เมืองไทย พ.ร.บ | เมืองไทยประกันภัย
 • เมนูลัด

พ.ร.บ.

สะดวกยิ่งขึ้น สบายยิ่งกว่าที่เคยกับบริการพ.ร.บ.ออนไลน์จากเมืองไทยประกันภัย ให้คุณซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ คุ้มครองครบทั้งตัวผู้ขับขี่และบุคคลภายนอกง่ายๆ แค่ไม่กี่คลิก เบี้ยประกันพ.ร.บ. รถเก๋ง ราคาเริ่มต้นเพียง 645.21 บาท พร้อมความคุ้มครองค่าชดเชยรายวัน 200 บาท ต่อวัน (ไม่เกิน 20 วัน) รวมค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ และค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด สมัครออนไลน์วันนี้ รอรับกรมธรรม์ที่บ้านได้เลย (ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์)

 

ความคุ้มครอง  จำนวนเงิน
1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 80,000 บาท/คน
2.ค่าสินไหมกรณีเสียชีวิตทุพพลภาพถาวร 500,000 บาท/คน
3. ค่าสินไหมกรณีสูญเสียอวัยวะ  
 • เสียแขน ขา มือ เท้า ตาบอด 2 ข้าง หรือตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป
 • สูญเสียแขน ขา มือ เท้า ตาบอด (สูญเสีย1 ข้าง)
 • กรณีหูหนวก เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือ ความสามารถสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด
 • กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป นิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว
300,000 บาท/คน
250,000 บาท/คน
250,000 บาท/คน

200,000 บาท/คน
4. ค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท/ ไม่เกิน 20 วัน
ประเภทรถ เบี้ยประกัน
พ.ร.บ. รถเก๋งส่วนบุคคล 645.21 บาท
พ.ร.บ. รถปิกอัพส่วนบุคคล 967.28 บาท
พ.ร.บ. รถตู้โดยสารส่วนบุคคล 1,182.35 บาท
**โดยยึดราคาตามระบบคำนวณเบี้ยเป็นสำคัญ

คำถามที่พบบ่อย

วิธีซื้อ พ.ร.บ ออนไลน์

ซื้อหรือต่อ พ.ร.บ.ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิกกับบริการ พ.ร.บ.ออนไลน์จากเมืองไทยประกันภัย ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาไปรอคิวนานที่ขนส่งด้วยตนเอง พร้อมรอรับกรมธรรม์ที่บ้านได้เลย ครอบคลุมครบทั้ง พ.ร.บ. รถเก๋ง รถปิกอัพ และการซื้อ พ.ร.บ. รถตู้โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกแผน พ.ร.บ. ตามประเภทรถยนต์ที่ต้องการ 
2. กรอกข้อมูลรถยนต์ของคุณ ได้แก่ ประเภทรถที่จดทะเบียน ยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียน และขนาดเครื่องยนต์ (ซีซี) เพื่อคำนวณเบี้ย
3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการทำประกัน
4. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เลือกธนาคารที่ต้องการชำระเงิน / วิธีการชำระเงิน
(กรณีไม่มีบัตรเครดิต สามารถชำระเงินด้วยวิธีการอื่นๆ ได้แก่ บัตรเดบิต, บัญชีออมทรัพย์, พร้อมเพย์, K Plus, Samsung Pay, M Visa, QR Code Online และ Rabbit Line

กรณีที่ 1 ชำระเงินสำเร็จ
> จะได้รับ SMS และอีเมลยืนยันผลการชำระเงิน
> สามารถตรวจสอบข้อมูลรายการสั่งซื้อได้ทางอีเมลที่ระบุไว้ 
> กรณีที่เลือกรับกรมธรรม์ผ่านทางอีเมล์ จะได้รับกรมธรรม์และเงื่อนไขกรมธรรม์ทางอีเมลตามที่ระบุไว้ทันทีหลังการชำระเงินสำเร็จ หากเลือกรับกรมธรรม์ทางไปรษณีย์ จะได้รับกรมธรรม์และเงื่อนไขกรมธรรม์ ส่งตามที่อยู่ที่ระบุภายใน 5-10 วันทำการ

