• เมนูลัด

เมืองไทย Happy Trip เที่ยวสบายได้ทุก Lifestyle

คุ้มครองสูงสุดกว่า 5,000,000 บาท เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 165 บาท
เมืองไทย Happy Trip เที่ยวสบายได้ทุก Lifestyle


ต่อที่ 1 >> เบี้ยประกันภัยรวมทุก 500 บาท/กรมธรรม์ รับ Starbuck e-Coupon มูลค่า 100 บาท


 


ต่อที่ 2 >> รายปีรับเพิ่ม! บัตรเงินสด King Power

เงื่อนไขโปรโมชั่น
 • รายการสนับสนุนที่ได้รับถือเป็นสิทธิ์เฉพาะของลูกค้าที่ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศแผน Happy Trip / Happy Mile Travel ผ่านทุกช่องทางการขาย
 • กรมธรรม์ที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต้องออกกรมธรรม์วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และชำระเงินแล้วเท่านั้น
 • บริษัทฯจะจัดส่งบัตรกำนัลทางข้อความ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือที่อยู่ของผู้ถือกรมธรรม์รายแรกที่ระบุในข้อมูลการซื้อ ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจัดส่งภายใน 30 วันหลังทำรายการ สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 60 วันหลังจัดส่งเท่านั้น
 • กรณียกเลิกกรมธรรม์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลหรือแจ้งยกเลิก QR code ที่ท่านได้รับตามที่ระบุไว้ใน Starbucks e-Coupon
 • หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขกรมธรรม์ที่อาจจะส่งผลถึงโปรโมชั่นแจก Starbucks e-Coupon บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการส่ง SMS ตามความเหมาะสม
 • การตัดสินและคำชี้ขาดของบริษัทฯ ถือเป็นข้อยุติ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการสนับสนุน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
วิธีการจัดส่ง Starbucks e-Coupon
 • Starbucks e-Coupon จะถูกจัดส่งผ่านระบบ SMS ไปยังมือถือของผู้ที่สมัครทำประกันภัยการเดินทางท่านแรก ซึ่งท่านจะได้รับ SMS จากทางบริษัทฯ ภายใน 30 วัน หลังจากซื้อประกันภัยการเดินทาง
 • Starbucks e-Coupon ที่จัดส่งทาง SMS จะมีมูลค่า 100 บาท จะถูกจัดส่งให้เท่ากับจำนวนสิทธิที่ท่าน และผู้เดินทางทั้งหมดในกรมธรรม์ได้รับตามโปรโมชั่นผ่านทาง SMS
 • ท่านสามารถส่งต่อ Starbucks e-Coupon ให้กับผู้เดินทางท่านอื่นๆได้ ผ่านการส่ง SMS
หมายเหตุ: บริษัทจะจัดส่ง Starbucks e-Coupon ผ่านระบบ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักของท่านที่ซื้อประกันภัยการเดินทางท่านแรกตามที่ระบุไว้ตอนซื้อประกันเดินทางเท่านั้น กรณีที่ท่านแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้ปัจจุบัน ต้องติดต่อกลับทางบริษัทฯ ภายใน 5 วันทันที ที่ได้รับกรมธรรม์ มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจัดส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ (ระบุได้เพียง 1 หมายเลขต่อการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น)
 
วิธีการใช้งาน Starbucks e-Coupon / How to use Starbucks e-Coupon
 • หลังจากที่ท่านได้รับ SMS จากทางบริษัทฯ แล้ว ท่านต้องดาวน์โหลด Starbucks e-Coupon จาก link ที่ได้ระบุไว้
 • เปิดหน้าจอที่มีรูป Starbucks e-Coupon ที่ได้รับมา และสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้านสตาร์บัคส์ โดยต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น (ทางร้านสตาร์บัคส์ไม่รับ e-Coupon ในรูปแบบการปริ้นกระดาษเพื่อใช้งานหน้าร้านค้า) ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบระยะเวลาการใช้งาน และมูลค่าเงินที่ระบุใน e-Coupon 
หมายเหตุ: กรณีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเกินกว่ามูลค่าใน Starbucks e-Coupon ผู้ใช้งาน QR Code จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างนี้ในรูปแบบเงินสด บัตรเครดิต หรือบัตรกำนัลสตาร์บัคส์เท่านั้น  
เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-coupon: Terms and Conditions
 • กรณีที่ท่านได้รับ Starbucks e-Coupon หลายใบ ท่านสามารถนำคูปองไปใช้งานต่อเนื่องในการจ่ายสินค้าได้ จนกว่าเงินใน e-Coupon จะเทียบเท่ากับมูลค่าสินค้าจริง จำกัด 15 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จ
 • คูปองดังกล่าวไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด, โอนเงินไปสู่บัตรหมายเลขอื่นของบัตรกำนัลสตาร์บัคส์, ไม่สามารถเติมเงินในบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ หรือเพิ่มเติมยอดเงินใน e-Coupon ได้
 • ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ My Starbucks Rewards™ ทั้งการสะสมดาว และการสะสมแก้ว cup earned 12 แถม 1 หากลูกค้าใช้จ่ายด้วย Starbucks e-Coupon
 • คูปองดังกล่าวสามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านสตาร์บัคส์ได้
 • กรณีที่พบว่ามูลค่าเงินในบัตรไม่ตรงกับเงื่อนไขโปรโมชั่นที่ท่านได้รับ โปรดติดต่อกลับมายังบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 1484 โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, หมายเลขกรมธรรม์, เลข 16 หลักที่อยู่ด้านล่าง QR code เพื่อทางบริษัทฯ จะดำเนินการส่งตรวจสอบกับทางบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งผลให้ท่านรับทราบภายใน 5 วันทำการ
 • มูลค่าเงินใน Starbucks e-Coupon ไม่สามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงได้ ยกเว้นกรณีเกิดความผิดพลาดในการจัดส่งมูลค่า Starbucks e-Coupon ที่เกิดจากบริษัทฯ เท่านั้น
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือการเรียกร้องใดๆ กรณีเครื่องสแกนหน้าร้านสตาร์บัคส์มีปัญหา ทางร้านจะดำเนินการแก้ไขให้ลูกค้าต่อไป
 • ระยะเวลาการใช้ (วันหมดอายุ) ที่ปรากฎใน Starbucks e-Coupon นับจากวันที่บริษัทฯ ทำการสั่งซื้อกับ บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือขยายระยะเวลาหลังจากลูกค้าได้รับ Starbucks e-Coupon ได้
ระยะเวลาโปรโมชั่น
31/12/2562 - 28/02/2563

บริการพิเศษสำหรับคุณ

icon