ซื้อประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยออนไลน์ | เมืองไทยประกันภัย
MUANGTHAI
INSURANCE
CONNECT
YOUR SMILE
  • ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน

ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย

สถานะ
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กว้าง x ยาว (เมตร)
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
อาคาร (ชั้น) / (คูหาหรือหลัง)
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
รวมพื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ความคุ้มครอง
กรุณาระบุ
ประเภทความคุ้มครองที่ต้องการ (เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดระบุทุนประกันให้ตรงกับมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน)
กรุณาระบุข้อมูล
กรุณาระบุข้อมูล
รหัสโปรโมชั่น (ถ้ามี)
* กรุณาระบุรหัสโปรโมชั่น (ถ้ามี)
icon