• เมนูลัด

เมืองไทย Health Trust

ในวันที่โลกมีภัยร้ายใหม่ๆ เกิดขึ้น การเตรียมพร้อมด้านสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ เมืองไทยประกันภัยพร้อมดูแลคุณด้วย Health Trust ประกันภัยสุขภาพแบบจัดเต็ม ตั้งแต่ค่าห้องที่สูงเป็นพิเศษ ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง (สูงสุด 1,000,000บาท/ปี)คุ้มครองความเจ็บป่วยจากโรคทั่วไป และการบาดเจ็บรวมทั้งจากโควิด 19, pm 2.5 และโรคร้าย ได้ต่อเนื่องจนถึงอายุ 70 ปี เพื่อให้คุณสุขภาพดีแบบสบายกระเป๋า และมีรอยยิ่มที่กว้างกว่าเดิม
จุดเด่น
 • ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริง แบบเหมาจ่าย
 • ค่ารักษาผู้ป่วยใน คุ้มครองทั้งบาดเจ็บ และเจ็บป่วย
 • รวมอาการป่วยจาก PM 2.5 และ โควิด-19
 • ด้วยค่าห้องที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดต่อวัน ถึง 14,000 บาท/วัน
 • รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาล รวมกายภาพบำบัด ตามคำสั่งแพทย์
 • รับประกันถึงอายุ 70 ปี กรณีต่ออายุสูงถึง 80 ปี
 • สามารถลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 25,000 บาท

 
ความคุ้มครอง แผน1 แผน2 แผน3
1. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)      
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย 200,000 500,000 1,000,000
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล      
     1.1.1 ห้องผู้ป่วยปกติ สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 6,000 8,000 14,000
     1.1.2 ห้องผู้ป่วยหนัก สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 12,000 16,000 28,000
1.2 ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาล จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
1.3 ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
1.4 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
1.5 ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังการเกิดอุบัติเหตุ
รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน หลังจากวันที่รับการรักษาครั้งแรก
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)      
- การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
(รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
10,000 10,000 10,000
อายุ (ปี) เบี้ยประกันภัยรายปี (รวมอากรแสตมป์) (บาท)
20 - 30 13,800 17,000 26,000
31 - 40 14,500 18,000 29,000
41 - 50 15,200 19,000 37,600
51 - 60 17,400 24,000 45,500
61 - 70 22,900 29,600 57,300
71 - 75 ปี (กรณีต่ออายุ) 35,090 46,200 79,530
76 - 80 ปี (กรณีต่ออายุ) 49,400 64,000 97,000


   
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 20 - 70 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 80 ปี)
 • เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพเพียงผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัว (ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยและผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ)
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ไม่รับประกันภัยอาชีพต่อไปนี้
  ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมเครื่อง ช่างหม้อน้ำ กรรมกร พนักงานทำความสะอาด พนักงานฉีดยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส วัตถุระเบิด ดินปืน คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน คนงานในเหมืองแร่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง นักประดาน้ำ นักกีฬาอาชีพประเภทที่มีการใช้ความเร็วในการแข่งขัน การปะทะกัน เช่น แข่งรถ ชกมวย รักบี้ เป็นต้น อาชีพทำไร่ ทำสวน และประมง เช่น คนกรีดยาง คนงานในไร่ ในสวน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ลูกเรือประมง คนขับรถ คนขับเรือ คนขับรถส่งของ-เอกสาร จักรยานยนต์รับจ้าง
ข้อยกเว้นสำคัญ
 • การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
** เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจซื้อ
ซื้อประกัน Health Trust รับโปรโมชั่น 2 ต่อ
 • ต่อที 1 : ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน
 • ต่อที 2 : รับ Shopee Code (โค้ดส่วนลดบน Shopee) มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท
 
เบี้ยประกันภัยรวม Shopee Code
13000 - 16,999 บาท 1,000 บาท
17,000 - 19,999 บาท 1,500 บาท
ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป 2,000 บาท
* ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลด Shopee ภายใน 30 วันหลังหลังจากกรมธรรม์อนุมัติ
* บริษัทฯจะจัดส่งโค้ดส่วนลด Shopee ให้กับลูกค้าทางข้อความ SMS
* สิทธิ์ผ่อน 0% เฉพาะการซื้อประกันภัย ที่ทำรายการผ่านระบบออนไลน์และเป็นไปตามเงื่อนไข ด้วยบัตรเครดิต VISA / MASTER ได้แก่ ธ.กรุงเทพ, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ยูโอบี, ธ.ซิตี้แบงค์,
  ธ.ธนชาติ, ธ.กรุงไทย (เคทีซี), ธ.กรุงศรี, บัตรเครดิตเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตเทสโก้โลตัส

* รายการส่งเสริมการขายดำเนินการโดย บจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม
* บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center)
 • เอกสารแจ้งเคลม Health Trust
  Download
  .PDF - 0.31 MB
 • ใบคำขอประกันสุขภาพ Health Trust แคมเปญวันแม่
  Download
  .PDF - 2.13 MB
icon