• เมนูลัด

เมืองไทย PA Simple

 • ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง
 • เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลสูงสุด 1500 บาท/วัน จ่ายให้แบบจัดหนัก 365 วัน ตลอดปี!
ความคุ้มครอง
แผน 1 แผน 2
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จาก อุบัติเหตุทั่วไป
(ไม่รวม การถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
500,000 1,000,000
2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
250,000 500,000
3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
250,000 500,000
4. ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป ต่อครั้ง
(รวมการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกาย และจากการขับขี่/ โดยสารรถจักรยานยนต์)
50,000 100,000
5. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล
จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
1,000 1,500
อายุ (ปี)
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร
16 - 65 2,700 3,550
66 - 70 6,000 7,000
71 - 75 (กรณีต่ออายุ) 7,500 8,500
76 - 80 (กรณีต่ออายุ) 8,600 9,600
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • อายุผู้เอาประกันต้องมีอายุ 16 - 70 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 80 ปี) คำนวณจากปีปัจจุบันลบปีเกิด โดยไม่ดูวันและเดือนเกิด
 • รับประกันเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย
 • ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้วิกลจริต
 • ไม่รับประกันภัยอาชีพ คนขับรถแท็กซี่ ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป(ให้รวมถึงมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และพนักงานส่งเอกสารด้วย) รปภ. คนงานก่อสร้าง ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกรและคนงาน พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง
 • จำนวนกรมธรรม์สูงสุด/คน : ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันคนละ 1 ฉบับ
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
หมายเหตุ : รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ซื้อประกัน PA Simple รับ Shopee Code (โค้ดส่วนลดบน Shopee) มูลค่าสูงสุด 500 บาท
 
เบี้ยประกันภัยรวม Shopee Code
2,700 บาท 200 บาท
3,550 บาท 500 บาท
* ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลด Shopee ภายใน 30 วันหลังจากกรมธรรม์อนุมัติ
* บริษัทฯจะจัดส่งโค้ดส่วนลด Shopee ให้กับลูกค้าทางข้อความ SMS
* รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
* บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • ใบคำขอประกันสุขภาพเมืองไทย PA Simple แคมเปญวันแม่
  Download
  .PDF - 0.24 MB
icon