ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ราคาประหยัด สุดคุ้มค่า | เมืองไทยประกันภัย
 • เมนูลัด

ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1

ใครกำลังตัดสินใจว่าจะทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี แนะนำทำประกันรถยนต์ชั้น 1 กับเมืองไทยประกันภัย คุ้มครอง ครอบคลุม ครบครัน ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ทั้งรถชน รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ หรือรถยนต์เสียหายทั้งคันจากอุบัติเหตุ ภัยก่อการร้าย หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแม้จะเป็นอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและบุคคลภายนอก (ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์) กับประกันรถยนต์ชั้น 1 ราคาคุ้มค่า ค่าประกันรถชั้น 1 เบี้ยเริ่มต้น 14,900 บาท 
ความคุ้มครองที่จะได้รับ
1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
2. ความรับผิดชอบต่อรถประกัน
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
4. ภัยก่อการร้าย
ความคุ้มครอง  รหัสรถ 110* รหัสรถ 320
รถเก๋ง/กระบะ4 ประตู รถกระบะ 2 ประตู
จำนวนที่นั่ง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร) 7 ที่นั่ง 3 ที่นั่ง
1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก    
 • ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ/เสียชีวิต ของบุคคลภายนอก (บาท ต่อคน)
 • (รวมผู้โดยสารในรถประกัน) (บาท ต่อครั้ง)
 • ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (บาท ต่อครั้ง)
1,000,000
10,000,000
5,000,000
1,000,000
10,000,000
5,000,000
2. ความรับผิดชอบต่อรถประกัน    
 • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกัน
  (ค่าเสียหายส่วนแรก)
 • กรณีรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
ตามทุนประกัน
(ตามที่เลือก)
ตามทุนประกัน
ตามทุนประกัน
(ตามที่เลือก)
ตามทุนประกัน
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย    
 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย. 01) (บาท ต่อคน)
 • ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) (บาท ต่อคน)
 • การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) (บาท ต่อครั้ง)
100,000
100,000
300,000
100,000
100,000
300,000
4. ภัยก่อการร้าย ตามทุนประกัน ตามทุนประกัน
** โดยยึดราคาตามระบบคำนวณเบี้ยเป็นสำคัญ เช็คราคาประกันชั้น 1 ได้แล้ววันนี้ คลิกที่นี่ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรายละเอียดการซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
หมายเหตุ ขึ่นอยู่กับรายละเอียดรถยนต์ การระบุผู้ขับขี่ และอายุผู้ขับขี่
*การระบุชื่อผู้ขับขี่ สำหรับรถเก๋ง รหัส 110 เท่านั้น (รถกระบะรหัส 320 ไม่มีการระบุชื่อผู้ขับขี่)
 
เงื่อนไข
รถยนต์ที่รับทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
รถยนต์กลุ่ม 2, 3, 4, 5 (และตามรุ่นที่บริษัทฯ ประกาศรับ) รหัส 110 และ 320 อายุรถไม่เกิน 10 ปี

รถยนต์ที่ไม่รับทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
รถที่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า รถนำเข้า รถสปอร์ต รถดัดแปลง รถแต่ง
เงื่อนไขการทำประกันรถยนต์ชั้น 1
1. เบี้ยประกันภัยนี้สำหรับรถเก๋งและรถกระบะที่ใช้งานส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า รหัส 110 และ รหัส 320 เท่านั้น
2. กรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ (เฉพาะรถเก๋ง รหัส 110) ต้องระบุเลขที่ใบขับขี่ของผู้ขับขี่ อย่างน้อย 1 คน พร้อมการแจ้งงานทุกครั้งโดยใช้อายุผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อยที่สุดในการคิดอัตราเบี้ยประกันภัย (ระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ไม่เกิน 2 คน) โดยคำนวณอายุผู้ขับขี่จาก ปีปัจจุบันที่เริ่มคุ้มครอง – ปีเกิด
หมายเหตุ
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
กรณีทำประกันภัยชั้น 1 แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ หากผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุมิใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย และอุบัติเหตุนั้นเป็นความรับผิดของผู้ขับขี่ หรือบุคคลภายนอก แต่ไม่รู้ตัวผู้ต้องรับผิด ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุ ในความเสียหายทรัพย์สินคู่กรณี 2,000 บาทแรก และ 6,000 บาทแรกของความเสียหายของตัวรถยนต์ที่เอาประกัน
 
