ประกันภัย Shopping Online เมืองไทย F เก่ง | เมืองไทยประกันภัย
 • เมนูลัด

ประกันภัย Shopping Online F เก่ง

 • ราคาจิ๋ว คุ้มครองแจ๋ว ซื้อประกันหลักร้อย คุ้มครองสินค้าหลักหมื่น
 • ไม่ได้ของ ของไม่ครบ ของเสียหาย คุ้มครองวงเงินสูงสุด 20,000 บาท
 • หมดห่วงเรื่องเงินหาย คุ้มครองการถูกโจรกรรมเงินทางอินเตอร์เน็ต
 • ฟ้องร้องมีเงินจ่าย มีวงเงินเพื่อใช้ในการดำเนินคดีทางกฎหมายเมื่อถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคล
 • คุ้มครองทั้งซื้อและขาย มีวงเงินสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายครบจบในกรมธรรม์เดียว
ความคุ้มครอง
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
วงเงินรวมสูงสุดไม่เกินต่อปี (รวมข้อ 1 - 5 ) 5,000 10,000 30,000 50,000 100,000 150,000
1. คุ้มครองการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว ผ่านช่องทางออนไลน์ (สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน - 10,000 30,000 50,000 100,000 150,000
2. คุ้มครองเงินส่วนตัวที่หายจากบัตร บัญชี หรือกระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) ผ่านช่องทางออนไลน์ จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน - 10,000 30,000 50,000 100,000 150,000
3. คุ้มครองผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ จากสาเหตุต่อไปนี้ (วงเงินรวมข้อ 3.1 - 3.2)
 • กรณีผู้ขายสินค้าออนไลน์ไม่ส่งสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ขายแจ้งจัดส่งสินค้า

1,000/ครั้ง
จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 3,000 จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 5,000 จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 10,000 จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 20,000 จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 20,000
 • กรณีสินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ สินค้าเสียหายสิ้นเชิง* หรือ ไม่เป็นไปตามที่ โฆษณาประชาสัมพันธ์
1,000/ครั้ง จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 3,000 จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 5,000 จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 10,000 จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 20,000 จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 20,000
4. คุ้มครองผู้ขายสินค้าออนไลน์จากการถูกหลอกลวงให้จัดส่งสินค้า และ ไม่ได้รับชำระเงินภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้งว่าจะจัดส่ง จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน - - - - 10,000 20,000
5. คุ้มครองความสูญเสียจากการถูกดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาท ผ่านช่องทางออนไลน์ (สำหรับค่าใช้จ่ายในการกำจัดเนื้อหาในระบบออนไลน์ และค่าปรึกษาจิตแพทย์ ) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน
 
- - - - - 10,000
เบี้ยประกันภัย รวมภาษีและอากรแสตมป์ 129 180 280 550 850 1,150
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 15 - 99 ปี (การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)
2. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทย และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
3. สามารถซื้อแผนประกันภัยนี้ได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
4. มูลค่าสินค้าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ต่อการสั่งซื้อสินค้า 1 ครั้ง (ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย)

ข้อยกเว้น
1. ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์
2. กระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) : ไม่คุ้มครองสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาท และไม่คุ้มครอง กรณีบุคคลภายนอกที่ได้รับ หรือเคยได้รับอนุญาตจากผู้เอาประกันภัยให้รับรู้รหัสผ่าน นำบัตรชำระเงิน บัญชีธนาคารออนไลน์ (E-Banking) กระเป๋าเงินออนไลน์ (E-wallet) ไปใช้ในทางไม่สุจริต
3. ไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจากบัตรชำระเงินของผู้เอาประกันภัยถูกโจรกรรม หรือสูญหาย
4. ไม่คุ้มครองการโจรกรรมเงินในบัตรชำระเงิน บัญชีธนาคารออนไลน์ หรือกระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันการเงิน
5. ไม่คุ้มครองการถูกฉ้อโกงค่าธรรมเนียมล่วงหน้าที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้บุคคลภายนอกก่อนได้รับสินค้าหรือบริการ
6. ไม่คุ้มครองการโอนเงินหรือชำระเงิน เพื่อหวังผลแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด เงินดิจิทัล เงินในเกม แต้มรางวัล และระยะการบินสะสม
7. ไม่คุ้มครองความสูญเสียจากการลงทุน การแข่งขันชิงรางวัล หรือการเสี่ยงโชค (Games of chance)
8. ไม่คุ้มครองสินค้าดังต่อไปนี้ สินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมายทุกชนิด เช่น อาวุธ ยาเสพติด เงินสด ทองคำแท่ง เช็ค ตราสารทางการเงิน ตั๋ว หรือบัตรกำนัลทุกชนิด สิ่งของในเกมส์ เครื่องประดับ สัตว์ที่มีชีวิต พืช แสตมป์เพื่อการสะสม เหรียญเพื่อการสะสม โบราณวัตถุ พระเครื่อง เครื่องรางของคลัง ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่อยู่ในเทป,ซีดี, ดีวีดี, แผ่นสียง แม่พิมพ์ แผนผัง แบบแปลน เช่น พิมพ์เขียว แบบบ้าน แบบลายผ้า หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพชรพลอย อัญมณีมีค่า สิ่งของที่ประกอบด้วยวัตถุดังกล่าว สินค้าที่แตกง่าย เช่น เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เครื่องลายคราม กระจก ของสดประเภทอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด สินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย สินค้าซึ่งซื้อผ่านการประมูลในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น สินค้าพรีออเดอร์ (pre-order)

หมายเหตุ     
*ความเสียหายต่อสินค้าต้องเป็นความเสียหายทางกายภาพโดยสิ้นเชิงเท่านั้น
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย?
 • โบร์ชัว เมืองไทย F เก่ง แผน 1
  Download
  .PDF - 0.78 MB
 • โบร์ชัวร์ F เก่ง แผน 2 - 6
  Download
  .PDF - 0.95 MB
icon