• เมนูลัด

ประกันเดินทางต่างประเทศ (ตามไลฟ์สไตล์)

เมืองไทย Happy Trip ประกันเดินทางต่างประเทศ…เที่ยวสบายใจได้ทุก “Life Style”
ไม่ว่าจะเดินทางคนเดียว เที่ยวกับครอบครัว หรือไปกับแก๊งเพื่อน ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย คุ้มครองตั้งแต่อายุ 1 – 80 ปี
ประเทศปลายทางที่ไม่คุ้มครอง : เกาหลีเหนือ, คิวบา, ซีเรีย, ซูดาน, บุรุนดี, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, รวันดา, ลิเบีย, เลบานอน, ไลบีเรีย, อัฟกานิสถาน, อาเซอร์ไบจาน, อิรัก, อิสราเอล, อิหร่าน, อุซเบกิสถาน, เอธิโอเปีย, เอริเทรีย, แองโกลา, แอลจีเรีย และเฮติ
แผนรายเดี่ยว
ความคุ้มครอง / Coverage Eco Eco Plus Good Best Perfect
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี 1.5 ล้าน 1.5 ล้าน 1.5 ล้าน 3 ล้าน 5 ล้าน
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี 1.5 ล้าน 1.5 ล้าน 1.5 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน
2. การรักษาพยาบาลในต่างประเทศจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี 2 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน 5 ล้าน
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี 1.5 ล้าน 1.5 ล้าน 1.5 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน
3. การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี 150,000 150,000 150,000 200,000 500,000
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
4. ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน - - 1,000 บ.ต่อวัน สูงสุด
20,000 บ.
1,500 บ.ต่อวัน สูงสุด
30,000 บ.
2,000 บ.ต่อวัน สูงสุด
40,000 บ.
5. การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง - - 300,000 300,000 500,000
6. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง - - 300,000 300,000 500,000
7. การจี้เครื่องบิน - - 200,000 200,000 200,000
8. ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง - 1,000 บ.ทุกๆ
6 ชม. สูงสุด
5,000 บ.
2,000 บ.ทุกๆ
6 ชม. สูงสุด
10,000 บ.
6,000 บ.ทุกๆ
6 ชม. สูงสุด
30,000 บ.
8,000 บ.ทุกๆ
6 ชม. สูงสุด
40,000 บ.
9. การพลาดการต่อเที่ยวบิน - - 5,000 15,000 20,000
10. การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว - 5,000 30,000 40,000 60,000
11. ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว (จ่ายส่วนเกินจาก 1,000 บาทแรก) - - 1,000 3,000 5,000
12. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง* - - 10,000 30,000 40,000
13. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 500,000 500,000 1 ล้าน 1.5 ล้าน 2 ล้าน
14. ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง - - - 25,000 35,000
15. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ 30 วัน 30 วัน 30 วัน 30 วัน 30 วัน
16. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนาค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา 30 ล้าน 30 ล้าน 30 ล้าน 30 ล้าน 30 ล้าน
17. ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน - - 1,000 1,000 1,500
18. ค่าใช้จ่ายในเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล - - 50,000 50,000 50,000
ระยะเวลาเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัย (บาท)
1-4 วัน ASIA 165 199 367 620 890
WORLDWIDE 220 251 492 655 1,210
5-6 วัน ASIA 211 227 482 707 998
WORLDWIDE 282 303 609 807 1,380
7-8 วัน ASIA 238 256 541 888 1,185
WORLDWIDE 317 341 613 905 1,389
9-10 วัน ASIA 264 284 602 987 1,247
WORLDWIDE 351 378 760 1,006 1,543
11-14 วัน ASIA 317 340 697 1,122 1,497
WORLDWIDE 422 453 913 1,208 1,851
15-21 วัน ASIA 395 425 870 1,480 1,981
WORLDWIDE 527 567 1,142 1,509 2,314
22-31 วัน ASIA 514 553 1,166 1,805 2,625
WORLDWIDE 685 694 1,393 2,066 2,776
32-40 วัน ASIA 714 767 1,452 2,337 3,300
WORLDWIDE 950 962 2,020 2,560 4,222
41-50 วัน ASIA 752 810 1,714 2,646 4,128
WORLDWIDE 974 1,048 2,168 3,194 4,953
