• เมนูลัด

ประกันเดินทางในประเทศ เมืองไทย เที่ยวไป ยิ้มไป

เที่ยวไทยให้สนุก ยิ้มได้ทุกจังหวัด หมดกังวล อุบัติเหตุเล็กใหญ่ระหว่างเดินทาง คุ้มครองคุณสูงสุดถึง 2 ล้านบาท (ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์)
หมวดความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (บาท)
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5
1.ผลประโยชน์การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสีย มือ เท้า และสายตา จากอุบัติเหตุ
* (ไม่รวมอุบัติเหตุจากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์)
300,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000
2.ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุ*แต่ละครั้ง 30,000 50,000 100,000 150,000 200,000
 
ระยะเวลาเอาประกันภัย (วัน) ** เบี้ยประกันภัย (บาท)
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5
3 87.74 145.52 291.04 435.49 581.01
5 119.84 199.02 398.04 597.06 795.01
7 132.68 220.42 440.84 661.26 881.68
10 151.94 252.52 505.04 757.56 1,010.08
14 187.25 312.44 623.81 935.18 1,246.55
17 206.51 344.54 688.01 1,031.48 1,376.02
21 238.61 398.04 795.01 1,193.05 1,590.02
24 261.08 435.49 870.98 1,305.40 1,740.89
27 284.62 472.94 945.88 1,418.82 1,891.76
31 316.72 526.44 1,052.88 1,579.32 2,105.76
*คุ้มครองอุบัติเหตุที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกันภัย 
1. อัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 1 - 60 ปีเท่านั้น สำหรับอายุ 1 - 15 ปีทำทุนประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
2. ในช่วงเวลาเดินทางเดียวกัน สามารถทำประกันภัยได้สูงสุด 1 กรมธรรม์/ผู้เอาประกันภัย
3. กิจกรรมที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ ล่าสัตว์, แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด, แข่งม้า, เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกี, แข่งสเก็ต, ชกมวย, โดดร่ม (เว้นแต่เป็นการโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต), ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน, เครื่องร่อน, เล่นบันจี้จั๊มพ์, ปีนหรือไต่เขา, ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ
4. ไม่คุ้มครองกรณีที่เดินทางโดยยานพาหนะ ดังต่อไปนี้
 • ขณะผู้เอาประกันภัยกำลังขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำยานพาหนะใดๆ
 • ขณะผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือขณะโดยสาร อากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารหรือมีได้เป็นสายการบินพาณิชย์
5. รายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นอื่นๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป 

หมายเหตุ     
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • ประกันเดินทางในประเทศ เที่ยวไปยิ้มไป
  Download
  .PDF - 0.07 MB
 • Claim Form ประกันเดินทางในประเทศ เที่ยวไปยิ้มไป
  Download
  .PDF - 8.60 MB
 • wording policy
  Download
  .PDF - 0.20 MB
icon