ชำระเงินออนไลน์
หมายเลขอ้างอิง (Proposal No.)
ผลิตภัณฑ์
เมืองไทย 2+ พลัส
icon
ชื่อ - สกุลผู้เอาประกัน
สมศักดิ์
มหาดำรงกุล
icon
เบอร์โทรศัพท์
085 555 0044
ทุนประกัน
100,000
ราคาเบี้ยประกันภัย (บาท)
100,000
กรุณาเลือกวิธีการชำระเงิน
 • ชำระเบี้ย
  เต็มจำนวน
 • ผ่อน
  ชำระเบี้ย
กรุณาเลือกช่องทางในการชำระเงิน
Kbank
คุณสมบัติของผู้สมัครใช้บริการ Verified by VISA / MasterCard SecureCode

- เป็นผู้ถือบัตรเครดิต KBank-VISA หรือ VISA (แพลทินัม, ทอง, เงิน) สำหรับบริการ Verified by VISA
- เป็นผู้ถือบัตรเครดิต KBank-MasterCard หรือ MasterCard (แพลทินัม, ทอง, เงิน) สำหรับบริการ MasterCard SecureCode

คำถามที่ถูกถามบ่อยครั้ง
1. Verified by VISA / MasterCard SecureCode คืออะไร
- เป็นบริการที่ธนาคารกสิการไทย ร่วมกับ บริษัท VISA international / บริษัท MasterCard International ร่วมกันมพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่ม ความปลอดภัยในการชำระสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตทางอินเทอร์เน็ต
วิธีการชำระเงิน kbank Credit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
ธนาคารอื่นๆ
คุณสมบัติของผู้สมัครใช้บริการ Verified by VISA / MasterCard SecureCode

- เป็นผู้ถือบัตรเครดิต KBank-VISA หรือ VISA (แพลทินัม, ทอง, เงิน) สำหรับบริการ Verified by VISA
- เป็นผู้ถือบัตรเครดิต KBank-MasterCard หรือ MasterCard (แพลทินัม, ทอง, เงิน) สำหรับบริการ MasterCard SecureCode

คำถามที่ถูกถามบ่อยครั้ง
1. Verified by VISA / MasterCard SecureCode คืออะไร
- เป็นบริการที่ธนาคารกสิการไทย ร่วมกับ บริษัท VISA international / บริษัท MasterCard International ร่วมกันมพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่ม ความปลอดภัยในการชำระสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตทางอินเทอร์เน็ต
วิธีการชำระเงินธนาคารอื่นๆ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Kbank
คุณสมบัติของผู้สมัครใช้บริการ Verified by VISA / MasterCard SecureCode

- เป็นผู้ถือบัตรเครดิต KBank-VISA หรือ VISA (แพลทินัม, ทอง, เงิน) สำหรับบริการ Verified by VISA
- เป็นผู้ถือบัตรเครดิต KBank-MasterCard หรือ MasterCard (แพลทินัม, ทอง, เงิน) สำหรับบริการ MasterCard SecureCode

คำถามที่ถูกถามบ่อยครั้ง
1. Verified by VISA / MasterCard SecureCode คืออะไร
- เป็นบริการที่ธนาคารกสิการไทย ร่วมกับ บริษัท VISA international / บริษัท MasterCard International ร่วมกันมพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่ม ความปลอดภัยในการชำระสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตทางอินเทอร์เน็ต
วิธีการชำระเงิน kbank Debit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
K Bangkok
คุณสมบัติของผู้สมัครใช้บริการ Verified by VISA / MasterCard SecureCode

- เป็นผู้ถือบัตรเครดิต KBank-VISA หรือ VISA (แพลทินัม, ทอง, เงิน) สำหรับบริการ Verified by VISA
- เป็นผู้ถือบัตรเครดิต KBank-MasterCard หรือ MasterCard (แพลทินัม, ทอง, เงิน) สำหรับบริการ MasterCard SecureCode

คำถามที่ถูกถามบ่อยครั้ง
1. Verified by VISA / MasterCard SecureCode คืออะไร
- เป็นบริการที่ธนาคารกสิการไทย ร่วมกับ บริษัท VISA international / บริษัท MasterCard International ร่วมกันมพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่ม ความปลอดภัยในการชำระสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตทางอินเทอร์เน็ต
วิธีการชำระเงิน Bangkok Debit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
KTC
คุณสมบัติของผู้สมัครใช้บริการ Verified by VISA / MasterCard SecureCode