51-60 วัน ASIA 814 876 2,059 3,195 5,003
WORLDWIDE 1,002 1,142 2,613 3,543 5,292
61-70 วัน ASIA 1,011 1,086 2,360 3,453 5,403
WORLDWIDE 1,243 1,337 2,846 3,701 6,136
71-80 วัน ASIA 1,131 1,214 2,694 3,853 6,187
WORLDWIDE 1,283 1,461 2,937 3,962 6,865
81-90 วัน ASIA 1,250 1,426 3,169 4,170 6,893
WORLDWIDE 1,347 1,620 3,384 4,387 7,719
91-120 วัน ASIA 1,618 1,740 3,999 4,778 8,438
WORLDWIDE 1,845 2,102 4,459 4,709 9,650
121-150 วัน ASIA 1,895 2,161 4,474 5,125 10,229
WORLDWIDE 2,367 2,697 5,408 5,878 10,881
151-180 วัน ASIA 2,305 2,479 4,949 6,188 11,229
WORLDWIDE 2,520 3,190 5,853 6,558 11,820
1 ปี (ไม่เกิน 90 วันต่อการเดินทาง) Annual - Up to 90 consecutive days/trip ASIA 1,466 1,577 3,427 4,255 7,017
WORLDWIDE 1,955 2,105 3,512 4,607 8,021
1 ปี (ไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทาง) Annual - Up to 180 consecutive days/trip ASIA 2,763 3,113 5,139 6,719 12,382
WORLDWIDE 3,258 3,712 6,417 7,226 13,986
ความคุ้มครอง / Coverage
แผนรายครอบครัว
Eco Plus Best
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ    
- ผู้เอาประกันภัยอายุ  1 - 75 ปี 1.5 ล้าน 3 ล้าน
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี 1.5 ล้าน ล้าน
2. การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ    
- ผู้เอาประกันภัยอายุ  1 - 75 ปี ล้าน ล้าน
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี  1.5 ล้าน ล้าน
3. การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย    
- ผู้เอาประกันภัยอายุ  1 - 75 ปี 150,000 200,000
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี  75,000 75,000
4.ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน  - 1,500 บ.ต่อวัน
สูงสุด
30,000 บ.
5. การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง - 300,000
6. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง - 300,000
7. การจี้เครื่องบิน - 200,000
8. ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง 1,000 บ.ทุกๆ
6 ชม. สูงสุด
5,000 บ. 
6,000 บ.ทุกๆ
6 ชม. สูงสุด
30,000 บ.
9. การพลาดการต่อเที่ยวบิน - 15,000
10. การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว 5,000 40,000
11. ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว  (จ่ายส่วนเกินจาก 1,000 บาทแรก) - 3,000
12. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง* - 30,000
13. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 500,000 1.5 ล้าน
14. ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง - 25,000
15. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ  30 วัน 30 วัน
16. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนาค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา 30 ล้าน 30 ล้าน
17. ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน - 1,000
18.ค่าใช้จ่ายในเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล - 50,000
ระยะเวลาเดินทาง (วัน) / Period (Days)
Eco Plus  Best
Asia Worldwide Asia Worldwide
1 - 4 496 628 1,550 1,638
5 - 6 567 757 1,768 2,190
7 - 8 640 852 2,221 2,464
9 - 10 710 946 2,468 2,738
11 - 14 850 1,133 2,806 3,300
15 - 21 1,063 1,417 3,700 4,122
22 - 31 1,381 1,734 4,514 5,164
32 - 40 1,917 2,406 5,843 6,401
41 - 50 2,023 2,620 6,614 7,986
51 - 60 2,191 2,855 7,987 8,836
61 - 70 2,716 3,343 8,633 9,252
71 - 80 3,035 3,652 9,633 9,905
81 - 90 3,566 4,049 10,425 10,967
91 - 120 4,350 5,254 11,945 11,773
121 - 150 5,402 6,743 12,813 14,694
151 - 180 6,197 7,975 15,470 16,395
1 ปี  (ไม่เกิน 90 วันต่อการเดินทาง) Annual - Up to 90 consecutive days/trip 3,942 5,259 10,634 11,518
1 ปี  (ไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทาง) Annual - Up to 180 consecutive days/trip 7,782 9,279 16,862 18,066

