• เมนูลัด

ประกันรถยนต์ 2+ 3+ เซอร์ไพรส์

เซอร์ไพรส์เด็ดประกัน 2+ 3+ ราคาดีสุด ราคาเริ่มต้น 4,900 บาท ทุกทุน ทุกแผน รับไปเลยบัตรน้ำมันมูลค่า 500 บาท
ประกันรถยนต์ 2+ 3+ เซอร์ไพรส์
เงื่อนไขโปรโมชั่น
  • ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563
  • สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต VISA / MASTER ทุกธนาคารที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
  • E - Coupon เติมน้ำมันปั๊ม PT จะถูกจัดส่งให้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับความคุ้มครอง ทาง SMS ตามเบอร์ที่ระบุไว้ในใบคำขอ
  • เงื่อนไขการใช้ E - Coupon เติมน้ำมันปั๊ม PT : คลิก
  • กรณียกเลิกกรมธรรม์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลหรือแจ้งยกเลิก E - Coupon ที่ท่านได้รับ
  • เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด
  • รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
  • บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
ระยะเวลาโปรโมชั่น
01/10/2563 - 31/10/2563

บริการพิเศษสำหรับคุณ

icon