กรณีที่ 2 ชำระเงินไม่สำเร็จ
> จะได้รับ SMS และอีเมลแจ้งผลการชำระเงินไม่สำเร็จ
> สามารถชำระเงินซ้ำได้อีกครั้ง ทางอีเมลที่ระบุไว้  โดยไม่ต้องกรอกใบคำขอใหม่
> หลังจากชำระเงินสำเร็จ จะได้รับข้อความและกรมธรรม์ เช่นเดียวกับกรณีที่ 1
 
ทํา พ.ร.บ. ออนไลน์แล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์ หรือไม่ได้รับใบเตือนต่ออายุกธ. ต้องทำอย่างไร? 
สำหรับผู้ที่ซื้อ พ.ร.บ. ออนไลน์แล้วยังไม่ได้รับกรมธรรม์สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484  หรือ Line: @mtifriend
 
เบี้ยประกัน พ.ร.บ. ออนไลน์ ราคาเท่าไหร่?
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) มีราคาแตกต่างกันไปตามประเภทของรถ โดยมีรายละเอียดดังนี้:
พ.ร.บ. รถเก๋ง ราคา 645.21 บาท
พ.ร.บ. รถปิกอัพ ราคา 967.28 บาท
พ.ร.บ. รถตู้ ราคา 1,182.35 บาท 
 
คำแนะนำกรณีมีแต่ประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
1. รีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
2. โรงพยาบาลสามารถรับมอบอำนาจจากผู้ประสบภัย เพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทฯ
3. การขอรับค่าเสียหาย ผู้ประสบภัยจะแจ้งขอรับจากบริษัทฯ เอง หรือจะมอบอำนาจให้สถานพยาบาล/โรงพยาบาลเป็นผู้รับแทนได้
4. ค่าเสียหายเบื้องต้น รับได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ร้องขอ (เอกสารถูกต้องและครบถ้วน)
5. ค่าเสียหายส่วนเกินเบื้องต้น รับได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ร้องขอ (เอกสารถูกต้องและครบถ้วน)
6. ผู้ประสบภัยจากรถที่เป็นผู้ขับขี่และเป็นฝ่ายผิด จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.
"ค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ และเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย/ทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย ภายใน 7 วันนับแต่บริษัทได้รับคำร้องขอค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น” โดยมีจำนวนเงินดังนี้"

1. กรณีบาดเจ็บ จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน
2. กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย (ทุพพลภาพ) อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน 
     (ก) ตาบอด
     (ข) หูหนวก
     (ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
     (ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
     (จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว
     (ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
     (ช) จิตพิการอย่างติดตัว
     (ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร
3. กรณีบาดเจ็บจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตาม ข้อ 1. และต่อมาทุพพลภาพตาม ข้อ 2. รวมกันแล้วจะไม่เกิน 65,000 บาท ต่อหนึ่งคน
4. กรณีเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน
5. กรณีเสียชีวิต ภายหลังการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ตามข้อ 1 รวมกันไม่เกิน 304,000 บาท ต่อหนึ่งคน

หมายเหตุ    
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
 • One-Stop Service รวดเร็วทันใจในขั้นตอนเดียว ไม่ว่าจะมาด้วยตัวเอง หรือโทรผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชม.ทั่วประเทศ
 • ทาง Call Center โทร. 1484 ช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยได้ ทันที 
 • ต่ออายุประกันออนไลน์ คลิกที่นี่

อู่ออนไลน์ (Online Garage)
 • สะดวก
รับแจ้งซ่อม–ประเมินราคาความเสียหาย ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมอนุมัติซ่อมได้ทันทีในขั้นตอนเดียว
 • ประหยัดเวลา
นำรถเข้าตรวจสภาพความเสียหายจากอุบัติเหตุ ณ อู่ใกล้บ้าน ที่มีเครื่องหมายอู่ออนไลน์เมืองไทยประกันภัย
 • รับประกันคุณภาพ
ด้วยอู่ที่ได้มาตรฐานทั่วประเทศมากกว่า 400 แห่ง 
 •  
 • ใบคำขอ พ.ร.บ.
  Download
  .PDF - 0.20 MB
icon