• เมนูลัด

เมืองไทย Happy Trip แผนรายเดี่ยว

เที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจ ใกล้ไกลก็ไม่ต้องกังวลเพียงทำประกันการเดินทาง ‘เมืองไทย Happy Trip แผนรายเดี่ยว’ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ มีให้เลือกตามความต้องการทั้งแบบรายเที่ยวหรือรายปี คุ้มครองครบทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุกับค่าประกันการเดินทางต่างประเทศเบี้ยสุดคุ้มเริ่มต้นเพียง 165 บาท (1-4 วัน) สำหรับการเดินทางในทวีปเอเชีย และ 220 บาท (1-4 วัน) สำหรับการเดินทางทั่วโลก พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง แม้อยู่ต่างแดน พิเศษ! สำหรับนักท่องเที่ยวสายยุโรป ทำประกันการเดินทางเชงเก้น ยื่นวีซ่าไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% << คลิก เปรียบเทียบประกันเดินทางต่างประเทศ >>
ความคุ้มครองที่จะได้รับจากการซื้อประกันการเดินทาง เมืองไทย Happy Trip แผนรายเดี่ยว
 • รายเที่ยว: เบี้ยประกันภัย เริ่มต้นเพียง 165 บาท
 • รายปี: เบี้ยประกันภัย เริ่มต้นเพียง 1,466 บาท
 • เจ็บป่วย บาดเจ็บ เสียชีวิต คุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีนอนโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลในเครือข่ายทั่วโลก
 • อุ่นใจด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ภายใต้การบริการของ AWP Services (Thailand) Co., Ltd.
 • เจ็บป่วยที่ต่างประเทศกลับถึงไทยแล้วยังไม่หาย ยังคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
ความคุ้มครอง / Coverage Eco Eco Plus Good Best Perfect
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี 1.5 ล้าน 1.5 ล้าน 1.5 ล้าน 3 ล้าน 5 ล้าน
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี 1.5 ล้าน 1.5 ล้าน 1.5 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน
2. การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี 2 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน 5 ล้าน
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี 1.5 ล้าน 1.5 ล้าน 1.5 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน
3. การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี 150,000 150,000 150,000 200,000 500,000
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
4. ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน - - 1,000 บ.ต่อวัน สูงสุด
20,000 บ.
1,500 บ.ต่อวัน สูงสุด
30,000 บ.
2,000 บ.ต่อวัน สูงสุด
40,000 บ.
5. การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง - - 300,000 300,000 500,000
6. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง - - 300,000 300,000 500,000
7. การจี้เครื่องบิน - - 200,000 200,000 200,000
8. ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง - 1,000 บ.ทุกๆ
6 ชม. สูงสุด
5,000 บ.
2,000 บ.ทุกๆ
6 ชม. สูงสุด
10,000 บ.
6,000 บ.ทุกๆ
6 ชม. สูงสุด
30,000 บ.
8,000 บ.ทุกๆ
6 ชม. สูงสุด
40,000 บ.
9. การพลาดการต่อเที่ยวบิน - - 5,000 15,000 20,000
10. การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว - 5,000 30,000 40,000 60,000
11. ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว (จ่ายส่วนเกินจาก 1,000 บาทแรก) - - 1,000 3,000 5,000
12. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง* - - 10,000 30,000 40,000
13. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 500,000 500,000 1 ล้าน 1.5 ล้าน 2 ล้าน
14. ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง - - - 25,000 35,000
15. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ 30 วัน 30 วัน 30 วัน 30 วัน 30 วัน
16. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนาค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา 30 ล้าน 30 ล้าน 30 ล้าน 30 ล้าน 30 ล้าน
17. ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน - - 1,000 1,000 1,500
18. ค่าใช้จ่ายในเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล - - 50,000 50,000 50,000
ระยะเวลาเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัย (บาท)
1-4 วัน ASIA 165 199 367 620 890
WORLDWIDE 220 251 492 655 1,210
5-6 วัน ASIA 211 227 482 707 998
WORLDWIDE 282 303 609 807 1,380
7-8 วัน ASIA 238 256 541 888 1,185
WORLDWIDE 317 341 613 905 1,389
9-10 วัน ASIA 264 284 602 987 1,247
WORLDWIDE 351 378 760 1,006 1,543
11-14 วัน ASIA 317 340 697 1,122 1,497
WORLDWIDE 422 453 913 1,208 1,851
15-21 วัน ASIA 395 425 870 1,480 1,981
WORLDWIDE 527 567 1,142 1,509 2,314
22-31 วัน ASIA 514 553 1,166 1,805 2,625
WORLDWIDE 685 694 1,393 2,066 2,776
32-40 วัน ASIA 714 767 1,452 2,337 3,300
WORLDWIDE 950 962 2,020 2,560 4,222
41-50 วัน ASIA 752 810 1,714 2,646 4,128
WORLDWIDE 974 1,048 2,168 3,194 4,953
51-60 วัน ASIA 814 876 2,059 3,195 5,003
WORLDWIDE 1,002 1,142 2,613 3,543 5,292
61-70 วัน ASIA 1,011 1,086 2,360 3,453 5,403
WORLDWIDE 1,243 1,337 2,846 3,701 6,136
71-80 วัน ASIA 1,131 1,214 2,694 3,853 6,187
WORLDWIDE 1,283 1,461 2,937 3,962 6,865
81-90 วัน ASIA 1,250 1,426 3,169 4,170 6,893
WORLDWIDE 1,347 1,620 3,384 4,387 7,719
91-120 วัน ASIA 1,618 1,740 3,999 4,778 8,438
WORLDWIDE 1,845 2,102 4,459 4,709 9,650
121-150 วัน ASIA 1,895 2,161 4,474 5,125 10,229
WORLDWIDE 2,367 2,697 5,408 5,878 10,881
151-180 วัน ASIA 2,305 2,479 4,949 6,188 11,229
WORLDWIDE 2,520 3,190 5,853 6,558 11,820
1 ปี (ไม่เกิน 90 วันต่อการเดินทาง) Annual - Up to 90 consecutive days/trip ASIA 1,466 1,577 3,427 4,255 7,017
WORLDWIDE 1,955 2,105 3,512 4,607 8,021
1 ปี (ไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทาง) Annual - Up to 180 consecutive days/trip ASIA 2,763 3,113 5,139 6,719 12,382
WORLDWIDE 3,258 3,712 6,417 7,226 13,986
 
