ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพเฉพาะโรค | เมืองไทยประกันภัย
 • เมนูลัด

ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพเฉพาะโรค Care for Kids

ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพเด็ก Care for kids ราคาคุ้มค่า ช่วยคุ้มครองคุณและบุตรในกรมธรรม์เดียว ทั้งกรณีอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยโรคฮิตตามฤดูกาล
ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพเฉพาะโรคสำหรับเด็ก Care for Kids
หากคุณกำลังมองหาและอยากซื้อประกันสุขภาพให้ลูก จะดีกว่าไหม? ถ้าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ สามารถคุ้มครองได้ทั้งเด็กและตัวคุณ ที่เรียกได้ว่า ไม่ว่าสมาชิกในครอบครัวคนไหน เกิดอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ก็ได้รับความคุ้มครองสำหรับค่ารักษาพยาบาลกันอย่างครบถ้วน ตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ได้อย่างแน่นอน ใครที่กำลังมองหาประกันสุขภาพลูกน้อย ประกันภัยวัยซนคุ้มครองโรคฮิต เราขอแนะนำ “ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพเฉพาะโรค” จากเมืองไทยประกันภัย คุ้มครองคุณและบุตรในกรมธรรม์เดียว จ่ายเบี้ยสบาย ๆ เริ่มต้นเพียง 1,600 บาทต่อปี
 
จุดเด่นของประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพเฉพาะโรค สำหรับเด็ก
ประกันอุบัติเหตุ+สุขภาพเด็ก จากเมืองไทยประกันภัย พร้อมตอบโจทย์ค่ารักษาพยาบาลได้มากกว่า เพราะเราคุ้มครองทั้งคุณและลูก ทั้งกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วย ไม่ว่าคุณและลูกจะป่วยน้อย เจ็บหนัก หรือเป็นโรคฮิตตามฤดูกาล ก็คุ้มครอบอย่างครอบคลุม ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงอีกต่อไป เรามาดูกันว่ารายละเอียดของประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพเฉพาะโรคสำหรับเด็กนี้ มีจุดเด่นอะไรบ้าง?
- คุ้มครองทั้งคุณและลูกน้อยภายในกรมธรรม์เดียว
ผู้ได้รับความคุ้มครองที่ 1 (บิดาหรือมารดา อายุ 20 - 70 ปี) ได้รับเฉพาะความคุ้มครองในหมวดอุบัติเหตุเท่านั้น ในวงเงินคุ้มครองสูงสุด 1,200,000 บาท
ผู้ได้รับความคุ้มครองที่ 2 (อายุ 5 - 20 ปี) ได้รับความคุ้มครองในหมวดดังต่อไปนี้
- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นจากอุบัติเหตุ หรืออาการเจ็บป่วยจากโรคยอดฮิตตามฤดูกาล
- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของบุตรสูงสุด 100,000 บาท ต่ออุบัติเหตุหรือต่อการเจ็บป่วย
 
ครบจบในกรมธรรม์เดียว คุ้มครองทั้งคุณและลูก
เลือกซื้อประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพเด็ก คุ้มครองโรคฮิต ในราคาเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 1,600 บาทต่อปี กับเมืองไทยประกันภัย อีกหนึ่งทางเลือกประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุสำหรับคุณและลูกน้อย ที่ตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ คุ้มครองครบทั้งอุบัติเหตุ และโรคยอดฮิตในกลุ่มเด็ก ตั้งแต่อายุ 5 ถึง 20 ปี และพ่อ-แม่ ตั้งแต่อายุ 20 ถึง 70 ปี สามารถซื้อประกันสุขภาพเด็กที่คุ้มครองทั้งครอบครัวได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์เมืองไทยประกันภัย และสามารถชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง ทั้งบัตรเครดิต QR Code PromptPay ทางธนาคาร หรือจุดให้บริการชำระเงิน เป็นต้น
 
ความคุ้มครอง แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5

ส่วนที่ 1 ความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันภัยหลัก

(บิดาหรือมารดา) อายุ 20 - 70 ปี (ผู้ได้รับความคุ้มครองที่ 1*)

