ประกันอุบัติเหตุเมืองไทย PA Simple | เมืองไทยประกันภัย
 • เมนูลัด

ประกันอุบัติเหตุเมืองไทย PA Simple | เมืองไทยประกันภัย

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Simple จากเมืองไทยประกันภัย คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง เงินชดเชยรายได้สูงสุด 1,500 บาท/วัน
ประกันอุบัติเหตุเมืองไทย PA Simple
เพราะชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน และ “อุบัติเหตุ“ ก็เป็นหนึ่งในสถานการณ์ไม่คาดฝัน ที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเรา การทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) หรือประกัน PA ไว้ ก็ย่อมอุ่นใจกว่าเสมอ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล "PA Simple” จากเมืองไทยประกันภัย จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากความเสียหายหากเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบต่าง ๆ
 
คุ้มครองครอบคลุมทุกอุบัติเหตุ พร้อมเงินชดเชยรายได้สูงสุด 365 วัน
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ความคุ้มครองที่มากกว่าแค่ค่ารักษาพยาบาล แต่ยังให้เงินชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้ไม่ต้องกังวลทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และเรื่องรายได้ที่สูญเสียไปรายวัน เหมาะกับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะผู้เป็นเสาหลักของบ้าน และผู้ที่มีรายได้เป็นรายวัน เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา โดยไม่มีสัญญาณเตือนภัย ค่าเบี้ยประกันถูก และมีค่าเบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา

ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เมืองไทย PA Simple ราคาเริ่มต้น 2,700 บาท/ปี ให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง ไม่ต้องสำรองจ่าย โดยให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และยังคุ้มครองในกรณีถูกฆาตกรรม ถูกทำร้ายร่างกาย และจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยให้ความคุ้มครองดังต่อไปนี้

- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อย และเหตุไม่คาดฝันต่าง ๆ
- คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
- ชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รักษาตัวนานแค่ไหนก็ไร้กังวล
 
ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เมืองไทย PA Simple คุ้มครองมากกว่า
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เมืองไทย PA Simple แบบรายปี ราคาเริ่มต้นเพียง 2,700 บาท อุ่นใจกว่า ไม่ว่าอุบัติเหตุเล็กใหญ่ หรือเหตุฉุกเฉิน คุ้มครองครบ ไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 450 แห่งทั่วประเทศไทย พร้อมเงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลสูงสุด 1,500 บาท/วัน และจ่ายแบบจัดหนักให้มากถึง 365 วัน/ปี

ผู้ที่สนใจสามารถทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์เมืองไทยประกันภัย และสามารถชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง ทั้งบัตรเครดิต QR Code PromptPay ทางธนาคาร หรือจุดให้บริการชำระเงิน เป็นต้น

ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจากเมืองไทยประกันภัย หมดห่วงกับภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เราคุ้มครองครอบคลุมทุกการบาดเจ็บ
 
ความคุ้มครอง
แผน 1 แผน 2
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จาก อุบัติเหตุทั่วไป
(ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
500,000 1,000,000
2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
250,000 500,000
3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
250,000 500,000
4. ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป ต่อครั้ง
(รวมการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกาย และจากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์)
50,000 100,000
5. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล
จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
(รวมการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกาย และจากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์)
1,000 1,500
อายุ (ปี)
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร
16 - 65 2,700 3,550
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • อายุผู้เอาประกันต้องมีอายุ 16 - 65 ปี คำนวณจากปีปัจจุบันลบปีเกิด โดยไม่ดูวันและเดือนเกิด
 • รับประกันเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย
 • ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้วิกลจริต
 • ไม่รับประกันภัยอาชีพ คนขับรถแท็กซี่ ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป(ให้รวมถึงมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และพนักงานส่งเอกสารด้วย) รปภ. คนงานก่อสร้าง ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกรและคนงาน พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง
 • จำนวนกรมธรรม์สูงสุด/คน : ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันคนละ 1 ฉบับ
หมายเหตุ
- รายละเอียด เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข แผนประกันภัย และเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจาก อายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน 
 • ต่อที่ 1 ผ่อน 0% นาน 10 เดือน
เบี้ยประกันภัยรวม รับสิทธิ์ผ่อน 0%
3,000 - 5,999 บาท 3 เดือน
6,000 บาทขึ้นไป 6 หรือ 10 เดือน

 
* ระยะเวลาการร่วมรายการตั้งแต่ 1 กันยายน - 30 กันยายน พ.ศ. 2565
* ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลด Shopee ภายใน 30 วันหลังจากกรมธรรม์อนุมัติ
* บริษัทฯจะจัดส่งโค้ดส่วนลด Shopee ให้กับลูกค้าทางข้อความ SMS
* รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
* บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • ใบคำขอประกันสุขภาพเมืองไทย PA Simple
  Download
  .PDF - 0.24 MB
icon