ซื้อประกันรถยนต์เมืองไทย 2+ เซฟ ราคาถูก | เมืองไทยประกันภัย
 • เมนูลัด

ซื้อประกันรถยนต์เมืองไทย 2+ เซฟ ราคาถูก | เมืองไทยประกันภัย

เมืองไทย 2+ เซฟ ประกันรถยนต์ชั้น 2+ สุดคุ้ม คุ้มครองรถกรณีสูญหาย ไฟไหม้ หรือรถชนรถ คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เบี้ยประกันเริ่มต้น 7,200 บ.
ซื้อประกันรถยนต์เมืองไทย 2+ เซฟ
ขวัญใจคนอยากเซฟ เมืองไทย 2+ เซฟ ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 2+ ราคาถูกกับเมืองไทยประกันภัย คุ้มครองเยอะ ทั้งกรณีรถสูญหาย เสียหายจากไฟไหม้ กรณีรถชนรถ ทั้งรถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้ (ไม่เกิน 5 ที่นั่ง) วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 500,000 บาท พร้อมคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์)
 
ประกันรถยนต์ 2+ เซฟ คุ้มครองเยอะ คุ้มค่า
ประกันรถยนต์ชั้น 2+ เป็นหนึ่งในประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ที่เจ้าของรถต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยจะมีวงเงินและความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณี
ประกันรถยนต์เมืองไทย 2+ เซฟ เป็นประกันรถยนต์ที่เพิ่มความคุ้มครองมากกว่าประกันรถยนต์ชั้น 2 ปกติที่ไม่คุ้มครองกรณีความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์ของผู้เอาประกัน แต่ไม่ต้องการจ่ายแพงเท่ากับประกันรถยนต์ชั้น 1 โดยคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์ผู้ที่เอาประกัน กรณีรถชนรถ และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในกรณีดังต่อไปนี้

- ความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกัน ในกรณีที่ชนกับพาหนะทางบก หรือรถชนรถ
- ค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ทั้งของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
- ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลภายนอก ทั้งการซ่อมแซมค่าเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล และค่าสินไหมทดแทนกรณีที่เสียชีวิต
- คุ้มครองรถยนต์ของผู้เอาประกันจากการสูญหาย ไฟไหม้
- หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ กรณีต้องโทษคดีอาญาอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ เหมาะสำหรับผู้ที่ขับรถค่อนข้างชำนาญ ขับในระยะทางไม่ไกลมาก และมีความระมัดระวังในการขับขี่พอสมควร เนื่องจากความคุ้มครองจะไม่ครอบคลุมหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ใช่กรณีรถชนรถ อย่างการขับรถชนสิ่งของอย่างรั้วบ้าน กระถางต้นไม้ หรือเสาเป็นต้น
 
ซื้อประกันรถยนต์เมืองไทย 2+ เซฟ ราคาถูก คุ้มครองมาก
ซื้อประกันรถยนต์เมืองไทย 2+ เซฟ ราคาเริ่มต้นเพียง 7,200 บาท โดยคุ้มครองตามทุนประกันที่ระบุได้สูงสุดถึง 500,000 บาท เหมาะสำหรับผู้ที่ขับขี่ชำนาญและมีความระมัดระวังในการขับขี่พอสมควร ผู้ที่สนใจสามารถซื้อประกันรถยนต์เมืองไทย 2+ เซฟ ผ่านช่องทางออนไลน์ และชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง ทั้งบัตรเครดิต QR Code PromptPay ทางธนาคาร หรือจุดให้บริการชำระเงิน เป็นต้น
 
ความคุ้มครอง  รหัสรถ 110+320 รหัสรถ 210
รถเก๋ง-รถกระบะ รถตู้
ซ่อมอู่ ซ่อมอู่
จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) 5 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก    
 • ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก (ต่อคน)
 • ความรับผิดต่อชีวิต/ร่างกายของบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง)
500,000
10,000,000
1,000,000
500,000
10,000,000
1,000,000
2. ความเสียหายต่อรถที่เอาประกัน    
 • กรณีสูญหาย ไฟไหม้ (บาท ต่อครั้ง)
 • กรณีชนกับยานพาหนะทางบก* (บาท ต่อครั้ง)
ตามที่ระบุุ
ตามที่ระบุ
ตามที่ระบุ
ตามที่ระบุ
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย    
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) (บาท ต่อคน)
 • ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) (บาท ต่อคน)
 • หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (บาท ต่อครั้ง)
100,000
100,000
200,000
100,000
100,000
200,000
ทุนประกันภัย เบี้ยประกันรถยนต์ตามทุน (บาท)
100,000 7,200 7,600
150,000 7,600 8,000
200,000 8,000 8,400
250,000 8,400 8,800
300,000 8,800 9,200
350,000 9,500 9,900
400,000 10,000 10,400
450,000 10,600 11,000
500,000 11,100 11,500
** โดยยึดราคาตามระบบคำนวณเบี้ยเป็นสำคัญ
*ความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งระบุคู่กรณีได้ ดังนั้นจึงไม่คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ กรณีอุบัติเหตุจากการพลิกคว่ำ ชนรั้วบ้าน ภัยธรรมชาติ และภัยอื่นๆ
ยานพาหนะทางบก คือรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ กำลังไฟฟ้า รวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง

