• เมนูลัด

เมืองไทย..ใจดี ทริปนี้มีของขวัญ ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ

รับฟรี! Starbucks e-Coupon หรือ บัตรเงินสด King Power ตามเงื่อนไข
เมืองไทย..ใจดี ทริปนี้มีของขวัญ ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ
 

เบี้ยประกันภัยรวมต่อคำสั่งซื้อ
 

ของสัมนาคุณ
 

เงื่อนไขการรับบัตรกำนัล
500 - 2,499 บาท Starbucks
e-coupon
เบี้ยประกันภัยรวมทุก 500 บาท
ต่อคำสั่งซื้อ รับ starbucks
e-Coupon 100 บาท
 
>= 2,500 บาท บัตรเงินสด
King power
เบี้ยประกันภัยรวมทุก 2,500 บาท
ต่อคำสั่งซื้อ รับบัตรเงินสด
King power 500 บาท
 
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • ระยะเวลาการร่วมรายการตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 • ร่วมรายการเฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศแผน Happy Mile Travel / Enjoy Travel / Enjoy Visa Plan ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
 • เบี้ยประกันภัยรวม 500-2,499 บาท ลูกค้าจะได้รับ Starbucks e-Coupon โดยเบี้ยทุกๆ 500 บาทต่อคำสั่งซื้อจะได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท เศษของเบี้ยที่หารด้วย 500 บาทไม่ลงตัว ไม่นำมาคิดคำนวณ และไม่สามารถนำรายการสั่งซื้อคนล่ะรายการมารวมกัน เพื่อให้เบี้ยประกันรวมเข้าเงื่อนไขการให้ของสมนาคุณ
 • Starbucks e-Coupon จะถูกจัดส่งผ่านระบบ SMS ไปยังมือถือของผู้ที่สมัครทำประกันภัยการเดินทางท่านแรก ซึ่งท่านจะได้รับ SMS จากทางบริษัทฯ ภายใน 30 วัน หลังจากซื้อประกันภัยการเดินทาง
 • เบี้ยประกันภัยรวม 2,500 บาทขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับบัตรเงินสด King Power โดยเบี้ยทุกๆ 2,500 บาทต่อคำสั่งซื้อจะได้รับ บัตรเงินสด King Power มูลค่า 500 บาท เศษของเบี้ยที่หารด้วย 2,500 บาทไม่ลงตัว ไม่นำมาคิดคำนวณ และไม่สามารถนำรายการสั่งซื้อคนล่ะรายการมารวมกัน เพื่อให้เบี้ยประกันรวมเข้าเงื่อนไขการให้ของสมนาคุณ
 • บัตรเงินสด King Power จะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ของผู้ที่สมัครทำประกันภัยการเดินทางท่านแรก ภายใน 30 วันนับจากวันที่ทำรายการซื้อประกันเดินทาง
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 60 วันหลังจัดส่งเท่านั้น
 • กรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
 • รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
 • บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริการช่วยเหลือในต่างประเทศ คลิกที่นี่
 • แจ้งเคลมออนไลน์ คลิกที่นี่
ระยะเวลาโปรโมชั่น
01/01/2019 - 31/12/2019
icon