- เป็นผู้ถือบัตรเครดิต KBank-VISA หรือ VISA (แพลทินัม, ทอง, เงิน) สำหรับบริการ Verified by VISA
- เป็นผู้ถือบัตรเครดิต KBank-MasterCard หรือ MasterCard (แพลทินัม, ทอง, เงิน) สำหรับบริการ MasterCard SecureCode

คำถามที่ถูกถามบ่อยครั้ง
1. Verified by VISA / MasterCard SecureCode คืออะไร
- เป็นบริการที่ธนาคารกสิการไทย ร่วมกับ บริษัท VISA international / บริษัท MasterCard International ร่วมกันมพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่ม ความปลอดภัยในการชำระสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตทางอินเทอร์เน็ต
วิธีการชำระเงิน KTC Debit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Line Pay
คุณสมบัติของผู้สมัครใช้บริการ Verified by VISA / MasterCard SecureCode

- เป็นผู้ถือบัตรเครดิต KBank-VISA หรือ VISA (แพลทินัม, ทอง, เงิน) สำหรับบริการ Verified by VISA
- เป็นผู้ถือบัตรเครดิต KBank-MasterCard หรือ MasterCard (แพลทินัม, ทอง, เงิน) สำหรับบริการ MasterCard SecureCode

คำถามที่ถูกถามบ่อยครั้ง
1. Verified by VISA / MasterCard SecureCode คืออะไร
- เป็นบริการที่ธนาคารกสิการไทย ร่วมกับ บริษัท VISA international / บริษัท MasterCard International ร่วมกันมพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่ม ความปลอดภัยในการชำระสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตทางอินเทอร์เน็ต
วิธีการชำระเงิน Line Pay
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Counter Service
คุณสมบัติของผู้สมัครใช้บริการ Verified by VISA / MasterCard SecureCode

- เป็นผู้ถือบัตรเครดิต KBank-VISA หรือ VISA (แพลทินัม, ทอง, เงิน) สำหรับบริการ Verified by VISA
- เป็นผู้ถือบัตรเครดิต KBank-MasterCard หรือ MasterCard (แพลทินัม, ทอง, เงิน) สำหรับบริการ MasterCard SecureCode

คำถามที่ถูกถามบ่อยครั้ง
1. Verified by VISA / MasterCard SecureCode คืออะไร
- เป็นบริการที่ธนาคารกสิการไทย ร่วมกับ บริษัท VISA international / บริษัท MasterCard International ร่วมกันมพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่ม ความปลอดภัยในการชำระสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตทางอินเทอร์เน็ต
วิธีการชำระเงิน Counter Service
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Internet Banking
คุณสมบัติของผู้สมัครใช้บริการ Verified by VISA / MasterCard SecureCode

- เป็นผู้ถือบัตรเครดิต KBank-VISA หรือ VISA (แพลทินัม, ทอง, เงิน) สำหรับบริการ Verified by VISA
- เป็นผู้ถือบัตรเครดิต KBank-MasterCard หรือ MasterCard (แพลทินัม, ทอง, เงิน) สำหรับบริการ MasterCard SecureCode