คำถามที่พบบ่อย

วิธีซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศ Happy Trip ออนไลน์

คุ้มครองครบทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ เจ็บป่วยไม่ต้องสำรองจ่าย จะเที่ยวใกล้หรือไกลก็อุ่นใจ เพียงทำประกันการเดินทางต่างประเทศออนไลน์กับเมืองไทยประกันภัยด้วยตนเองง่ายๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกแผนซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศตามต้องการ ดูความคุ้มครองที่เหมาะกับคุณ > คลิกที่นี่
2. กรอกข้อมูลการเดินทาง ได้แก่ ประเทศ/ โซนประเทศที่เดินทาง แบบรายเที่ยวหรือรายปี และจำนวนผู้เดินทาง เพื่อคำนวณเบี้ย                                                                                                     
3. หากต้องการใช้ประกอบการขอวีซ่า ต้องเลือกกรมธรรม์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และเลือกทุนประกันตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป
4. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ต้องการทำประกัน
5. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เลือกธนาคารที่ต้องการชำระเงิน / วิธีการชำระเงิน 
(กรณีไม่มีบัตรเครดิต สามารถชำระเงินด้วยวิธีการอื่นๆ ได้แก่ บัตรเดบิต, บัญชีออมทรัพย์, พร้อมเพย์, K Plus, Sumsung Pay, M Visa, QR Code Online และ Rabbit Line Pay)
 
