คำถามที่พบบ่อย
ทั้งหมด : 41 รายการ
 • Q
  คำถามเรื่องประกันภัยรถยนต์
  A
  1. เลือกแผนประกันรถยนต์ตามที่ต้องการ > คลิกที่นี่
  2. กรอกข้อมูลรถของคุณ ระบบจะคำนวณเบี้ยให้โดยอัตโนมัติ
  3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล/ ข้อมูลรถคันที่ต้องการทำประกัน 
  4. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เลือกธนาคารที่ต้องการชำระเงิน / วิธีการชำระเงิน 
  (หากไม่มีบัตรเครดิต กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ mti_ecommerce@muangthaiinsurance.com

  กรณีชำระเงินสำเร็จ
    > คุณจะได้รับ SMS และอีเมลยืนยันผลการชำระเงิน
    > สามารถตรวจสอบข้อมูลรายการสั่งซื้อทางอีเมลที่คุณแจ้งไว้
    > สำหรับประกันชั้น 2+ และ 3+ และ พ.ร.บ. กรมธรรม์จะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุ ภายใน 5 วันทำการ
    > สำหรับประกันชั้น 1 กรมธรรม์และเงื่อนไขกรมธรรม์ จะจัดส่งให้หลังจากที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ประมาณ 5 วันทำการ

  กรณีชำระเงินไม่สำเร็จ
    > คุณจะได้รับ SMS และอีเมล แจ้งว่าชำระเงินไม่สำเร็จ
    > สามารถชำระเงินซ้ำได้ทางอีเมลที่คุณแจ้งไว้ โดยไม่ต้องทำรายการซ้ำ
    > หลังชำระเงินสำเร็จ คุณจะได้รับข้อความยืนยันผลการชำระเงิน และกรมธรรม์เช่นเดียวกับกรณีที่ 1
  อ่านเพิ่มเติม
 • Q
  อยากทราบวิธีซื้อประกันเดินทางผ่านระบบออนไลน์
  A
  1. เลือกแผนประกันเดินทางตามต้องการ ดูความคุ้มครองที่เหมาะกับคุณ > คลิกที่นี่
  2. กรอกข้อมูลการเดินทาง ได้แก่ ประเทศ/ โซนประเทศที่เดินทาง แบบรายเที่ยวหรือรายปี และจำนวนผู้เดินทาง เพื่อคำนวณเบี้ย                                                                                                          
   
  3. หากต้องการใช้ประกอบการขอวีซ่า ต้องเลือกกรมธรรม์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และเลือกทุนประกันตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป
  4. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ต้องการทำประกัน
  5. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เลือกธนาคารที่ต้องการชำระเงิน / วิธีการชำระเงิน
  (กรณีไม่มีบัตรเครดิต กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ mti_ecommerce@muangthaiinsurance.com)

  กรณีที่ 1 ชำระเงินสำเร็จ
    > จะได้รับ SMS และอีเมลยืนยันผลการชำระเงิน
    > สามารถตรวจสอบข้อมูลรายการสั่งซื้อได้ทางอีเมลที่ระบุไว้
    > จะได้รับกรมธรรม์และเงื่อนไขกรมธรรม์ทางอีเมลทันที หลังชำระเงินสำเร็จ

  กรณีที่ 2 ชำระเงินไม่สำเร็จ
    > จะได้รับ SMS และอีเมลแจ้งผลการชำระเงินไม่สำเร็จ
    > สามารถชำระเงินซ้ำได้ทางอีเมลที่ระบุ โดยไม่ต้องทำรายการซ้ำ
    > หลังจากชำระเงินสำเร็จ คุณจะได้รับข้อความและกรมธรรม์ทางอีเมลทันที เช่นเดียวกับกรณีที่ 1
  อ่านเพิ่มเติม
 • Q
  อยากทราบวิธีซื้อประกันภัยอุบัติเหตุผ่านระบบออนไลน์
  A
  1. เลือกแผนประกันอุบัติเหตุตามต้องการ ดูความคุ้มครองที่เหมาะกับคุณ > คลิกที่นี่
  2. กรอกข้อมูลของคุณ ได้แก่ วันเกิด อายุ อาชีพ เพื่อคำนวณเบี้ย
  3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการทำประกัน
  4. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เลือกธนาคารที่ต้องการชำระเงิน / วิธีการชำระเงิน
  (กรณีทีไม่มีบัตรเครดิต กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ mti_ecommerce@muangthaiinsurance.com)

  กรณีที่ 1 ชำระเงินสำเร็จ
    > จะได้รับ SMS และอีเมลยืนยันผลการชำระเงิน
    > สามารถตรวจสอบข้อมูลรายการสั่งซื้อได้ทางอีเมลที่ระบุไว้
    > จะได้รับกรมธรรม์และเงื่อนไขกรมธรรม์ ส่งตามที่อยู่ที่ระบุภายใน 5 วันทำการ

  กรณีที่ 2 ชำระเงินไม่สำเร็จ
    > จะได้รับ SMS และอีเมลแจ้งผลการชำระเงินไม่สำเร็จ
    > สามารถชำระเงินซ้ำได้ทางอีเมลที่ระบุ โดยไม่ต้องทำรายการซ้ำ
    > หลังจากชำระเงินสำเร็จ จะได้รับข้อความและกรมธรรม์ เช่นเดียวกับกรณีที่ 1
  อ่านเพิ่มเติม
 • Q
  ถ้าซื้อประกันรถยนต์ผ่านระบบออนไลน์ จะได้รับคุ้มครองทันทีหรือไม่?
  A
  สำหรับประกันรถยนต์ชั้น 1 : จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หลังจากรถคุณผ่านการพิจารณารับประกันภัย และตรวจสภาพจากบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

  สำหรับประกันรถยนต์ 2+,3+,3 และ พ.ร.บ. : จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ตามวันที่ที่คุณระบุไว้ เช่น ระบุเป็นวันที่ 1 มกราคม 2560 คุ้มครองจะเริ่มต้น 1 มกราคม 2560 (เวลา 00.01 น.) และสิ้นสุดความคุ้มครอง 1 มกราคม 2561 (เวลา 16.30 น.)  
 • Q
  ประกันภัยการเดินทางของเมืองไทยประกันภัยมีกี่แบบ ?
  A
  มี 3 แบบคือ
    1. ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศ > คลิกที่นี่
    2. ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ > คลิกที่นี่
    3. ประกันภัยการเดินทางสำหรับชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย > คลิกที่นี่
icon