ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน| เมืองไทยประกันภัย l เมืองไทย อยู่ดี มีสุข
  • เมนูลัด

ประกันอัคคีภัยเมืองไทย อยู่ดีมีสุข

ประกันอัคคีภัยเมืองไทย อยู่ดีมีสุข คุ้มครองโจรกรรม ไฟไหม้และภัยธรรมชาติ วางแผนคุ้มครองเรื่องบ้าน กับเมืองไทยประกันภัย ด้วยทุนประกันสูงสุดถึง 10 ล้านบาท 

 
ประกันอัคคีภัยออนไลน์ สำหรับบ้านอยู่อาศัย เมืองไทย อยู่ดีมีสุข
คุ้มครองการโจรกรรม การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ ที่ปรากฎร้องรอยงัดแงะ วางแผนคุ้มครองให้เรื่องหนักกลายเป็นเบา
ด้วยประกันอัคคีภัยเมืองไทย อยู่ดีมีสุข จากเมืองไทยประกันภัย ทุนประกันภัยสูงสุดถึง 10 ล้านบาท ในเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 900 บาทต่อปี 

 


 
คุ้มครองภัยหลัก
1. คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจาก ไฟไหม้ / ฟ้าผ่า / ระเบิด / ภัยจากอากาศยาน / ภัยจากยานพาหนะ / ภัยจากน้ำ / ภัยจากการจลาจล
    (คุ้มครองตามความเสียหายจริง ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย)
2. คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ (ลมพายุ / แผ่นดินไหว / ภูเขาไฟระเบิด / คลื่นใต้น้ำ / สึนามิ / ลูกเห็บ)
3. คุ้มครองน้ำท่วม (ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี)
4. คุ้มครองการโจรกรรมที่มีร่องรอยการงัดแงะ (ทรัพย์สิน ไม่เกิน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อปี)
 
ความคุ้มครองประกันภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย "เมืองไทย อยู่ดีมีสุข"
 
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย
1. สิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้รับความเสียหายจาก
1.1 ไฟไหม้ /ฟ้าผ่า / การระเบิด / ภัยจากอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน /
ภัยจากการปล่อย รั่วไหล หรือล้นออกมาของน้ำหรือไอน้ำจากอุปกรณ์ที่ชำรุด /
 ภัยจากการถูกเฉี่ยวชนโดยยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ / ภัยจากการนัดหยุดงาน
การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนา
ตามความเสียหายจริง
แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี
ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว 1,000 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อปี
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี
ภัยต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล 20,000 บาทต่อครั้งต่อปี
ภัยต่อโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ 50,000 บาทต่อครั้งต่อปี
1.2 ภัยธรรมชาติ (ลมพายุ / แผ่นดินไหว /ภูเขาไฟระเบิด / คลื่นใต้น้ำ / สึนามิ / ลูกเห็บ)     
ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
      ภัยจากน้ำท่วม ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี
2. การโจรกรรม การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ       
1. ทรัพย์สิน: ไม่เกิน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อปี
2. อาคาร ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี
3. ความรับผิดต่อความเสียหายของบุคคลภายนอก ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อครั้งต่อปี
 