กรณีที่ 1 ชำระเงินสำเร็จ
> จะได้รับ SMS และอีเมลยืนยันผลการชำระเงิน
> สามารถตรวจสอบข้อมูลรายการสั่งซื้อได้ทางอีเมลที่ระบุไว้
> จะได้รับกรมธรรม์และเงื่อนไขกรมธรรม์ทางอีเมลทันที หลังชำระเงินสำเร็จ 
 
กรณีที่ 2 ชำระเงินไม่สำเร็จ
> จะได้รับ SMS และอีเมลแจ้งผลการชำระเงินไม่สำเร็จ
> สามารถชำระเงินซ้ำได้อีกครั้งทางอีเมลที่ระบุไว้  โดยไม่ต้องกรอกใบคำขอใหม่
> หลังจากชำระเงินสำเร็จ คุณจะได้รับข้อความและกรมธรรม์ทางอีเมลทันทีเช่นเดียวกับกรณีที่ 1
 
มีประกันเดินทางเชงเก้นที่สำหรับใช้ประกอบยื่นขอ Visa หรือไม่?
การทําประกันการเดินทางไปต่างประเทศกับเมืองไทยประกันภัยนั้น สามารถใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ กรณียื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100% โดยสามารถดูรายละเอียดการประกันภัยเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1484 หรือ Line ID : @mtifriend
เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องเริ่มต้นการเดินทางจากประเทศไทย
2. รับประกันอายุ 1-80 ปี
3. แผนประกันแบบรายปี คุ้มครองการเดินทางสูงสุด 90 วัน หรือ 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
4. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางนี้ได้เพียง 1 ฉบับในช่วงเวลาเดินทางเดียวกัน
5. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น และสิ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั้น
6. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบรูณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ

ข้อยกเว้นสำคัญ
1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
4. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย หรือต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
5. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, ทหาร, ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
6. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมเล่นหรือฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาอาชีพ

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้: เกาหลีเหนือ, คิวบา, ซีเรีย, ซูดาน, บุรุนดี, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, รวันดา, ลิเบีย, เลบานอน, ไลบีเรีย, อัฟกานิสถาน, อาเซอร์ไบจาน, อิรัก, อิสราเอล, อิหร่าน, อุซเบกิสถาน, เอธิโอเปีย, เอริเทรีย, แองโกลา, แอลจีเรีย และเฮติ
**หมายเหตุ: ข้อ 3 การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็นในการรักษาหรือการติดตามอาการในประเทศไทย
1. กรณีไม่เคยรักษาพยาบาลในต่างประเทศมาก่อน ต้องรับการรักษาในประเทศไทยภายใน 1 วัน นับจากเดินทางมาถึงประเทศไทย และรักษาต่อเนื่องไม่เกิน 7 วัน
2. กรณีเคยรักษาในต่างประเทศมาก่อน ต้องเข้ารับการรักษาภายใน 7 วันนับจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย
ข้อ 4. ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวันให้เป็นจำนวนต่อวัน ตามจำนวนวันที่นอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ในต่างประเทศจริง สูงสุดไม่เกิน 20 วัน
ข้อ 5. การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนวันออกเดินทาง (ยกเว้นสาเหตุตามข้อ 3) อันมีสาเหตุมาจาก
1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยหนักของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกของครอบครัว
2. การเกิดการนัดหยุดงานขึ้นโดยไม่คาดคิด การจลาจล สงครามกลางเมือง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัย
3. เมื่อที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยถาวรได้รับความเสียหายร้ายแรงจาก ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุใต้ฝุ่น แผ่นดินไหว ภายใน 7 วัน ก่อนวันออกเดินทาง
4. ได้รับหมายเรียกให้เป็นพยานที่ศาล หรือได้รับหมายบังคับจากศาล
ข้อ 6. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่ได้ชำระไปสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหารในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง กรณีต้องเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาก่อนกำหนดเนื่องจาก
1. ผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บสาหัสหรือการป่วยหนัก และแพทย์แนะนำให้เดินทางกลับ
2. สมาชิกของครอบครัว หรือเพื่อนเดินทางของผู้เอาประกันภัย เสียชีวิต หรือได้รับการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยโดยไม่คาดหมาย
3. ภัยธรรมชาติ ได้แก่ พายุไต้ฝุ่น หรือแผ่นดินไหว ทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการต่อไปได้
4. การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมืองที่ไม่คาดหมายและอยู่นอกเหนือ การควบคุมของผู้เอาประกันภัย หรือ
5. การถูกกักด่านกักกันเชื้อโรคตามคำแนะนำของแพทย์
ข้อ 8. ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง กรณีการเดินทางล่าช้าออกไปจากกำหนดการเดินทางเป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ติดต่อกัน เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรือการนัดหยุดงาน
ข้อ 9. การพลาดการต่อเที่ยวบิน กรณีที่พลาดการเดินทางต่อในต่างประเทศ ณ จุดที่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ อันเนื่องมาจากการล่าช้า 8 ชั่วโมง
ข้อ 11. ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว จะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ของการสูญหาย แต่ละครั้งและทุกๆ ครั้งที่เกิดการสูญหาย
ข้อ 12. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
1. หลังจากมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเกินกว่า 8 ชั่วโมง จะชดใช้เงินคืนตามที่ได้สำรองจ่ายไปจริงล่วงหน้าสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. หลังจากมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเกินกว่า 16 ชั่วโมง จะชดใช้เงินคืนเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มเติมจากข้อ 1 อีกไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. หลังจากมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเกินกว่า 24 ชั่วโมง จะชดใช้เงินคืนเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มเติมจากข้อ 2 อีกไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
ข้อ 15. การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ กรณีที่การเดินทางในเที่ยวกลับต้องล่าช้าออกไปเนื่องจากมีเหตุการณ์อยู่นอกเหนือความควบคุม จะขยายระยะเวลาของการประกันภัยเท่าที่จำเป็นสำหรับให้  ไม่เกิน 30 วัน
ข้อ 17. ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อจุดประสงค์ในการติดต่อขอใช้บริการของ บริษัท AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. เท่านั้น
ข้อ 18.ค่าใช้จ่ายในเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล กรณีที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ในต่างประเทศติดต่อกันนานเกิน 5 วัน และไม่มีบุคคลที่บรรลุนิติภาวะอยู่ด้วยจะจ่ายค่าเดินทางเฉพาะค่าเดินทางรวมทั้งจ่ายค่าที่พัก และค่าอาหารสูงสุด 50,000 บาท
Allianz Global Assistance
(ภายใต้การบริหารของ AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.)
 • บริการข้อมูลก่อนการเดินทาง เช่น การขอวีซ่า สภาพภูมิอากาศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น
 • ให้คำแนะนำด้านการแพทย์
 • บริการข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล แพทย์ คลินิก
 • บริการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินเพื่อรักษาพยาบาล หรือส่งกลับประเทศไทย
 • บริการวางเงินประกันค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล
 • ให้คำแนะนำเมื่อทรัพย์สิน/หนังสือเดินทาง เกิดสูญหาย
 • บริการข้อมูลเพื่อติดต่อสถานทูต หรือสถานกงสุล
 • บริการข้อมูลเพื่อติดต่อสำนักกฎหมาย
 • ติดต่อเพื่อขอรับบริการโทร.02-342-3214
 • กรมธรรม์ประกันภัย Happy Trip - Eco
  Download
  .PDF - 0.33 MB
 • กรมธรรม์ประกันภัย Happy Trip - Eco Plus
  Download
  .PDF - 0.36 MB
 • กรมธรรม์ประกันภัย Happy Trip - Good
  Download
  .PDF - 0.46 MB
 • กรมธรรม์ประกันภัย Happy Trip - Best
  Download
  .PDF - 0.99 MB
 • กรมธรรม์ประกันภัย Happy Trip - Perfect
  Download
  .PDF - 0.99 MB
 • โบรชัวร์ Happy Trip แผนรายเดี่ยว
  Download
  .PDF - 2.74 MB
 • ใบคำขอ เมืองไทย Happy Trip
  Download
  .PDF - 0.14 MB
icon