 
 
 
เงื่อนไขแผนประกันภัยรถยนต์ เมืองไทย 2+ เซฟ
 • รถยนต์ที่รับประกันภัย
รถเก๋ง เฉพาะรถยนต์ที่อยู่ในกลุ่ม  3 , 4 และ 5
รถตู้โดยสารส่วนบุคคล จดทะเบียนไม่เกิน 15 ที่นั่ง
รถกระบะบรรทุกใช้ส่วนบุคคล ไม่เกิน 4 ตัน  ที่ไม่มีการติดตั้งหลังคา คอกสูงเกินหัวเก๋ง หรือติดตั้งตู้ทึบ ตู้แห้ง หรือตู้เย็น
รับประกันภัยรถอายุไม่เกิน 20 ปี (ตามปีจดทะเบียน)
 • รถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย
รถที่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า
รถนำเข้า
รถ Super Car เช่น Porsche, Bentley, Rolls-Royce เป็นต้น
รถแต่งโหลดซิ่ง รถแข่ง รถดัดแปลง
รถที่ไม่มีการผลิต หรือไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้แล้ว
รถยนต์ที่มูลค่าต่ำกว่า 100,000 บาท รวมทั้งรถยนต์ที่มีราคาตลาด ณ วันที่ขอเอาประกันภัยต่ำกว่าวงเงินที่เอาประกันภัย
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

*กรณีชนกับยานพาหนะทางบก
1.ความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบกซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งระบุคู่กรณีได้ ดังนั้นจึงไม่คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์กรณีอุบัติเหตุจากการพลิกคว่ำ ชนรั้วบ้าน ภัยธรรมชาติ และภัยอื่นๆ
2.ยานพาหนะทางบก คือ รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ กำลังไฟฟ้า รวมถึงจักรยานยนต์ รถพ่วง รถไฟ รถราง

 
 • รายการยี่ห้อ รุ่นรถยนต์ที่รับประกันภัยที่ใช้กับเมืองไทย 2+เซฟ
รถกลุ่ม 3 คือรถเอเชียขนาดใหญ่ เช่น Toyota Camry, Toyota Fortuner, Honda Accord, Honda CRV, Honda CIVIC, Nissan Cefiro, Nissan Teana รวมรถยุโรปบางรุ่น เช่น Chevrolet Zafira, Ford ทุกรุ่น
รถกลุ่ม 4 คือรถเอเชียขนาดกลาง เช่น Toyota Altis, Mazda 3, Nissan Tiida, Mitsubishi New Lancer เป็นต้น
รถกลุ่ม 5 คือรถเอเชียขนาดเล็ก เช่น Toyota Vios, Toyota Yaris, Toyota Avanza, Honda Jazz, Honda City, Honda Brio, Nissan March, Nissan Almera เป็นต้น

หมายเหตุ    
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
 • One-Stop Service รวดเร็วทันใจในขั้นตอนเดียว ไม่ว่าจะมาด้วยตัวเอง หรือโทรผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชม.ทั่วประเทศ
 • ทาง Call Center โทร. 1484 ช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยได้ ทันที 
 • ต่ออายุประกันออนไลน์ คลิกที่นี่

อู่ออนไลน์ (Online Garage)
 • สะดวก
รับแจ้งซ่อม–ประเมินราคาความเสียหาย ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมอนุมัติซ่อมได้ทันทีในขั้นตอนเดียว
 • ประหยัดเวลา
นำรถเข้าตรวจสภาพความเสียหายจากอุบัติเหตุ ณ อู่ใกล้บ้าน ที่มีเครื่องหมายอู่ออนไลน์เมืองไทยประกันภัย
 • รับประกันคุณภาพ
ด้วยอู่ที่ได้มาตรฐานทั่วประเทศมากกว่า 400 แห่ง 
 • ใบคำขอ เมืองไทย 2+ เซฟ
  Download
  .PDF - 0.10 MB
 • กรมธรรม์ประกันภัย เมืองไทย 2+ เซฟ
  Download
  .PDF - 0.25 MB
icon