกันรถยนต์ 3+ ออนไลน์แล้วจะได้รับคุ้มครองทันทีหรือไม่?
สำหรับการทำประกันรถยนต์ชั้น 3+ ออนไลน์จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หลังจากรถผ่านการพิจารณารับประกันภัย ในกรณีต่ออายุประกันรถยนต์ชั้น 3+ หากต่ออายุก่อนกรมธรรม์อายุ 7 วัน จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ต่อเนื่องจากกรมธรรม์เดิม
 
นำรถไปซ่อมกับอู่ที่ไม่ได้รับงานซ่อมของบริษัทฯ ได้หรือไม่?
หากทำประกันรถยนต์ 3+ กับเมืองไทยประกันภัย แล้วต้องการนำรถไปซ่อมกับอู่ที่ไม่ได้รับงานซ่อมของบริษัทฯ สามารถทำได้ แต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. นำรถไปประเมินราคากับอู่ที่ต้องการจัดซ่อม
2. นำใบเคลมและใบเสนอราคาติดต่อบริษัทฯ เพื่อตกลงราคาก่อนจัดซ่อม
*อาจต้องสำรองจ่ายค่าซ่อมไปก่อน แล้วนำเอกสารมาเบิกคืนจากบริษัทฯ 
เงื่อนไขแผนประกันภัยรถยนต์ เมืองไทย 3+ เซฟ
 • รถยนต์ที่รับประกันภัย
รถเก๋ง เฉพาะรถยนต์ที่อยู่ในกลุ่ม  3 , 4 และ 5
รถตู้โดยสารส่วนบุคคล จดทะเบียนไม่เกิน 15 ที่นั่ง
รถกระบะบรรทุกใช้ส่วนบุคคล ไม่เกิน 4 ตัน  ที่ไม่มีการติดตั้งหลังคา คอกสูงเกินหัวเก๋ง หรือติดตั้งตู้ทึบ ตู้แห้ง หรือตู้เย็น
รับประกันภัยรถอายุไม่เกิน 20 ปี (ตามปีจดทะเบียน)
 • รถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย
รถที่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า
รถนำเข้า
รถ Super Car เช่น Porsche, Bentley, Rolls-Royce เป็นต้น
รถแต่งโหลดซิ่ง รถแข่ง รถดัดแปลง
รถที่ไม่มีการผลิต หรือไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้แล้ว
รถยนต์ที่มูลค่าต่ำกว่า 100,000 บาท รวมทั้งรถยนต์ที่มีราคาตลาด ณ วันที่ขอเอาประกันภัยต่ำกว่าวงเงินที่เอาประกันภัย
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

*กรณีชนกับยานพาหนะทางบก
1.ความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบกซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งระบุคู่กรณีได้ ดังนั้นจึงไม่คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์กรณีอุบัติเหตุจากการพลิกคว่ำ ชนรั้วบ้าน ภัยธรรมชาติ และภัยอื่นๆ
2.ยานพาหนะทางบก คือ รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ กำลังไฟฟ้ารวมถึงจักรยานยนต์ รถพ่วง รถไฟ รถราง

 
 • รายการยี่ห้อ รุ่นรถยนต์ที่รับประกันภัยที่ใช้กับเมืองไทย 3+เซฟ
รถกลุ่ม 3 คือรถเอเชียขนาดใหญ่ เช่น Toyota Camry, Toyota Fortuner, Honda Accord, Honda CRV, Honda CIVIC, Nissan Cefiro, Nissan Teana รวมรถยุโรปบางรุ่น เช่น Chevrolet Zafira, Ford ทุกรุ่น
รถกลุ่ม 4 คือรถเอเชียขนาดกลาง เช่น Toyota Altis, Mazda 3, Nissan Tiida, Mitsubishi New Lancer เป็นต้น
รถกลุ่ม 5 คือรถเอเชียขนาดเล็ก เช่น Toyota Vios, Toyota Yaris, Toyota Avanza, Honda Jazz, Honda City, Honda Brio, Nissan March, Nissan Almera เป็นต้น

หมายเหตุ    
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
 • One-Stop Service รวดเร็วทันใจในขั้นตอนเดียว ไม่ว่าจะมาด้วยตัวเอง หรือโทรผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชม.ทั่วประเทศ
 • ทาง Call Center โทร. 1484 ช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยได้ ทันที 
 • ต่ออายุประกันออนไลน์ คลิกที่นี่

อู่ออนไลน์ (Online Garage)
 • สะดวก
รับแจ้งซ่อม–ประเมินราคาความเสียหาย ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมอนุมัติซ่อมได้ทันทีในขั้นตอนเดียว
 • ประหยัดเวลา
นำรถเข้าตรวจสภาพความเสียหายจากอุบัติเหตุ ณ อู่ใกล้บ้าน ที่มีเครื่องหมายอู่ออนไลน์เมืองไทยประกันภัย
 • รับประกันคุณภาพ
ด้วยอู่ที่ได้มาตรฐานทั่วประเทศมากกว่า 400 แห่ง 
 • ใบคำขอ เมืองไทย 3+ เซฟ
  Download
  .PDF - 0.10 MB
icon