• เมนูลัด

เมืองไทย Happy Trip เที่ยวสบายได้ทุก Lifestyle

คุ้มครองสูงสุดกว่า 5,000,000 บาท เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 165 บาท
เมืองไทย Happy Trip เที่ยวสบายได้ทุก Lifestyle


ต่อที่ 1 >> เบี้ยประกันภัยรวมทุก 500 บาท/กรมธรรม์ รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท


 


ต่อที่ 2 >> รับเพิ่ม! บัตรเงินสด King Power

เงื่อนไขโปรโมชั่น
  • รายการสนับสนุนที่ได้รับถือเป็นสิทธิ์เฉพาะของลูกค้าที่ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศแผน Happy Trip / Happy Mile Travel ผ่านช่องทางออนไลน์
  • กรมธรรม์ที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต้องออกกรมธรรม์วันที่ 1 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และชำระเงินแล้วเท่านั้น
  • บริษัทฯจะจัดส่งบัตรกำนัลทางข้อความ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือที่อยู่ของผู้ถือกรมธรรม์รายแรกที่ระบุในข้อมูลการซื้อ ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจัดส่งภายใน 30 วันหลังทำรายการ สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 60 วันหลังจัดส่งเท่านั้น
  • กรณียกเลิกกรมธรรม์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลหรือแจ้งยกเลิก QR code ที่ท่านได้รับตามที่ระบุไว้ใน Starbucks e-Coupon
  • หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขกรมธรรม์ที่อาจจะส่งผลถึงโปรโมชั่นแจกโค้ดส่วนลด Shopee บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการส่ง SMS ตามความเหมาะสม
  • การตัดสินและคำชี้ขาดของบริษัทฯ ถือเป็นข้อยุติ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการสนับสนุน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
ระยะเวลาโปรโมชั่น
01/05/2563 - 15/07/2563
icon