หมายเหตุ   ราคาเบี้ยประกันภัยต่อครอบครัวสูงสุด 4 ท่าน
 

ความคุ้มครอง/Coverage แผนรายกลุ่ม
Eco Eco Plus Good
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี 1.5 ล้าน 1.5 ล้าน 1.5 ล้าน
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี 1.5 ล้าน 1.5 ล้าน 1.5 ล้าน
2. การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ      
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี ล้าน ล้าน ล้าน
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี 1.5 ล้าน 1.5 ล้าน 1.5 ล้าน
3. การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย      
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 - 75 ปี 150,000 150,000 150,000
- ผู้เอาประกันภัยอายุ 76 - 80 ปี 75,000 75,000 75,000
4.ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน - - 1,000 บาทต่อวัน สูงสุด 20,000
5. การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง - - 300,000
6. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง - - 300,000
7. การจี้เครื่องบิน - - 200,000
8. ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง - 1,000 บาททุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 5,000 บาท 2,000 บาททุกๆ 6 ชั่วโมง สูงสุด 10,000 บาท
9. การพลาดการต่อเที่ยวบิน - - 5,000
10. การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว - 5,000 30,000
11. ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว (จ่ายส่วนเกินจาก 1,000 บาทแรก) - - 1,000
12. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง* - - 10,000
13. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 500,000 500,000 ล้าน
13. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 500,000 500,000 ล้าน
14. ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง - - -
15. ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ 30 วัน 30 วัน 30 days
16. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนาค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา 30 ล้าน 30 ล้าน 30 ล้าน
17. ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน - - 1,000
18.ค่าใช้จ่ายในเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล - - 50,000
 
ระยะเวลาเดินทาง (วัน) / Period (Days)
Eco Eco Plus  Good
Asia Worldwide Asia Worldwide Asia Worldwide
1 - 4 148 198 179 227 330 443
5 - 6 190 253 204 272 434 548
7 - 8 214 286 230 307 487 552
9 - 10 238 316 256 340 542 684
11 - 14 286 379 306 408 627 822
15 - 21 356 474 383 510 783 1,027
22 - 31 462 616 497 624 1,049 1,254
32 - 40 642 855 690 866 1,306 1,818
41 - 50 677 877 728 943 1,542 1,952
51 - 60 733 902 789 1,028 1,853 2,352
61 - 70 909 1,119 978 1,203 2,124 2,561
71 - 80 1,017 1,155 1,092 1,315 2,426 2,642
81 - 90 1,125 1,212 1,284 1,458 2,852 3,046
91 - 120 1,457 1,660 1,566 1,891 3,599 4,013
121 - 150 1,706 2,130 1,945 2,428 4,026 4,868
151 - 180 2,074 2,268 2,231 2,871 4,454 5,268
1 ปี (ไม่เกิน 90 วันต่อการเดินทาง) Annual - Up to 90 consecutive days/trip 1,319 1,760 1,419 1,893 3,084 3,161
1 ปี (ไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทาง) Annual - Up to 180 consecutive days/trip 2,489 2,926 2,811 3,330 4,632 5,794

