• เมนูลัด

ประกันเดินทางปันสุข แผนรายกลุ่ม

ไปเที่ยวกันเถอะ ! ให้ประกันเดินทางในประเทศแบบกลุ่ม TA ปันสุขดูแลยกแก็งค์ตลอดทริป จ่ายหลักสิบ คุ้มครองหลักแสน!
พิเศษ ! ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้สายเที่ยวได้สนุกแบบเต็มลิมิตในทุกเส้นทาง
หมวดความคุ้มครอง / Coverage ทุนประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1. การสูญเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
(รวมการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกาย) ระหว่างการเดินทาง
200,000 500,000 1,000,000
2. การสูญเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
200,000 500,000 1,000,000
3.ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 100,000 100,000 100,000
4.การยกเลิกการเดินทาง 5,000 10,000 15,000
5.การสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว 5,000 10,000 15,000
6.ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 200,000 500,000 1,000,000
7.ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง 2,000 5,000 10,000

ความคุ้มครองพิเศษ
วงเงินค่ารักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบจ่ายตามจริง  สูงสุด  10,000 บาท
 
ระยะเวลาเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัย (บาท)
1-4 วัน 45 85 144
5-7 วัน 70 167 279
8-10 วัน 99 232 405
11-14 วัน 135 317 578
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ผู้เอาประกันภัย ต้องมีอายุ 1- 70 ปี ใช้ปีเกิดเทียบกับวันที่ตกลงทำประกันภัย
2. ในช่วงเวลาเดินทางเดียวกัน ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันได้คนละ 1 ฉบับเท่านั้น
3. รับประกันภัยเฉพาะคนไทยที่เดินทางภายในประเทศไทยเท่านั้น
4. ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้วิกลจริต
5. รับประกันภัยสำหรับกลุ่มที่มีผู้เดินทางร่วมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
1.กิจกรรมที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ ล่าสัตว์, แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด, แข่งม้า, เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกี, แข่งสเก็ต, ชกมวย, โดดร่ม(เว้นแต่เป็นการโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน, เครื่องร่อน, เล่นบันจี้จั๊มพ์, ปีนหรือไต่เขา, ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ 
2.ไม่คุ้มครองกรณีที่เดินทางโดยยานพาหนะ ดังต่อไปนี้
  • ขณะผู้เอาประกันภัยกำลังขับขี่ หรือปฎิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
  • ขณะผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นกำลังลงหรือขณะโดยสาร อากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารหรือมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์
3.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระยะเวลาเอาประกันภัยและขยายระยะเวลาหลังสิ้นสุดระยะเวลากรมธรรม์ประกันภัยเดินทาง อีก 14 วัน (เฉพาะความคุ้มครองดังกล่าว)
หมายเหตุ     
1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 
  • ใบคำขอ รายกลุ่ม
    Download
    .PDF - 0.72 MB
icon