ตารางเบี้ยประกันภัย เมืองไทย อยู่ดีมีสุข
 
ทุนประกันภัย เบี้ยฯ 1 ปี เบี้ยฯ 3 ปี  ทุนประกันภัย เบี้ยฯ 1 ปี  เบี้ยฯ 3 ปี ทุนประกันภัย  เบี้ยฯ 1 ปี  เบี้ยฯ 3 ปี
500,000 900.00 2,248.93 2,000,000 3,900.00 9,749.47 3,500,000 6,500.00 16,248.40
600,000 1,100.00 2,748.40 2,100,000 4,100.00 10,248.94 3,600,000 6,700.00 16,750.53
700,000 1,250.00 3,124.45 2,200,000 4,300.00 10,748.39 3,700,000 6,900.00 17,250.01
800,000 1,400.00 3,498.93 2,300,000 4,500.00 11,249.47 3,800,000 7,000.00 17,498.41
900,000 1,650.00 4,123.41 2,400,000 4,600.00 11,497.87 3,900,000 7,200.00 18,000.54
1,000,000 1,700.01 4,248.41 2,500,000 4,800.00 12,000.00 4,000,000 7,350.00 18,373.93
1,100,000 1,900.00 4,747.86 2,600,000 5,000.00 12,499.47 4,500,000 7,550.01 18,873.41
1,200,000 2,200.01 5,498.41 2,700,000 5,150.00 12,872.85 5,000,000 9,000.01 22,498.94
1,300,000 2,350.00 5,874.46 2,800,000 5,350.00 13,375.00 5,500,000 9,800.00 24,499.47
1,400,000 2,600.00 6,500.01 2,900,000 5,500.00 13,749.47 6,000,000 10,400.00 25,999.48
1,500,000 2,800.00 6,999.46 3,000,000 5,700.00 14,248.92 6,500,000 11,100.00 27,748.93
1,600,000 3,000.00 7,497.86 3,100,000 5,800.00 14,498.93 7,000,000 11,900.01 29,748.41
1,700,000 3,250.00 8,123.39 3,200,000 6,000.00 14,998.40 8,000,000 13,400.00 33,499.99
1,800,000 3,450.00 8,625.54 3,300,000 6,200.00 15,497.85 9,000,000 14,900.00 37,248.92
1,900,000 3,700.00 9,249.99 3,400,000 6,400.00 16,000.00 10,000,000 16,300.01 40,749.48

*หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว

การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อเลือกจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ใกล้เคียงที่สุดในการทำประกัน ประเมินจาก
1.อาคาร : นำพื้นที่ใช้สอยของอาคาร (กว้าง X ยาว X จำนวนชั้น หน่วยเป็นตารางเมตร) คูณกับ ราคาต่อตารางเมตร คือ 8,000 - 12,000 บาท /ตร.ม.
2.ทรัพย์สินภายในอาคาร : อิงตามมูลค่าที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง รวมมูลค่าอาคาร ทรัพย์สินภายในอาคาร เพื่อเลือกทำประกันในจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ต้องการ
เช่น อาคาร กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 3 ชั้น ดังนั้น พื้นที่ใช้สอยรวม   =  180 ตารางเมตร
คูณราคาต่อตารางเมตร คือ 8,000 บาท ได้เป็นมูลค่าอาคาร                         =  1,440,000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินภายในอาคาร ตามที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง                               =    500,000 บาท
รวมมูลค่าอาคาร ทรัพย์สินภายในอาคาร                                             =  1,940,000 บาท  
ในกรณีนี้สมควรเลือกทำประกันที่จำนวนเงินเอาประกันภัย 2,000,000 บาท

ลักษณะบ้านอยู่อาศัยที่คุ้มครอง
บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว ห้องชุด แมนชั่น คอนโดมีเนียม ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยอย่างเดียว และต้องไม่ใช้ประกอบธุรกิจอย่างอื่น
ซึ่งจะต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (ผนังคอนกรีตล้วน) เท่านั้น

ทรัพย์สินที่สามารถทำประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย
1. สิ่งปลูกสร้าง หรือตัวอาคาร ไม่รวมฐานรากและราคาที่ดิน (รวมส่วนต่อเติมอาคาร)
2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องใช้ในบ้านอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยภายในอาคาร

หมายเหตุ
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

พิเศษสำหรับวันนี้ !! สามารถผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบเบาๆ 0% นานสูงสุดถึง 10 เดือน
 

เบี้ยประกันภัยรวม รับสิทธิ์ผ่อน 0%
3,000 - 5,999 บาท 3 เดือน
 6,000 บาท ขึ้นไป 10 เดือน
 
  • ระยะเวลาการร่วมรายการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2567
  • สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตเฉพาะ VISA / MASTER ทุกธนาคารที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
  • สิทธิ์ผ่อน 0% เฉพาะการซื้อประกันภัย ที่ทำรายการผ่านระบบออนไลน์และเป็นไปตามเงื่อนไข ด้วยบัตรเครดิต VISA / MASTER เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการกับทางบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)

Call Center โทร. 1484 
  • ใบคำขอ เมืองไทยอยู่ดี มีสุข
    Download
    .PDF - 0.09 MB
icon