• เมนูลัด

เมืองไทย Health Easy

จุดเด่นและกลุ่มเป้าหมาย
 • ให้ความคุ้มครองส่วนเกินจากสวัสดิการที่คุณมี ตอบโจทย์ชาวออฟฟิศแบบจัดเต็ม
 • เริ่มต้นเพียงวันละ 6 บาท (2,160 บาท ต่อปี)
 • คุ้มครองค่าห้องจ่ายตามจริงสูงสุด 4,000 บาทต่อวัน หมดกังวลหากสวัสดิการค่าห้องไม่เพียงพอ
 • คุ้มครองค่ารักษาส่วนเกินจากสวัสดิการ แบบเหมาจ่ายตามจริงสูงสุด 500,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
 • เลือกซื้อความคุ้มครองเสริมเพิ่มเติมได้ตามใจ ไม่ว่าจะเป็นชดเชยรายได้รายวันหรือค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก
 • สำหรับผู้ที่มองหาที่มองหาประกันสุขภาพเบี้ยประกันราคาเบาๆ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และไม่ผูกมัดระยะยาว
* ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
** ความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจการทำประกัน

 
ความคุ้มครอง Classic Silver Platinum
1. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)      
คุ้มครอง 100% สำหรับค่ารักษาพยาบาล*ส่วนที่เกินจากความรับผิดส่วนแรก (ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง**) 100,000 300,000 500,000
ความรับผิดส่วนแรก (ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง**) 20,000 20,000 20,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล (ต่อวัน) สูงสุด 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 2,000 4,000 4,000
2. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ
(อ.บ.1) รวมการถูกฆาตกรรม/ถูกทำร้ายร่างกายและขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000 100,000 100,000
อายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์และภาษี) (บาท)
21 - 25 2,160 3,980 5,090
26 - 30 2,320 4,180 6,240
31 - 35 2,500 4,430 6,880
36 - 40 2,770 4,870 7,540
41 - 50 3,500 6,170 9,480
51 - 60 4,810 8,450 13,340
หมายเหตุ *
1. *ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ได้แก่ ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ็กซ์เรย์ ค่าตรวจในห้องแล็ป ค่ากายภาพบำบัด ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
วิสัญญีแพทย์และค่าห้องผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง การบริการรถพยาบาล เป็นต้น
2. การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึงการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกันโดยถ้าหากการรักษาแต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน 90 วัน
นับตั้งแต่การรักษาครั้งสุดท้าย ให้ถือว่าเป็นเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกัน


   
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย
Classic Silver Platinum
1.เงินชดเชยรายได้รายวันเมื่อเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ชดเชยวันละ(สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อครั้ง) 1,000 2,000 3,000
อายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรวม (บาท/ปี)
21 - 25 1,390 2,790 4,180
26 - 30 1,500 3,010 4,510
31 - 35 1,620 3,240 4,860
36 - 40 1,770 3,550 5,320
41 - 50 2,160 4,320 6,480
51 - 60 3,080 6,150 9,230
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย
Classic Silver Platinum
2. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก จากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) 800 1,000 1,200
อายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรวม (บาท/ปี)
21 - 25 4,130 5,160 6,190
26 - 30 4,760 5,950 7,140
31 - 35 5,080 6,350 7,620
36 - 40 5,630 7,040 8,450
41 - 50 6,980 8,730 10,470
51 - 60 8,650 10,810 12,970
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 21 - 60 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เอาประกันภัย 1 รายสามารถซื้อ ได้ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ พร้อมกับแผนประกันภัยหลักในปีกรมธรรม์ประกันภัยแรกเท่านั้น โดย
  ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล จากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยที่เลือกซื้อเพิ่มเติม จะต้องไม่เกินค่าห้องผู้ป่วยปกติในแผนประกันภัยหลัก
ข้อยกเว้นสำคัญ
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ที่เกิดจาก
 • การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • ต้องไม่ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมเครื่อง ช่างหม้อน้ำ กรรมกร พนักงานทำความสะอาด พนักงานฉีดยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส วัตถุระเบิด ดินปืน คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน คนงานในเหมืองแร่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง นักประดาน้ำ นักกีฬาอาชีพประเภทที่มีการใช้ความเร็วในการแข่งขัน การปะทะกัน เช่น แข่งรถ ชกมวย รักบี้ เป็นต้น อาชีพทำไร่ ทำสวน และประมง เช่น คนกรีดยาง คนงานในไร่ ในสวน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ลูกเรือประมง คนขับรถ คนขับเรือ คนขับรถส่งของ-เอกสาร จักรยานยนต์รับจ้าง
 

ซื้อประกันสุขภาพ รับโปรโมชั่น 2 ต่อ

 • ต่อที่ 1 ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นานสูงสุดถึง 10 เดือน
 • ต่อที่ 2 รับโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท
 
เบี้ยประกันภัยรวม รับโค้ดส่วนลด Shopee
 1,000 - 3,000 บาท  200 บาท
 3,001 - 5,000 บาท  500 บาท
 5,001 - 7,000 บาท  800 บาท
 7,001 บาท เป็นต้นไป  1,000 บาท
 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ระยะเวลาการร่วมรายการตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 • สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตเฉพาะ VISA / MASTER ทุกธนาคารที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สิทธิ์ผ่อน 0% เฉพาะการซื้อประกันภัย ที่ทำรายการผ่านระบบออนไลน์และเป็นไปตามเงื่อนไข ด้วยบัตรเครดิต VISA / MASTER เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ ได้แก่ ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ยูโอบี, ธ.ซิตี้แบงค์, ธ.ธนชาติ, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรี, บัตรเครดิตเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตเทสโก้โลตัส
 • บริษัทฯจะจัดส่งโค้ดส่วนลดทางข้อความ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือที่อยู่ของผู้ถือกรมธรรม์รายแรกที่ระบุในข้อมูลการซื้อ ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจัดส่งภายใน 30 วันหลังทำรายการ สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 60 วันหลังจัดส่งเท่านั้น
 • กรณียกเลิกกรมธรรม์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลหรือแจ้งยกเลิก QR code ที่ท่านได้รับ
 • เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
 • บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
 • ใบคำขอ เมืองไทย Health Easy
  Download
  .PDF - 0.12 MB
 • โบรชัวร์ Health Easy
  Download
  .PDF - 2.85 MB
icon