• เมนูลัด

เมืองไทย Smile Cancer

ตรวจพบก็ยังยิ้มได้กับการทำประกันคุ้มครองมะเร็ง ‘เมืองไทย Smile Cancer’ ตรวจพบรับเงินก้อนทันที ไม่ต้องเครียดเรื่องค่ารักษา ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 700,000 บาท ซื้อง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนสมัคร เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 1,015 บาท/ปี สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15-59 ปี หมดกังวลเรื่องโรคร้าย คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะที่คุณคาดไม่ถึง
จุดเด่น
1. คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิดสูงสุดรวม 700,000 บาท
2. คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (ทั้งระยะไม่แพร่กระจาย และระยะแพร่กระจาย) เต็มทุนประกันภัย
3. คุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนัง “เมลลาโนมา” เต็มทุนประกันภัย (คุ้มครองโรคมะเร็งผิวหนังชนิดอื่น 20% ของทุนประกันภัย)
4. ทำประกันภัยโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ
5. บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เต็มจำนวนทันทีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง
 
แผนความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
โรคมะเร็งทุกระยะ รวมมะเร็งผิวหนังประเภท “เมลลาโนมา” 200,000 450,000 700,000
โรคมะเร็งผิวหนัง ที่ไม่ใช่ “เมลลาโนมา” 40,000 90,000 140,000
อายุ (ปี)
อายุการรับประกัน (ช/ญ เบี้ยเดียวกัน)
เบี้ยประกันภัยรายปี
(รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) : บาท
15-34 1,015 2,284 3,553
35-39 1,124 2,526 3,929
40-44 1,510 3,396 5,283
45-49 1,875 4,218 6,561
50-54 3,057 6,877 10,697
55-59 3,959 8,908 13,855
60-65 (กรณีต่ออายุ) 5,421 12,195 18,969
ข้อยกเว้น
1. โรคหรือเนื้องอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเป็นมะเร็งสืบเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงเชื้อ H.I.V.
2. กรณีที่มีหลักฐานทางพยาธิแพทย์ระบุว่าเริ่มเป็นโรคมะเร็งทุกชนิดมาก่อนเอาประกันภัย
3. เป็นมะเร็งภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากวันที่เริ่มต้นเอาประกันภัยในปีแรก

เงื่อนไขการรับประกัน
 • ผู้เอาประกันที่มีอายุระหว่าง 15 – 59 ปี
 • บริษัทรับรองการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 65 ปี โดยเบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
 • สามารถเลือกความคุ้มครองตามความต้องการได้ตั้งแต่ 200,000 – 700,000 บาท (ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งกับบริษัทรวมแล้วไม่เกิน 1 ล้านบาท/คน)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย ตามใบคำขอเอาประกันภัยที่ได้ระบุรายละเอียดครบถ้วน

อาชีพที่ไม่รับประกัน ดังนี้
1. พนักงานในโรงงานผลิตแบตเตอรี่  
2. พนักงานในโรงงานผลิตถ่านไฟฉาย 
3. พนักงานในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์
4. พนักงานในโรงงานปิโตรเลียม
5. พนักงานในโรงงานที่ต้องใช้กัมมันตภาพรังสีในการผลิต เช่น โรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์
6. พนักงาน/ คนงาน ในเหมืองนิกเกิล
7. ทำงานที่ต้องสัมผัสฝุ่นละอองจากถ่านหินและน้ำมัน ฝุ่นแร่ใยหิน (Asbestos)  

หมายเหตุ    
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 
 

สุขภาพดีซื้อไม่ได้ แต่คุ้มครองได้ เจ็บป่วยเมื่อไหร่ไม่ต้องเครียดเรื่องค่ารักษา คุ้มครองรักษาพยาบาลผู้ป่วยในสูงสุดถึง 800,000 บาท ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจาก อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย คุ้มครอง ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ายา ค่าการพยาบาลต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมการแพทย์ พร้อมโปรโมชั่นผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นานสูงสุด 10 เดือน  

ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ เบี้ยประกันภัยรวม รับโค้ดส่วนลด Shopee
 
 
 เมืองไทย Smile Cancer
 เมืองไทย Smile Cancer Plus
 1,000 - 3,000 บาท  200 บาท
 3,001 - 5,000 บาท  500 บาท
 5,001 - 7,000 บาท  800 บาท
 7,001 บาท เป็นต้นไป  1,000 บาท

เงื่อนไขโปรโมชั่น
 • ระยะเวลาการร่วมรายการตั้งแต่ สิงหาคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2563
 • ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่ เมืองไทย Smile Cancer, เมืองไทย Smile Cancer Plus
 • สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตเฉพาะ VISA / MASTER ทุกธนาคารที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สิทธิ์ผ่อน 0% เฉพาะการซื้อประกัน ที่ทำรายการผ่านระบบออนไลน์และเป็นไปตามเงื่อนไข ด้วยบัตรเครดิต VISA / MASTER เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ ได้แก่ ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ยูโอบี, ธ.ซิตี้แบงค์, ธ.ธนชาติ, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรี, บัตรเครดิตเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตเทสโก้โลตัส
 • รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
 • บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
 • ใบคำขอเอาประกันภัย เมืองไทย Smile Cancer
  Download
  .PDF - 2.32 MB
icon