หมายเหตุ : ราคาเบี้ยประกันภัยต่อท่าน

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องเริ่มต้นการเดินทางจากประเทศไทย
2. รับประกันอายุ 1-80 ปี
3. แผนประกันแบบรายปี คุ้มครองการเดินทางสูงสุด 90 วัน หรือ 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
4. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางนี้ได้เพียง 1 ฉบับในช่วงเวลาเดินทางเดียวกัน
5. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น และสิ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั้น
6. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบรูณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ

ข้อยกเว้นสำคัญ
1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
4. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย หรือต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
5. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, ทหาร, ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
6. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมเล่นหรือฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาอาชีพ

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้: เกาหลีเหนือ, คิวบา, ซีเรีย, ซูดาน, บุรุนดี, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, รวันดา, ลิเบีย, เลบานอน, ไลบีเรีย, อัฟกานิสถาน, อาเซอร์ไบจาน, อิรัก, อิสราเอล, อิหร่าน, อุซเบกิสถาน, เอธิโอเปีย, เอริเทรีย, แองโกลา, แอลจีเรีย และเฮติ
**หมายเหตุ:
ข้อ 2 การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก
ข้อ 3 การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็นในการรักษาหรือการติดตามอาการในประเทศไทย
1. กรณีไม่เคยรักษาพยาบาลในต่างประเทศมาก่อน ต้องรับการรักษาในประเทศไทยภายใน 1 วัน นับจากเดินทางมาถึงประเทศไทย และรักษาต่อเนื่องไม่เกิน 7 วัน
2. กรณีเคยรักษาในต่างประเทศมาก่อน ต้องเข้ารับการรักษาภายใน 7 วันนับจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย
ข้อ 4. ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวันให้เป็นจำนวนต่อวัน ตามจำนวนวันที่นอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ในต่างประเทศจริง สูงสุดไม่เกิน 20 วัน
ข้อ 5. การเลื่อน หรือการบอกเลิกการเดินทาง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนวันออกเดินทาง (ยกเว้นสาเหตุตามข้อ 3) อันมีสาเหตุมาจาก
1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยหนักของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกของครอบครัว
2. การเกิดการนัดหยุดงานขึ้นโดยไม่คาดคิด การจลาจล สงครามกลางเมือง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัย
3. เมื่อที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยถาวรได้รับความเสียหายร้ายแรงจาก ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุใต้ฝุ่น แผ่นดินไหว ภายใน 7 วัน ก่อนวันออกเดินทาง
4. ได้รับหมายเรียกให้เป็นพยานที่ศาล หรือได้รับหมายบังคับจากศาล
ข้อ 6. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่ได้ชำระไปสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหารในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง กรณีต้องเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาก่อนกำหนดเนื่องจาก
1. ผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บสาหัสหรือการป่วยหนัก และแพทย์แนะนำให้เดินทางกลับ
2. สมาชิกของครอบครัว หรือเพื่อนเดินทางของผู้เอาประกันภัย เสียชีวิต หรือได้รับการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยโดยไม่คาดหมาย
3. ภัยธรรมชาติ ได้แก่ พายุไต้ฝุ่น หรือแผ่นดินไหว ทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการต่อไปได้
4. การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมืองที่ไม่คาดหมายและอยู่นอกเหนือ การควบคุมของผู้เอาประกันภัย หรือ
5. การถูกกักด่านกักกันเชื้อโรคตามคำแนะนำของแพทย์
ข้อ 8. ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง กรณีการเดินทางล่าช้าออกไปจากกำหนดการเดินทางเป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ติดต่อกัน เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ หรือการนัดหยุดงาน
ข้อ 9. การพลาดการต่อเที่ยวบิน กรณีที่พลาดการเดินทางต่อในต่างประเทศ ณ จุดที่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ อันเนื่องมาจากการล่าช้า 8 ชั่วโมง
ข้อ 11. ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว จะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ของการสูญหาย แต่ละครั้งและทุกๆ ครั้งที่เกิดการสูญหาย
ข้อ 12. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
1. หลังจากมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเกินกว่า 8 ชั่วโมง จะชดใช้เงินคืนตามที่ได้สำรองจ่ายไปจริงล่วงหน้าสูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. หลังจากมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเกินกว่า 16 ชั่วโมง จะชดใช้เงินคืนเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มเติมจากข้อ 1 อีกไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. หลังจากมาถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศเกินกว่า 24 ชั่วโมง จะชดใช้เงินคืนเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มเติมจากข้อ 2 อีกไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 
ข้อ 15. การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ กรณีที่การเดินทางในเที่ยวกลับต้องล่าช้าออกไปเนื่องจากมีเหตุการณ์อยู่นอกเหนือความควบคุม จะขยายระยะเวลาของการประกันภัยเท่าที่จำเป็นสำหรับให้  ไม่เกิน 30 วัน
ข้อ 17. ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อจุดประสงค์ในการติดต่อขอใช้บริการของ บริษัท AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. เท่านั้น
ข้อ 18.ค่าใช้จ่ายในเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล กรณีที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ในต่างประเทศติดต่อกันนานเกิน 5 วัน และไม่มีบุคคลที่บรรลุนิติภาวะอยู่ด้วยจะจ่ายค่าเดินทางเฉพาะค่าเดินทางรวมทั้งจ่ายค่าที่พัก และค่าอาหารสูงสุด 50,000 บาท