โปรโมชั่น
พิเศษสำหรับการซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เลือกผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน + E-Coupon เติมน้ำมัน 1,000 บาท หรือ เลือกรับ E-Coupon เติมน้ำมันสูงสุด 3,500 บาท รายละเอียดโปรโมชั่นสำหรับการทำประกันรถยนต์ชั้น 1 คลิก
 
รถยนต์ที่รับทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
รถยนต์กลุ่ม 2, 3, 4, 5 (และตามรุ่นที่บริษัทฯ ประกาศรับ) รหัส 110 และ 320 อายุรถไม่เกิน 10 ปี 

รถยนต์ที่ไม่รับทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
รถที่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า รถนำเข้า รถสปอร์ต รถดัดแปลง รถแต่ง

เงื่อนไขการทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
1. เบี้ยประกันภัยนี้สำหรับรถเก๋งและรถกระบะที่ใช้งานส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า รหัส 110 และ รหัส 320 เท่านั้น
2. กรณีระบุชื่อผู้ขับขี่ (เฉพาะรถเก๋ง รหัส 110) ต้องระบุเลขที่ใบขับขี่ของผู้ขับขี่ อย่างน้อย 1 คน พร้อมการแจ้งงานทุกครั้งโดยใช้อายุผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อยที่สุดในการคิดอัตราเบี้ยประกันภัย(ระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ไม่เกิน 2 คน)โดยคำนวณอายุผู้ขับขี่จาก ปีปัจจุบันที่เริ่มคุ้มครอง – ปีเกิด

หมายเหตุ    
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

กรณีทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ หากผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุมิใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย และอุบัติเหตุนั้นเป็นความรับผิดของผู้ขับขี่ หรือบุคคลภายนอก แต่ไม่รู้ตัวผู้ต้องรับผิด ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุ ในความเสียหายทรัพย์สินคู่กรณี 2,000 บาทแรก และ 6,000 บาทแรกของความเสียหายของตัวรถยนต์ที่เอาประกัน
 

พิเศษสำหรับการซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เลือกผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน + E-Coupon เติมน้ำมัน 1,000 บาท หรือ เลือกรับ E-Coupon เติมน้ำมันสูงสุด 3,500 บาท คลิกดูรายละเอียดความคุ้มครอง

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ระยะเวลาการร่วมรายการตั้งแต่ 1 มีนาคม - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
 • สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต VISA / MASTER ทุกธนาคารที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สิทธิ์ผ่อน 0% เฉพาะการซื้อประกันภัย ที่ทำรายการผ่านระบบออนไลน์และเป็นไปตามเงื่อนไข ด้วยบัตรเครดิต VISA / MASTER ได้แก่ ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ยูโอบี, ธ.ซิตี้แบงค์, ธ.ธนชาติ, ธ.กรุงไทย (เคทีซี), ธ.กรุงศรี, บัตรเครดิตเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตเทสโก้โลตัส
 • E - Coupon เติมน้ำมันปั๊ม PT จะถูกจัดส่งให้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับความคุ้มครอง ทาง SMS ตามเบอร์ที่ระบุไว้ในใบคำขอ 
 • เงื่อนไขการใช้ E - Coupon เติมน้ำมันปั๊ม PT : คลิก
 • กรณียกเลิกกรมธรรม์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลหรือแจ้งยกเลิก E - Coupon ที่ท่านได้รับ
 • เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ.
 • รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
 • บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
อู่ออนไลน์ (Online Garage)
 • สะดวก
รับแจ้งซ่อม–ประเมินราคาความเสียหาย ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมอนุมัติซ่อมได้ทันทีในขั้นตอนเดียว
 • ประหยัดเวลา
นำรถเข้าตรวจสภาพความเสียหายจากอุบัติเหตุ ณ อู่ใกล้บ้าน ที่มีเครื่องหมายอู่ออนไลน์เมืองไทยประกันภัย
 • รับประกันคุณภาพ
ด้วยอู่ที่ได้มาตรฐานทั่วประเทศมากกว่า 400 แห่ง 
"Muangthai Claim Di Application"
ชีวิตง่ายขึ้นด้วย MuangThai Claim Di แอพพลิเคชั่นดี ๆ ที่เมืองไทยประกันภัยสร้างขึ้น เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคปัจจุบัน ช่วยให้คุณ...สะดวก และสบายกว่าที่คิด คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
 • ใบคำขอ ทำประกันรถยนต์ชั้น 1
  Download
  .PDF - 0.33 MB
icon