คำถามที่ถูกถามบ่อยครั้ง
1. Verified by VISA / MasterCard SecureCode คืออะไร
- เป็นบริการที่ธนาคารกสิการไทย ร่วมกับ บริษัท VISA international / บริษัท MasterCard International ร่วมกันมพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่ม ความปลอดภัยในการชำระสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตทางอินเทอร์เน็ต
วิธีการชำระเงิน Internet Banking
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
กรุณาเลือกช่องทางในการชำระเงิน
กดเลือกระยะเวลาในการชำระ
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน
ที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ สาขาย่อย หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ โดย
 • เงินสด
 • เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ สั่งจ่าย "บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)" โดยขีดคร่อม "A/C Payee Only" และ ขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" พร้อมระบุหมายเลขกรมธรรม์ ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัยและเบอร์โทรศัพท์ ที่ด้านหลังเช็ค
 • บัตรเครดิต master card
ทางไปรษณีย์โดยแนบใบแจ้งเบี้ยประกันภัยส่งไปยังบริษัทฯ พร้อมกับ
 • เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ สั่งจ่าย "บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)" โดยขีดคร่อม "A/C Payee Only" และ ขีดฆ่า "หรือผู้ถือ"
 • ธนาณัติ ระบุชื่อผู้รับเงินในนาม "บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)" และสั่งจ่าย ปทฝ.เมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์
ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ จุดบริการรับชําระ ทุกสาขาทั่วประเทศ (ตามที่ระบุในใบแจ้งเบี้ยประกันภัย) โดยนําใบแจ้งเบี้ยประกันภัยไปแสดงที่ เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ จุดบริการรับชําระ
ธนาคาร
 • ธนาคารกสิกรไทย
  icon
 • ธนาคารกรุงเทพ
  icon
 • ธนาคารกรุงไทย
  icon
 • ธนาคารทหารไทย
  icon
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
  icon
 • ธนาคารธนชาต
  icon
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  icon
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
  icon
จุดบริการรับชําระ
 • icon
  ที่ทําการไปรษณีย์ (เฉพาะเงินสด)
 • icon
  เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะเงินสดไม่เกิน 30,000 บาท) ค่าบริการ กทม. 15 บาท / ตจว. 20 บาท
 • icon
  เอ็มเปย์ สเตชั่น (เฉพาะเงินสด ไม่เกิน 49,000 บาท) ค่าบริการ กทม. / ตจว. 12 บาท
 • icon
  ทรูพาร์ทเนอร์ (เฉพาะเงินสด ไม่เกิน 30,000 บาท) ค่าบริการ กทม. / ตจว.10 บาท
 • icon
  เคาน์เตอร์ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส ในร้านซีพีเฟรชมาร์ท (เฉพาะเงินสด ไม่เกิน 30,000 บาท) ค่าบริการ กทม. / ตจว.10 บาท
ด้วยบัตร ATM ผ่านเครื่อง ATM ธนาคารเจ้าของบัตร ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ATM BARCODE โดยทําตามขั้นตอนที่ระบบแนะนํา และเลือกใช้บริการของธนาคารต่างๆ ดังนี้
 • icon
  ธนาคารกสิกรไทย เลือกบริการ "ชําระเงิน" รหัสบริษัท 33611 หรือ ATM BARCODE
 • icon
  ธนาคารกรุงเทพ เลือกบริการ "ชําระเงิน" (เบี้ยประกัน)
 • icon
  ธนาคารกรุงไทย เลือกบริการ "บริการอื่นๆ" รหัสบริษัท 6009
 • icon
  ธนาคารทหารไทย เลือกบริการ "ชําระเงิน" รหัสบริษัท 0153
 • icon
  ธนาคารไทยพาณิชย์ เลือกบริการ "ชําระค่าสินค้าและบริการ" รหัสบริษัท 1484 หรือ ATM BARCODE
 • icon
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลือกบริการ “ชำระค่าบริการ – เติมเงิน” / “สินค้าและบริการอื่น ๆ” / ระบุเลขที่บัญชี 151-0-03676-0
ผ่านระบบโทรศัพท์ โทรสาร โดยเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวันที่ออกโดยธนาคาร ดังนี้
 • icon
  ธนาคารกสิกรไทย โดยกดเบอร์โทร. 02-888-8888
 • icon
  ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยกดเบอร์โทร. 02-777-7777
 • icon
  ธนาคารทหารไทย โดยกดเบอร์โทร. 1558
ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ
 • มือถือที่ใช้บริการเครือข่าย TRUE MOVE ค่าบริการ 15 บาททั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1331 กด 6
 • มือถือที่ใช้บริการเครือข่าย AIS ค่าบริการ 15 บาททั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1175
 • ระบบ K-MOBILE BANKING PLUS สําหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวันกับธนาคารกสิกรไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-888-8888
ผ่าน Internet Banking โดยการสมัครเป็นสมาชิกภายใต้เว็บไซต์
 • icon
  ธนาคารกสิกรไทย เลือกบริการ "ชําระเงิน" รหัสบริษัท 33611 หรือ ATM BARCODE
 • icon
  บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ www.scbeasy.com เลือก "ชําระ / เพิ่มรายชื่อ"
 • icon
  ธนาคารกรุงไทย เลือกบริการ "บริการอื่นๆ" รหัสบริษัท 6009
 • icon
  ธนาคารทหารไทย เลือกบริการ "ชําระเงิน" รหัสบริษัท 0153
icon