ต่อที่ 1 >> เบี้ยประกันภัยรวมทุก 500 บาท/กรมธรรม์ รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท


 


ต่อที่ 2 >> รับเพิ่ม! บัตรเงินสด King Power

เงื่อนไขโปรโมชั่น
 • รายการสนับสนุนที่ได้รับถือเป็นสิทธิ์เฉพาะของลูกค้าที่ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศแผน Happy Trip / Happy Mile Travel ผ่านช่องทางออนไลน์
 • กรมธรรม์ที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต้องออกกรมธรรม์วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และชำระเงินแล้วเท่านั้น
 • บริษัทฯจะจัดส่งบัตรกำนัลทางข้อความ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือที่อยู่ของผู้ถือกรมธรรม์รายแรกที่ระบุในข้อมูลการซื้อ ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจัดส่งภายใน 30 วันหลังทำรายการ สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 60 วันหลังจัดส่งเท่านั้น
 • กรณียกเลิกกรมธรรม์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลหรือแจ้งยกเลิก QR code ที่ท่านได้รับตามที่ระบุไว้ใน Starbucks e-Coupon
 • หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขกรมธรรม์ที่อาจจะส่งผลถึงโปรโมชั่นแจกโค้ดส่วนลด Shopee บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการส่ง SMS ตามความเหมาะสม
 • การตัดสินและคำชี้ขาดของบริษัทฯ ถือเป็นข้อยุติ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการสนับสนุน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
Allianz Global Assistance
(ภายใต้การบริหารของ AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.)
 • บริการข้อมูลก่อนการเดินทาง เช่น การขอวีซ่า สภาพภูมิอากาศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น
 • ให้คำแนะนำด้านการแพทย์
 • บริการข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล แพทย์ คลินิก
 • บริการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินเพื่อรักษาพยาบาล หรือส่งกลับประเทศไทย
 • บริการวางเงินประกันค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล
 • ให้คำแนะนำเมื่อทรัพย์สิน/หนังสือเดินทาง เกิดสูญหาย
 • บริการข้อมูลเพื่อติดต่อสถานทูต หรือสถานกงสุล
 • บริการข้อมูลเพื่อติดต่อสำนักกฎหมาย
 • ติดต่อเพื่อขอรับบริการโทร.02-342-3214
 • ใบคำขอ เมืองไทย Happy Trip
  Download
  .PDF - 0.14 MB
icon