คำนวณราคา ประกันเดินทางต่างประเทศ Happy Mile Travel
MUANGTHAI
INSURANCE
CONNECT
YOUR SMILE
  • ประกันเดินทาง

ประกันเดินทางต่างประเทศ

เลือกตามใจได้ตามโซน AEC, Asia, เชงเก้น หรือทั่วโลก รับกรมธรรม์ทันทีผ่านทางอีเมล ใช้ยื่นขอวีซ่าได้ทันใจไม่ต้องรอ มี 2 แผนให้เลือก
1. คุ้มครองเท่าที่จำเป็น เหมาะกับการใช้ยื่นขอวีซ่า 2. คุ้มครองเต็มขั้น (ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์) ให้คุณหมดห่วงตลอดทริปการเดินทาง
<< คลิก เปรียบเทียบประกันเดินทางต่างประเทศ >>

โซนการเดินทาง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ประเทศที่เดินทาง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
รูปแบบการเดินทาง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
วันที่เดินทาง
ถึง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
-
วัน
* กรุณาซื้อกรมธรรม์ก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทยล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
วันที่เดินทาง
ถึง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
1
ปี
* กรุณาซื้อกรมธรรม์ก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทยล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
จำนวนผู้เอาประกัน
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ทุนประกัน
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
เบี้ยประกันภัย
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
เอกสารกรมธรรม์
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
รหัสโปรโมชั่น (ถ้ามี)
* กรุณาระบุรหัสโปรโมชั่น (ถ้ามี)
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
icon