1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
รวมความคุ้มครองสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุ เนื่องจาก
100,000 300,000 500,000 1,000,000 1,200,000
1.1 จากอุบัติเหตุทั่วไปรวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
(ไม่รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
100,000 300,000 500,000 1,000,000 1,200,000

1.2 จากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

50,000 150,000 250,000 500,000 600,000

ส่วนที่ 2 ความคุ้มครองสำหรับบุตรของผู้เอาประกันภัยหลัก

อายุ 5 - 20 ปี (ผู้ได้รับความคุ้มครองที่ 2)

1. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD)
เฉพาะโรคที่กำหนดแบบเหมาจ่ายตามจริง
สูงสุดไม่เกินวงเงินจำกัดสำหรับการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

(ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์ฯ

มีผลบังคับครั้งแรก)

1.1 ไข้เลือดออก

1.2 โรคปอดอักเสบ หรือปอดบวม

1.3 โรคไข้หวัดใหญ่

1.4 อาหารเป็นพิษ/โรคลำไส้อักเสบเฉัยบพลัน

5,000 10,000 25,000 50,000 100,000

2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป
รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์รวมความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน

จำนวนเงินที่ระบุต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

5,000 10,000 25,000 50,000 100,000
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ 1,600 2,600 3,600 4,600 5,600

* ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองที่ 1 (บิดาหรือมารดา) ได้รับเฉพาะความคุ้มครองหมวดอุบัติเหตุเท่านั้น
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. อายุ: ผู้เอาประกันภัยหลัก (บิดาหรือมารดา) อายุ 20 - 70 ปี ผู้เอาประกันภัยที่เป็นบุตรอายุ 5 - 20 ปี คำนวณจากปีปัจจุบันลบปีเกิด
2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
3. ไม่รับประกันภัยอาชีพ คนขับรถแท็กซี่ ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป (ให้รวมถึงมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และพนักงานส่งเอกสารด้วย) รปภ. คนงานก่อสร้าง ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกรและคนงาน พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง
4. จำนวนกรมธรรม์สูงสุดต่อคน: ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้คนละ 1 ฉบับ
5. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทยเท่านั้น และพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
หมายเหตุ: รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 

ซื้อประกันสุขภาพ รับโปรโมชั่น

 • ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบเบาๆ 0% นานสูงสุดถึง 10 เดือน
เบี้ยประกันภัยรวม รับสิทธิ์ผ่อน 0%
3,000 - 5,999 บาท 3 เดือน
 6,000 บาท ขึ้นไป  6 หรือ 10 เดือน
 
 •  

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ระยะเวลาการร่วมรายการตั้งแต่ 1 กันยายน - 30 กันยายน พ.ศ. 2565
 • สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตเฉพาะ VISA / MASTER ทุกธนาคารที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สิทธิ์ผ่อน 0% เฉพาะการซื้อประกันภัย ที่ทำรายการผ่านระบบออนไลน์และเป็นไปตามเงื่อนไข ด้วยบัตรเครดิต VISA / MASTER เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ ได้แก่ ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ยูโอบี, ธ.ซิตี้แบงค์, ธ.ธนชาติ, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรี, บัตรเครดิตเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตเทสโก้โลตัส
 • บริษัทฯจะจัดส่งโค้ดส่วนลดทางข้อความ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือที่อยู่ของผู้ถือกรมธรรม์รายแรกที่ระบุในข้อมูลการซื้อ ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจัดส่งภายใน 30 วันหลังทำรายการ สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 60 วันหลังจัดส่งเท่านั้น
 • กรณียกเลิกกรมธรรม์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลหรือแจ้งยกเลิก QR code ที่ท่านได้รับ
 • เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
 • บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
 • ใบคำขอเอาประกันภัย
  Download
  .PDF - 0.24 MB
 • โบรชัวร์ Care For Kids
  Download
  .PDF - 0.33 MB
icon